Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 1

 Darea de seamă de atribuire a contratelor de achiziții publice

 

 2

 Darea de seamă de atribuire a contratelor de achiziții publice

 

 3

 Darea de seamă privind modoficarea contractului de achiziții publice

 

4

 Darea de seamă privind modoficarea contractului de achiziții publice

5

 Darea de seamă privind modoficarea contractului de achiziții publice

6

 Darea de seamă privind modoficarea contractului de achiziții publice

7

Darea de seamă privind modoficarea contractului de achiziții publice

1

Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

 

 

 

 

 

 

 

 Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 4a din 14.03.2022

 

 Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 6a din 14.03.2022

 

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 4a din 14.03.2022

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 6a din 21.03.2022

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice nr. 3 din 11.05.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 4 din 1.06.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 6 din 8.06.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 5 din 9.06.2022
Darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda-Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025
darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L89 Soroca-Holoșnița-Grigărăuca (s. Iorjnița), 2022-2025
Darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 iarova-Balinț, 2022-2024
Darea de seamă: Lucrări de renovare a sistemului electric interior a unor încăperi din construcția Liceului teoretic ”A. Pușkin” Soroca
Darea de seamă: Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 2 loturi
Darea de seamă: Servicii de proiectare privind măsurările de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița rl Soroca, contra deformațiunilor de teren