Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Comunicat

Ședință de Lucru comună cu participarea experților tehnici, arheologilor și proiectanților,

 organizată în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

    La data de 01 septembrie 2021, în incinta Cetății Medievale Soroca a fost organizată o Ședință de lucru comună cu participarea experților tehnici, arheologilor și proiectanților pentru a discuta aspecte ce țin de cercetările arheologice, elaborarea expertizei tehnice de continuare a lucrărilor și definitivarea proiectului tehnic de restaurare/conservare a Cetății Soroca.

     Astfel, în urma discuțiilor au fost stabilite prioritățile identificate de comun acord și s-a dat startul activităților propuse pe proiect la Grupul de Activități (GA) 4, Activitatea 4.1.1 ,,Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții pentru teste arheologice”. Pentru realizarea săpăturilor arheologice Contractul a fost semnat cu Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din mun. Chișinău, subiectul Contractului fiind ,,Prestarea serviciilor de teste (cercetări) arheologice, clarificarea problemelor istorico-arhitecturale și obținerea datelor strict necesare pentru conservarea/restaurarea științifică a componentei piatră și lemn a fortificației medievale (Cetatea Soroca).

   Pentru prestarea serviciilor de expertiză tehnică privind continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca prin determinarea stării tehnice actuale a fundațiilor și a zidăriei turnurilor 3; 4; 5, a curtinelor C; D; E și a zidurilor aflate în ruine din incinta Cetății cu elaborarea recomandărilor privind măsurile de consolidare, restaurare și conservare a acestor elemente și întocmirea raportului de expertiză pentru lucrările de intervenții la construcții și instalații a fost semnat Contractul cu ,,IERCONI GRUP,, S.R.L.

    Conform Contractelor încheiate, prestatorii acestor servicii sunt obligați să conlucreze pe toată perioada implementării Contractelor și să ofere suport și consultanță de profil pe perioada derulării serviciilor și lucrărilor în cadrul proiectului.

   Pentru realizarea serviciilor sus menționate, activitatea Cetății Medievale Soroca a fost sistată din data de 01 septembrie 2021.
   Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 03.09.2021 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.


 

Comunicat
Servicii de expertiză tehnică în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

   În perioada 04-20 august 2021, a fost deschisă sesiunea de depunere a ofertelor pentru achiziționarea serviciilor de expertiză tehnică privind continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020.

  Obiectul prezentului contract este: Prestarea serviciilor de expertiză tehnică privind continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Маrе istorie соmună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui;, prin determinarea stării tehnice actuale a fundațiilor și a zidăriei turnurilor 3; 4; 5, a curtinelor C; D; E, și a zidurilor aflate în ruine din incinta Cetății, cu elaborarea recomandărilor privind măsurile de consolidare, restaurare și conservare a acestor elemente și întocmirea raportului de expertiză pentru lucrările de intervenții la construcții și instalații.
La data de 20 august 2021, de către comisia de evaluare au fost deschise ofertele depuse de candidați, în urma evaluării ofertelor a fost desemnat câștigător, ,,IERCONI GRUP,, S.R.L.

 

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 24.08.2021

 

 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.