Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Articol- istoria proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova) și partenerii săi din România - Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui – au plăcerea de a vă anunța finalizarea cu succes a implementrării proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova ENI 2014-2020, componenta HARD, Prioritatea 2.1 - Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric, Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric.

 

Valoarea totală a proiectului a fost: 1,887,384,72 EURO

Termenii de realizare ai proiectului au fost: 33 luni (1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023).

 

Proiectul - depus încă din 2018 - a fost aprobat de către Comitetul Comun de Selecție al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020, iar semnarea Contractului de finanțare a acestuia a avut loc în data de 31 martie 2021, având codul 1HARD/2.1/50. Proiectul a fost implementat pe parcursul a 33 de luni, în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023.

 

Scopul general al proiectului a fost crearea „unei regiuni de prosperitate și bună vecinătate între statele membre ale Uniunii Europene și ale celor cu care se învecinează”.

 

Grupurile țintă ale proiectului au fost: Toate categoriile de public din Republica Moldova, în special cele din Raionul Soroca și Chișinău, dar și din România și, în special din județul Vaslui, mai ales elevii și tinerii (cu vârsta între 14-35 de ani), dar și adulții iubitori de istorie, artă și cultură. Totodată, proiectul s-a adresat și instituțiilor cultural-artistice și de învățământ din zona eligibilă, precum și fundațiilor, asociațiilor și ONG-urilor organizatoare de activități similare din Republica Moldova și România.

 Beneficiarii direcţi și indirecţi ai proiectului au fost:

- instituțiile organizatoare și partenere ale proiectului;

- alte persoane care au fost implicate direct în desfășurarea activităților proiectului;

- publicul care a participat direct la activitățile culturale comune ale proiectului.

- populația locală care a asistat la activitățile proiectului și reprezentanții mass-media (copii, tineri și adulți);

- turiștii care au trecut prin zonă și au asistat la activitățile culturale transfrontaliere ale proiectului.

- specialiștii în artele spectacolului și în artele vizuale, profesori de istorie și alți specialiști din diferite domenii care au analizat și comentat activitățile cultural-artistice și științifice ale proiectului.

 

Toate evenimentele organizate în cadrul Proiectului au participat partenerii și beneficiarii proiectului, mass-media locală și națională, organizații și asociații culturale din România și Republica Moldova.

 

Obiectivul general al proiectului a fost conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Vaslui și al Raionului Soroca, prin restaurarea monumentelor reprezentative situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente comune transfrontaliere - menite să întărească identitatea culturală locală specifică și dialogul cultural.

 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:

1. Întărirea relațiilor dintre cele două țări surori - România și Republica Moldova - și dezvoltarea continuă a unei colaborări transfrontaliere de durată, prin organizarea a două festivaluri culturale anuale, unul în orașul Soroca și unul în orașul Vaslui, cu participare comună, cu evidențierea legăturilor și moștenirilor istorice, ca bază solidă pentru un parteneriat bogat și o creștere viitoare.

2. Executarea lucrărilor de restaurare atât de necesare la Ansamblul Monumental „Podul Înalt” de la Bacăoani (comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui), care întruchipează Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, în termen de 2 ani și 9 luni de la momentul contractării, pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.

3. Finalizarea lucrărilor de restaurare necesare la Cetatea medievală Soroca, situată în raionul Soroca (Republica Moldova), în termen de 2 ani și 9 luni de la momentul contractării, pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.

 

Principalele activități cultural-științifice realizate în proiect au fost:

1. Simpozionul științific „Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui” – care s-a desfășurat în Municipiul Vaslui, la Muzeul Județean "Ştefan cel Mare", în data de 10 ianuarie 2022, iar rezultatele acestui eveniment au fost editarea unei Note conceptuale și a unei Strategii de dezvoltare a potențialului cultural-istoric de pe ambele maluri ale Prutului, dar și realizarea unei Hărți cu obiectivele cultural-istorice și turistice de pe itinerariul ștefanian JUDEȚUL VASLUI-CHIȘINĂU-RAIONUL SOROCA (amplasate în aceste zone). 

2. Expoziția tematică itinerantă „Epoca lui Ștefan cel Mare reflectată prin patrimoniul muzeal de pe ambele maluri ale Prutului” – care a fost organizată la VASLUI, CHIȘINĂU și SOROCA și a constat în promovarea tradițiilor și obiceiurilor medievale de pe ambele maluri ale Prutului, susținând educația pentru protejarea patrimoniului cultural mobil medieval și a monumentelor ștefaniene din aria eligibilă a Programului.

3. Festivalul Medieval „Vasluiul în straie de sărbătoare medievală” – organizat în perioada 19-22 octombrie 2023, la Biserica și Curtea Domnească Vaslui:

4. Festivalul Medieval „SOROCA. Porți deschise” – organizat în perioada 16-17 decembrie 2023, la Cetatea Soroca.

Ambele Festivaluri Medievale de la VASLUI și SOROCA au beneficiat de prezența unui public numeros și au realizat următoarele activități: Parada costumelor medievale; Tabără medievală de campanie; Ateliere medievale meșteșugărești de creație; Târguri de produse meșteșugărești tradiționale; Spectacole de muzică, dans și teatru medieval; Reconstituiri de lupte medievale și concursuri de tras cu arcul cu săgeata.

 

Cea mai importantă realizare a proiectului și obiectivul în sine al său a fost: Executarea lucrărilor de restaurare și conservare la Cetatea Soroca și la Ansamblul Monumental Podul Inalt care întruchipează Statuia ecvestră a lui „Ștefan Cel Mare” din județul Vaslui, dar și refacerea, reparația, consolidarea și igenizarea celor două monumente legate de epoca lui Ștefan cel Mare.

 

O realizare deosebită a proiectului a fost elaborarea, tipărirea și publicarea materialelor de promovare, comunicare și vizibilitate ale proiectului: conferințe și comunicate de presă, mape de prezentare, bannere, roll-upuri, afișe (postere), pliante, broșuri, ghiduri cultural-turistice, albume foto, DVD-uri, machete ale Cetății Soroca, scurte filmulețe video, Hologramă cu Ștefan cel Mare și multe altele.

Necesitatea implementării acestui proiect transfrontalier a fost justificată și de determinarea principalelor direcții de dezvoltare a potențialui cultural-istoric și turistic din cele două zone de interes, creând astfel un impact pozitiv în cele două comunități locale. În fond, conștientizarea potențialilor turiști cu privire la moștenirea culturală și patrimoniul istoric legat de epoca lui Ștefan cel Mare atât în România, cât și în Republica Moldova a reieșit din nevoia firească de dezvoltare cultural-turistică a celor două țări, dar și din creșterea interesului publicului larg față de diversificarea unor noi audiențe culturale și turistice din Județul Vaslui și Raionul Soroca, prin promovarea educației culturale și prin punerea în valoare a obiectivelor cultural-istorice și turistice a celor două regiuni.

 

Prin urmare, valoarea adăugată rezultată din implementarea comună a acestui proiect a fost conferită de implementarea unor viitoare proiecte comune și a unor relații durabile, urmată de sustenabilitatea dezvoltării

capacității organizaționale în domeniul culturii și a industriei ospitaliere. Totodată, preconizăm că numărul de instituții care vor fi interesate și vor utiliza această experiență comună ca pe un program suport pentru promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric din județul Vaslui și din Raionul Soroca vor crește cu 50%, iar numărul agențiilor de turism și a unităților de masă și cazare din cele două arii de interes se va dubla.

 

Prin implementarea acestui proiect s-a constat întărirea relațiilor dintre cele două țări surori - România și Republica Moldova - și dezvoltarea unei colaborări transfrontaliere de durată, cu evidențierea legăturilor și moștenirilor istorice, ca bază solidă pentru un parteneriat bogat și o creștere viitoare. Așadar, o astfel de abordare comună a asigurat o dezvoltare durabilă și a soluționat favorabil nevoile culturale și turistice de pe ambele maluri ale Prutului, având obiective și rezultate comune, cu un impact transfrontalier deosebit. Așadar, o astfel de abordare comună a asigurat o dezvoltare durabilă și a soluționat favorabil nevoile culturale și turistice de pe ambele maluri ale Prutului, având obiective și rezultate comune, cu un impact transfrontalier deosebit. Considerăm că scopul general al acestui reușit proiect a fost atins și anume acela de creare a „unei regiuni de prosperitate și bună vecinătate între statele membre ale Uniunii Europene și ale celor cu care se învecinează” – concluzie la care au ajuns echipele de implementare ale proiectului la Conferințele de închidere ale acestuia de la Vaslui (12 decembrie 2023) și Soroca (18 decembrie 2023)

  

Autorul acestui articol este:
Natalia TONOFA – Consiliul Raional Soroca

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectînd opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.Comunicat de presă
Proiectul ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

Consiliul Raional Soroca anunță Conferința de închidere a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020.
Partenerii proiectului: Consiliul Judeţean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România).
Valoarea totală a proiectului constituie: 1,664,118.4 EURO
Termeni de realizare: 33 luni (1aprilie 2021 – 31 decembrie 2023).

La eveniment vor participa instituții de stat, organizații internaționale, partenerii și beneficiarii proiectului, mass-media locală și națională, organizații obștești.

Conferința va avea loc Luni, 18 decembrie 2023, începând cu orele 14:00, în incinta Restaurantului Apollon, Vasile Alecsandri, 2, mun.Soroca, Republica Moldova.

Înregistrarea participanților va avea loc între orele 13:30-14:00.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 14.12.2023

 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectînd opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Comunicat

FESTIVAL MEDIEVAL LA SOROCA în cadrul
Proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,
cod 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate

 

MOTTO: “Un popor care nu își cunoaște istoria este

ca un copil care nu își cunoaște părinții”

(Nicolae Iorga)

 

      În zilele de 16 și 17 decembrie 2023, Consiliul Raional Soroca va organiza Festivalul Cultural Medieval ,,Soroca Porți Deschise”. Evenimentul se va desfășura în cadrul Proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,  implementat de Consiliul Raional Soroca, în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui.

    Această amplă manifestare cultural-artistică va promova tradițiile vestimentare, meșteșugurile tradiționale, dansul, muzica și teatrul medieval, precum și echipamentul de luptă și emblemele medievale moldovenești din perioada epocii lui Ștefan cel Mare, sprijinind educația pentru valorificarea culturii și civilizației medievale din zona eligibilă proiectului. Evenimentul cultural este preconizat a se desfășura în locațiile CONSILIUL RAIONAL SOROCA, CETATEA SOROCA și MUZEUL SOROCA .

     Astfel, așteptăm publicul doritor să intre în atmosfera a două zile de sărbătoare medievală așa cum erau ele în epoca lui Ștefan cel Mare și să participe activ la diverse activități culturale care reprezintă scene de teatru medieval, spectacole de muzică și dans medieval, reconstituiri de lupte medievale, ateliere meșteșugărești

medievale, produse culturale și embleme personalizate, specifice epocii lui Ștefan cel Mare, inclusiv steaguri medievale de luptă și steme ale Țării Moldovei, pentru a promova patrimoniul cultural-istoric de pe ambele maluri ale Prutului.

      Proiectul transfrontalier comun își propune să contribuie la promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric al Raionului Soroca și al Județului Vaslui din România, prin restaurarea monumentelor istorice 

reprezentative situate în zonă și prin organizarea de evenimente culturale transfrontaliere. Tocmai de aceea, vor fi invitați și oaspeți din Județul Vaslui – care vor participa la parada costumelor de epocă și la spectacolul de dansuri medievale.

      Programul Festivalului Medieval de la Soroca va include Parada costumelor medievale de epocă, Reconstituiri de lupte medievale, Concursuri de tragere cu arcul, un Maraton de activități medievale cu premii, Master Class-uri, Proiecție de film istoric, un Concurs de desen cu tematică medievală, dar și un Program artistic al ansamblurilor folclorice raionale.

 

       Evenimentul constituie o ocazie perfectă pentru o evadare din vâltoarea vieții cotidiene direct în negura vremurilor mărețe din care ne tragem. Prin programul acestui Festival Medieval de la Soroca la care vă așteptăm cu drag, organizatorii își propun cultivarea spiritului patriotic și a identității naționale, glorificând obârșia comună a moldovenilor de pe ambele maluri ale Prutului și oferind publicului șansa de a se scălda în măreția timpurilor vestitului voievod Ștefan cel Mare, în preajma acestui exemplu viu de ctitorire a sa - care îl reprezintă emblema acesor meleaguri, Cetatea Soroca.

 

     Așadar, sărbătorile de iarnă vor începe de la Soroca. Fiți, deci, bineveniți în zilele de 16 și 17 decembrie 2023 la Festivalul  Medieval ,,Soroca - Porți Deschise"! Aici veți avea posibilitatea de a înțelege măreția și puterea de altădată a Țării Moldovei lui Ștefan-Vodă, strămoșul nostru común. El reprezintă pentru noi, toți, modelul de virtute creștină și onoare cavalerească al neamului nostru, iar prin ceea ce ai să vezi la acest grandios eveniment cultural te vei simți mândru că îi aparții acestui popor legendar!

 

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76.

Data publicării: 12.12.2023

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.