Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Comunicat
Teste arhiologice în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

La data de 23 iulie 2021, de către comisia de evaluare au fost deschise ofertele depuse pentru efectuarea testelor arheologice la Cetatea Medievală Soroca în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020, care își propune să contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al raionului Soroca, Moldova și al județului Vaslui, România, prin restaurarea monumentelor istorice reprezentative situate în zonă și prin organizarea de evenimente culturale transfrontaliere.

Subiectul contractului este: Prestarea serviciilor de teste (cercetări) arheologice și clarificarea problemelor  istorico-arhitecturale și obținerea datelor strict necesare pentru conservarea/restaurarea științifică a componentei piatră și lemn a fortificației medievale (Cetatea Soroca).

În urma evaluării ofertelor depuse a fost desemnat câștigător, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din municipiul Chișinău.

La data de 09 august 2021 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor arheologice, care intră în vigoare la data semnării, iar prestatrea serviciilor va demara în curând.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 10.08.2021

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca
și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020


 

Comunicat
Au demarat procedurile de achiziții in cadrul proiectului

,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

Aplicant: Consiliul Raional Soroca

Termeni de realizare: 24 luni (01.04.2021 – 31.03.2023)

Valoarea totală a proiectului constituie 1.664.118,4 EURO

Partener 1: Consiliul Judeţean Vaslui (România)

Partener 2: Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România).

Obiectiv tematic : Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric.
În perioada 01 iunie 2021- 25 iulie 2021, în conformitate cu planul de activități și de achiziții a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, ținînd cont de pragurile Uniunii Europene au fost evalaute și desemnate ofertele cîștigătoare la următoarele proceduri de achiziții: audit, consultanță, traducere, și materiale promoționale.

Ca rezultat al evaluării ofertelor au fost semnate opt contracte, patru din ele sunt de prestare a serviciilor, iar celelalte de furnizare bunuri.

Acolo unde a fost posibil și adecvat, avînd în vedere natura acțiunii în conformitate cu acordul de finanțare, după caz, a fost favorizată utilizarea celor mai simple proceduri.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76 

Data publicării: 26.07.2021 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca
și nu poate fi considerat în nici un caz ca reflectînd opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

La data de 22 iulie 2021, ora 10.00 în incinta Restaurantului Apollon, str.Vasile Alecsandri, 2, mun.Soroca, Consiliul raional Soroca a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020.

Partenerii proiectului: Consiliul Judeţean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România).

Valoarea totală a proiectului constituie: 1,664,118.4 EURO

Termeni de realizare: 24 luni (1aprilie 2021 – 31 martie 2023).

La eveniment au participat vicepreședintele raionului Soroca dna Alla Bordianu, primarul municipiului Soroca dna Lilia Pilipețchi, delegatul Uniunii Europene în Republica Moldova dl Ion Guzun, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui (România) dl Trifan Ciprian, reprezentantul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă din cadrul Ministerului Finanțe al Republicii Moldova dna Natalia Carauș, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord dna maria Prisacari, managerul de proiect al Consiliului raional Soroca dl Igor Țarălungă, proiectant tehnic dl Trifan Semion, manager Proiect al Consiliului Județian Vaslui dna Alina Albu, expert cultural la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui dl Chiriac Laurențiu, instituții de stat, organizații internaționale, partenerii și beneficiarii proiectului, consilieri raionali, mass-media locală și națională, organizații obștești.

 

https://www.facebook.com/TeleviziuneaSorTVSOROCA/videos/307628767711646/