Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 4a din 14.03.2022

 

 Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 6a din 14.03.2022

 

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 4a din 14.03.2022

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 6a din 21.03.2022

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice nr. 3 din 11.05.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 4 din 1.06.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 6 din 8.06.2022
darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice + de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 5 din 9.06.2022
Darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda-Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025
darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L89 Soroca-Holoșnița-Grigărăuca (s. Iorjnița), 2022-2025
Darea de seamă Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 iarova-Balinț, 2022-2024
Darea de seamă: Lucrări de renovare a sistemului electric interior a unor încăperi din construcția Liceului teoretic ”A. Pușkin” Soroca
Darea de seamă: Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 2 loturi
Darea de seamă: Servicii de proiectare privind măsurările de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița rl Soroca, contra deformațiunilor de teren

   

Produse petroliere pentru anul 2021

Servicii de pază pentru anul 2021

Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2021

 

Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 3 loturi

Decizie de atribuire
Dare de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice (de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 4 din 21.05.2021)

Scrvicii de expertiză tehnică а obiectului – constructia stationului de fotbal cu tribune șасoреrirе аrtifiсiаlă а terenulrui cu capacitate de 1200 locuri în s.Rublenița, rul Sоrоса (REPETAT)

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice
DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire

DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire

NR. 1 din 21.01.2020

                         

NR. 3 din 21.01.2020

                         

NR. 13 din 16.11.2020
Lucrări de reparație curentă a drumurilor, partea a 3-a


NR. 14 din 25.11.2020
Produse petroliere pentru anul 2021

NR. 15 din 25.11.2020
Servicii pază pentru anul 2021