1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședință de lucru privind acordarea îndemnizației unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni

   Recent în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca a avut loc  o ședință de lucru   privind acordarea îndemnizației unice  pentru  construcția sau procurarea spațiului locativ ,sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni.
    La această întrunire au participat: dl Victor Său-Președinte al Raionului Soroca,dl Alexandru Cimbriciuc-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,dna Lora Lisnic-șef al Direcției Finanțe,dna Stela Zabrian-șef al Serviciului Relații Publice,dl Vasilii Palamari-șef al Serviciului de Asistență Juridică și  participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.
În cadrul acestei ședințe dna Lora Lisnic,șef al Direcției Finanțe a adus la cunoștința tuturor celor prezenți  care sunt  actele necesare pentru a beneficia de indemnizația unică stipulată  în Hotărîrea Guvernului nr.836 din 19.09.2010,  cu modificările ulterioare în Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 13.12.2013.
    Participanții  la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței     Republicii Moldova au menționat că  condițiile stabilite și pachetul de acte solicitat este foarte greu de întrunit și sub incidență cade  o categorie de persoane  foarte restrănsă  care poate beneficia de indemnizația unică. De asemenea toate propunerile  au fost notate de către conducerea raionului  și urmează să fie soluționate pe viitor ,iar  unele vor fi înaintate către conducerea Republicii Moldova.
 Conform Hotărîii Guvernului nr.836 din 19.09.2010 ,  cap. IV, art.151 indemnizația unică se acordă persoanelor care nu dețin scrisori de garanție în baza:
cererii solicitantului cu indicarea sumei şi destinaţiei indemnizaţiei unice;
buletinului de identitate;
legitimaţiei eliberate, în modul stabilit, de către organul de resort, care confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de indemnizaţie unică;
documentelor care confirmă destinaţia indemnizaţiei unice (după caz): extrasul din decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale respective privind atribuirea lotului pentru construcţia casei de locuit, proiectul de construcţie aprobat, contractul de participare la construcţia colectivă, contractul de vînzare-cumpărare a casei de locuit/apartamentului, devizul de cheltuieli pentru restaurarea caselor vechi restituite victimelor represiunilor politice în localităţile de unde au fost represate, în modul stabilit;
informaţiei din Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de care a dispus şi dispune solicitantul de indemnizaţie unică pe teritoriul Republicii Moldova;
certificatului care confirmă faptul că victima reabilitată a represiunilor politice nu a solicitat, nu a beneficiat şi nu este în drept să solicite restituirea bunurilor sau recuperarea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii, eliberat de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.