Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

  Comunicat

 Ședința de lucru comună în cadrul proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,
1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.   La data de 21 iunie 2022, în incinta Consiliului Raional Soroca, Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru comună în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, organizată în conformiate cu Planul de Activități a proiectului.
La începutul ședinței cu un cuvânt de salut pentru oaspeții din România a venit Președintele Raionului Soroca, domnul Veaceslav Rusnac și Vicepreședintele Raionului Soroca, doamna Alla Bordianu.
Ședința organizată de liderul de proiect, Consiliului Raional Soroca, s-a desfășurat cu prezența fizică a membrilor Echipei de Implementare de la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui (România), membrii Echipei de Implementare de la Consiliul Județean Vaslu (România) au fost prezenți în format on-line.
 Subiectele discutate pe ordinea de zi au fost:

- Discuții pe marginea raportului intermediar narativ și financiar;

- ldentificarea conceptului de elaborare a materialelor promoționale comune;

- ldentificarea și stabilirea Agendei preliminare de desfașurare a Expoziției tematice itinerante ,,Epoca lui Ștefan cel Mare reflectată asupra patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Prut;

- ldentificarea soluțiilor de remediere și prevenire a problemelor apărute, stabilirea priorităților;

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 28.06.2022
Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Uniunea Europeană este decisă de a împărtăși realizările și valorile sale cu țările și popoarele de dincolo de granițele sale

The European Union is determined to share its achievements and values ​​with countries and peoples beyond its borders.

Nu se pot încărca rezultatele complete

Reîncercați

Se încearcă din nou...

Se încearcă din nou...

Comunicat
Vizită de documentare în cadrul proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,
1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

Luni, 20 iunie 2022, a avut loc vizita de documentare comună în Republica Moldova, în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, organizată de către Echipele de Implementare de la Consiliul Raional Soroca, Republica Moldova (Lider de proiect) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, România (Partener 2).

Planul de Promovare și Vizibilitate a proiectului prevede ca cele două Echipe de Implementare să elaboreze și să realizeze în comun o serie de materiale transfrontaliere de promovare și vizibilitate (broșuri, ghiduri și albume transfrontaliere, machete în miniatură cu Cetatea Soroca, magneți și brelocuri cu imprimarea Cetății Soroca (Republica Moldova) și statuiei ecvestre a Domnitorului Stefan cel Mare de la Podul Înalt, satul Băcăoani România), dar și a unor hărți și DVD-uri cu obiectivele cultural-istorice de pe traseul turistic transfrontalier ștefănian, Vaslui (România) – Soroca (Republica Moldova). 

           Vizita comună de documentare a urmărit, pe de o parte, stabilirea definitivă a traseului turistic transfrontalier ștefănian din Republica Moldova, iar - pe de altă parte – evidențierea și punerea în valoare a celor mai reprezentative obiective cultural-istorice de pe acest traseu turistic, prin înregistrarea, fotografierea, filmarea și documentarea lor la fața locului.

Astfel, au fost culese date esențiale pentru următoarele obiective cultural-istorice fotografiate și filmate: Mănăstirea Vărzărești (Bursuc) – Mănăstirea Hâncu Mănăstirea Condrița Mănăstirea Căpriana (inclusiv Muzeul religios) – Mănăstirea Condrița Monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău Beciurile (cramele) Cricova Mănăstirea rupestră Butuceni – Cetatea Orheiul Vechi – Biserica din lemn „Sf. Nicolae” Soloneț Peștera lui Bechir – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Vasilcău Muzeul de istorie și Etnografie Soroca și Cetatea Soroca.

       Activitatea organizată în comun va contribui la realizarea obiectivului specific al proiectului, consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova și dezvoltarea în continuare a îndelungatei colaborări transfrontaliere unde legăturile istorice și moștenirea vor fi promovate ca o bază solidă pentru un parteneriat durabil.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 28.06.2022Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Comunicat
Ședința Consiliului Național al Monumentelor Istorice în cadrul proiectului
 ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50

Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

 

Joi, 2 iunie 2022, la inițiativa Ministerului Culturii în incita cetății Soroca a fost organizată și desfășurată ședința de lucru în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,1 HARD/2.1/50.
    Această vizită a avut loc ca urmare a depunerii repetate a pachetului de documente tehnice pentru obținerea avizului de restaurare și conservare a monumentului.
      La ședință au participant Reprezentanți ai Ministerului Culturii, membrii Consiliului Național al Monumentelor Istorice, Proiectantul, Reprezentanți ai Consiliului Raional Soroca și Echipa de implementare a proiectului.

      În cadrul acestei vizitei a fost pus în discuție Proiectul de execuție a lucrărilor de restaurare a cetății Soroca, pe următoarele lucrări de intervenție:

-          Organizarea evacuării apelor uzuale din interiorul cetății Soroca;

-          Reconstituirea galeriei din lemn la nivelul II și a pardoselilor din interiorul turnurilor circulare;

-          Instalarea unui dispozitiv de ridicare la toate nivelurile cetății pentru persoanele cu dezabilități;

-          Organizarea intrării în turnul principal în urma descoperirii gurii de lup la intrarea în cetate;  

-          Reconstituirea scărilor care asigură accesul la nivelurile superioare din curte;

-          Reconstituirea terasei din fața paraclisului.

       Prin urmare, la data de 03 iunie 2022 a fost organizată ședința Consiliului CNMI la Ministerul Culturii, în cadrul căreia s-au expus specialiștii în domeniu în vederea modificării și adaptării condiționate a proiectului tehnic de restaurare a cetății Soroca. 

                                                                                                                                          

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 14.06.2022

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.