Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 Comunicat

Proiectul ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,Soroca-Vaslui”,
la 6 luni de implementare

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.


            Proiectul ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui’’1HARD/2.1/50 implementat de Consiliul Raional Soroca,
în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România) a fost aplicat în cadrul Programului Operațional Comun România/Republica Moldova 2014-2020 și este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

Proiectul are drept scop crearea “unei regiuni de prosperitate și bună vecinătate între statele membre ale Uniunii Europene și ale celor cu care se învecinează”.

Proiectul a demarat la 01 aprilie 2021, iar la data de 01 octombrie a ajuns la 6 luni de implementare, timp în care s-a reușit realizarea mai multor activități planificate.


GA 1 Managementul proiectului:


- Organizarea ședințelor tehnice și a ședințelor Comitetului de Coordonare;


În cadrul proiectului sunt preconizate întâlniri tehnice comune a membrilor echipei de implementare a proiectului pentru stabilirea și evaluarea activităților planificate și realizate, acestea au fost organizate lunar pe perioada acestor 6 luni de implementare a proiectului.


Pentru monitorizarea bunei implementări a activităților din cadrul proiectului a fost constituit Comitetul de Coordonare, format din membri ai aparatului președintelui raionului Soroca, echipa de implementare, consilieri raionali, specialiști în domeniul monumentelor arhitecturale, presa și reprezentanți ai societății civile, care s-au întrunit în prima ședință în prima lună de implementare a proiectului.


- Organizarea desfășurării și finalizării procedurilor de achiziții.


În conformitate cu planul de activități au fost inițiate și desfășurate 7 proceduri de achiziții după cum urmează;

-           Procedura de achiziții cu privire la procurarea materialelor publicitare;

-           Procedura de achiziții cu privire la manufacturarea și fabricarea cetății în miniatură;

-           Procedura de achiziții cu privire la contractarea serviciilor de audit;

-           Procedura de achiziții cu privire la contractarea serviciilor de traducere;

-           Procedura de servicii cu privire la contractarea serviciilor de expertiză tehnică (consultanță);

-           Procedura de achiziții cu privire la contractarea serviciilor teste arheologice;

-           Procedura de achiziții cu privire la contractarea serviciilor de expertiză tehnică de continuare a lucrărilor.
GA2 Planul de informare si comunicare:


-    Organizarea Conferințelor de Lansare a proiectului;

Au fost organizate două Conferințe de Lansare a proiectului: una în municipiul Soroca (Republica Moldova) și a doua în municipiul Vaslui (România).


-    La 22 iulie 2021 a fost organizată Conferința de lansare a proiectului la Soroca, cu peste 50 de participanți. Ne-au onorat cu prezența vicepreședintele raionului Soroca - dna Alla Bordianu, primarul municipiului Soroca - dna Lilia Pilipețchi, delegatul Uniunii Europene în Republica Moldova - dl Ion Guzun, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui (România) - dl Trifan Ciprian, reprezentantul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență

Externă din cadrul Ministerului de Finanțe al Republicii Moldova - dna Natalia Carauș, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord - dna Maria Prisacari, managerul de proiect Partener Lider, Consiliul Raional Soroca,

 - dl Igor Țarălungă, proiectant tehnic - dl Trifan Semion, manager Proiect Partener I, Consiliului Județean Vaslui - dna Alina Albu, expert cultural la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui - dl Chiriac Laurențiu, instituții de stat, organizații internaționale, partenerii și beneficiarii proiectului, consilieri raionali, mass-media locală și națională, organizații obștești.


-   La 24 septembrie 2021 a avut loc Conferința de lansare la Vaslui, la care au fost invitați peste 30 de participanți. Printre invitați a fost și vicepreședintele raionului Soroca - dna Svetlana Păunescu, managerul proiectului, Igor Țaralungă, manager financiar Caun Elena, expet vizibilitate - Tonofa Natalia.
-   Emiterea de comunicate de presă periodice și publicitate pe social media;

În conformitate cu planul de activități pe parcursul a 6 luni de implementare a proiectului au fost publicate 7 comunicate web periodice care reflectă desfășurarea acțiunilor majore din cadrul acestuia și un comunicat de presă care a fost publicat la 16 iulie 2021 în ziarul local Ziarul Nostru. Totodată, a fost publicat la 20 septembrie și un comunicat de presă din partea Muzeului Județean Vaslui în ziarul local Monitorul de Vaslui și pe site-ul instituției.

-   Elaborarea și publicarea materialelor de promovare și vizibilitate.

Până în prezent au fost elaborate și tipărite mai multe materiale promoționale:
-   bannere în limba de stat și limba engleză;
-   pliante în limba de stat și limba engleză;
-   roll-up;
-   mape dosar;
-   agende.

  GA 4 Lucrări de restaurare și conservare la Cetatea Soroca și la Ansamblul Monumental Podul Inalt care întruchipează Statuia ecvestră a lui „Ștefan сel Mare” din județul Vaslui.

Pentru atingerea acestui obiectiv, la 01 septembrie 2021, în incinta Cetății Medievale Soroca a fost organizată o Ședință de lucru comună cu participarea experților tehnici, arheologilor și proiectanților pentru a discuta aspecte ce țin de cercetările arheologice, elaborarea expertizei tehnice pentru continuarea lucrărilor și definitivarea proiectului tehnic de restaurare/conservare a Cetății Soroca, după care a fost dat start săpăturilor arhiologice care vor fi finalizate la sfârșitul acestei luni.

Lucrările de restaurare la Cetatea Medievală Soroca vor începe în anul următor, imediat după ce va fi prezentat raportul arheologilor și raportul experților tehnici.

Documentația pentru achiziția lucrărilor de restaurare la Ansamblul Monumental „Podul Înalt” care întruchipează Statuia ecvestră a lui „Ștefan сel Mare” din județul Vaslui a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în data de 22.09.2021, la acest moment aflându-se în validare.
                                                                                                                    
Sfârșit

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 11.10.2021Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2021.


Uniunea Europeană este decisă de a împărtăși realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele sale

The European Union is determined to share its achievements and values ​​with countries and peoples beyond its borders.

Nu se pot încărca rezultatele complete

Reîncercați

Se încearcă din nou...

Se încearcă din nou...

 

 

 

Comunicat
Conferința de Lansare la Vaslui în cadrul proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 


    La data de 24 septembrie 2021, ora 14:00 în incinta Consiliului Județean Vaslui s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

   Alături de Partenerul 1, Consiliul Județean Vaslui și Partenerul 2, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui  la eveniment a participat, vicepreședintele raionului Soroca, doamna Svetlana Păunescu, însoțită de membrii echipei de implementare a Partenerului Lider al proiectului ”Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca – Vaslui”.

   După Conferința de Lansare, membrii echipei de implementare de la Consiliul Raional Soroca au efectuat o vizită la Ansamblul Monumental „Podul Înalt” de la Bacăoani (comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui), unde este întruchipată Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare care urmează să fie restaurat în cadrul proiectului pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.


Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76


Data publicării: 30.09.2021


Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în nici un caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020


Comunicat

Ședință de Lucru comună cu participarea experților tehnici, arheologilor și proiectanților,

 organizată în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

    La data de 01 septembrie 2021, în incinta Cetății Medievale Soroca a fost organizată o Ședință de lucru comună cu participarea experților tehnici, arheologilor și proiectanților pentru a discuta aspecte ce țin de cercetările arheologice, elaborarea expertizei tehnice de continuare a lucrărilor și definitivarea proiectului tehnic de restaurare/conservare a Cetății Soroca.

     Astfel, în urma discuțiilor au fost stabilite prioritățile identificate de comun acord și s-a dat startul activităților propuse pe proiect la Grupul de Activități (GA) 4, Activitatea 4.1.1 ,,Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții pentru teste arheologice”. Pentru realizarea săpăturilor arheologice Contractul a fost semnat cu Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din mun. Chișinău, subiectul Contractului fiind ,,Prestarea serviciilor de teste (cercetări) arheologice, clarificarea problemelor istorico-arhitecturale și obținerea datelor strict necesare pentru conservarea/restaurarea științifică a componentei piatră și lemn a fortificației medievale (Cetatea Soroca).

   Pentru prestarea serviciilor de expertiză tehnică privind continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca prin determinarea stării tehnice actuale a fundațiilor și a zidăriei turnurilor 3; 4; 5, a curtinelor C; D; E și a zidurilor aflate în ruine din incinta Cetății cu elaborarea recomandărilor privind măsurile de consolidare, restaurare și conservare a acestor elemente și întocmirea raportului de expertiză pentru lucrările de intervenții la construcții și instalații a fost semnat Contractul cu ,,IERCONI GRUP,, S.R.L.

    Conform Contractelor încheiate, prestatorii acestor servicii sunt obligați să conlucreze pe toată perioada implementării Contractelor și să ofere suport și consultanță de profil pe perioada derulării serviciilor și lucrărilor în cadrul proiectului.

   Pentru realizarea serviciilor sus menționate, activitatea Cetății Medievale Soroca a fost sistată din data de 01 septembrie 2021.
   Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 03.09.2021 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.