Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Comunicat
Ședința interministerială organizată în cadrul proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România / Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

  Pentru implementarea în termeni stabiliții (01 aprilie 2021 – 31 martie 2023) a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020, precum și a realizarea întru totul a indicatorilor propuși pe proiect, la solicitarea Consiliului Raional Soroca în incinta Ministerul Culturii a RM la data 29.03.2022 a fost desfășurată ședința interministerială în următoarea componență:

-          Dl. Sergiu Prodan - Ministrul Culturii a RM,

-          Dl. Ion Budeci - Secretar de Stat al Ministerului Culturii a RM,

-          Dna Marina Ghidirim – Șef secție cooperare regională, Ministerul Finanțelor a RM,

-          Dna Natalia Carauș -șef, Secția cooperare regională, Autoritatea Națională de Management, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă,

-          Dl Serghei Cecan - Președinte al Consiliului Național al Monumentelor Istorice a RM,

-          Dna Rita Gargonița – Secretar al Consiliului Național al Monumentelor Istorice a RM.

 

   Din partea Consiliul Raional Soroca - lider beneficiar al proiectului, la ședința interministerială pentru discuții au fost desemnați:

-          Dna Ala Bordianu - Vicepreședinte al Raionului Soroca,

-          Dna Tatiana Robu - Șef Serviciu Proiecte Investiționale,

-          Dl Igor Țarălungă -  Manager Proiect,

-          Dl Nicolae Bulat - Director Instituția Publică Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, 

    Proiectul tehnic de execuție și expertiza tehnică privind restaurarea cetății Soroca au fost prezentate de :

-          Dl. Simion Trifan -  proiectant,

-          Dl Vasile Eremciuc - arhitector.

     Subiectele propuse spre discuție de către Consiliul Raional Soroca au fost următoarele:

-          Cauzele reținerii în timp a emiterii unui aviz pozitiv la proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de restaurare, prevăzute pentru etapa a doua de restaurare a Cetății Soroca - monument de valoare națională, element principal al zonei turistice din nordul Republicii Moldova;

-          Evaluarea conlucrării dintre Ministerul Culturii (Autoritate Centrală) și Consiliul Raional Soroca (Autoritate de nivel II) în perioada de elaborare a proiectului menționat anterior și identificarea în comun a unui mecanism de colaborare bilateral pentru eficientizarea dialogului constructiv la etapa de implementare a proiectului.

 

   Solicitarea de audiență în adresa Ministerului Culturii a survenit ca urmare a lipsei unui feedback la scrisoarea  expediată la 01.12.2021 cu rugămintea de examinare a Rapoartelor de arheologie și de expertiză tehnică de continuare a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca, condiție parvenită din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, CNMI, la etapa de precontractare a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”.
      

    Dna Ala Bordianu, Vicepreședinte al Raionului Soroca a menționat importanța conlucrării dintre Ministerul Culturii a RM (Autoritate Centrală) și Consiliul Raional Soroca (Autoritate de nivel II) în atingerea în comun a indicatorilor de infrastructură propusă inițial în procesul de realizare a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca. 

 

În cadru ședinței au fost mai multe discuții controversate și contradictorii cu reprezentanții Consiliului Național al Monumentelor Istorice a RM la capitolul ,, Dezvoltarea ambelor structuri a balustradelor din lemn care să permită accesul vizitatorilor la toate nivelurile cetății și locurile de expoziție cu respectarea condițiilor presupuse a fi existat inițial în cetate”, pe motiv, că variantele propuse în Raportul tehnic de continuare a lucrărilor de restaurare nu sunt argumentate îndeajuns științific.
 
 Participanții desemnați din partea Consiliului Raional Soroca au adus mai multe argumente justificative istorice bazate pe lucrări științifice ale autorilor din Republica Moldova și construcții medievale din lemn păstrate până în zilele noastre, în acest sens dorindu-se realizarea tuturor lucrărilor planificate la a doua etapă de restaurare a Cetății Soroca, reanimând astfel, trecutul istoric și aducând o plus valoare monumentului istoric -  Cetatea Soroca.

 Urmare a celor discutate, Ministerul Culturi a RM a venit cu propunerea și s-a stabilit de a fi organizat în termeni restrânși un Simpozion Științific cu tematica Arhitecturii Construcțiilor din perioada Medievală prin invitarea specialiștilor în domeniu.

    
                                                         
Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 09.04.2022

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

 

 

 

Comunicat
Simpozionul științific ”Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui”

organizat în cadrul proiectului
,,Ștefancel Mare – istoriecomună, patrimoniucomun,Soroca-Vaslui”,1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

 

La data de 10 ianuarie 2022,în Sala ”Arta” a MuzeuluiJudețean ”Ștefancel Mare” Vaslui (România) a fostdesfășuratsimpozionul științific ”Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui”, eveniment transfrontalier organizat în cadrul Proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50, finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

De la Soroca la simpozion au participat, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, dl Grigore Bucataru șeful secției Cultură și Turism al Consiliului raional Soroca,Victor Botnari muzeolog la Muzeul de Istorie si Etnografie Soroca, membrii echipei de implementare a proiectului.

 

Prin organizarea acestui eveniment a fost atins unul din obiectivele proiectului, GA3 Organizarea de evenimente culturale comune pe ambele părți pentru a promova patrimoniul cultural istoric al Cetății Soroca și Ansamblul Monumental Podul Înalt.

  

 

Amintim, că proiectul a demarat la data de 01 aprilie 2021, iar obiectivul general al proiectului constă în conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Vaslui și al raionului Soroca, prin restaurarea monumentelor reprezentative situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente transfrontaliere menite să întărească identitatea culturală locală și dialogul cultural.
                                                    

                                                   
Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 14.01.2022 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

   La moment, proiectul ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50, finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, implementat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean Vaslui se află în cea de-a noua lună de implementare.

  În conformitate cu planul de activități la etapa data ca produs al contractelor nr.9 din 09 august 2021 cu privire la prestarea servicii teste arheologice și a contractului cu nr.10 din 24 august 2021, cu privire la prestarea serviciilor de expertiză tehnică, au fost elaborate și prezentate rapoartele teste arheologice și raportul expertizei tehnice de continuare a lucrărilor de restaurare a cetății Soroca, prin determinarea stării tehnice actuale a fundațiilor și a zidăriei turnurilor 3; 4; 5, a curtinelor C; D; E, și a zidurilor aflate în ruine din incinta Cetății, cu elaborarea recomandărilor privind măsurile de consolidare, restaurare și conservare a acestor elemente.
Rapoartele elaborate de către experți au fost axate pe următoarele aspecte :

- stabilirea adâncimii tălpii fundației;

- țeserii sau dosirii zidăriei acestei construcții cu zidăria turnului;

- identificarea locului scării de urcare la terasa paraclisului;

- stabilirea nivelului originar de călcare în incinta fortificației;

- identificarea sectoarelor cu paviment inițial;

- identificarea traseului țevilor/căilor de evacuare ape reziduale și pluviale; 

- identificarea locului cisternei de acumulare a apei potabile (fântâna trebuia să servească pentru eliminarea surplusului de apă);

- stabilirea traseului țevilor de alimentare a cisternei.
Identificarea locului amplasării încăperii bucătăriei cetății:

- identificare cuptor/vatră;

- căi evacuare deșeuri lichide etc;

- Identificarea urmelor de pardoseală istorică din turnuri;

- Identificarea elementelor ce țin de scările interioare și exterioare ale turnurilor;

- Identificarea mostrelor de materiale de construcție;

- Identificarea urmelor arheologice a bazelor construcțiilor de lemn.

    Ținând cont de faptul că Cetatea Soroca este monument protejat de stat de categorie națională (nr. 2608 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat), rapoartele prezentate de către arheologi și experții tehnici au fost expediate către specialiștii în monumente istorice din cadrul Ministerului Culturii pentru verificare și expunere .

   După expunerea specialiștilor din cadrul Ministerului Culturii urmează să fie definitivat proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, elaborarat caietul de sarcini și inițiată procedura de achiziții pentru efectuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca.
                                                        
   Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 21.12.2021