Căutare în site

Prin scrisoarea cu nr.627 din 12.10.2020, Secretariatul Tehnic Comun, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, a informat Consiliul raional Soroca despre selectarea provizorie a proiectului „STEFAN CEL MARE, COMMON  HISTORY- SHARED HERITAGE, SOROCA – VASLUI” /“ȘTEFAN CEL MARE - O moștenire pe care o împartășim o istorie care ne unește”/ Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui” 1HARD/2.1/50.

     La solicitarea BRCT Iași, prin Notificarea nr.2380 din 14.10.2020 în vederea pregătirii Contractului de Grant la moment sunt elaborate mai multe documente justificative privind confirmarea eligibilității aplicantului în conformitate cu prevederile Ghidului pentru aplicanții de grant, proiecte HARD pentru Programul Operațional Comun România – Republica Moldova (ENI) 2014-2020.

     Bugetul total al  proiectului constituie, 1,664,118.4 EURO din care 90% grant si 10% cofinanțare, astfel: grant UE, 1,497,706.56 EURO si cofinanțare, 166,411.84 EURO.

     Acest proiect a fost aplicat de către Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova) în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui (România) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui (România).

    Implementarea în comun va fi  asigurată prin realizarea unor activități culturale comune, cu implicarea tuturor partenerilor de proiect și cu coordonarea acestora de către Aplicant și care vor avea ca rezultat elaborarea de produse culturale comune specifice ariei eligibile (Soroca, Republica Moldova –Vaslui, România).

  Una din activitățile majore constituie executarea lucrărilor de restaurare și conservare la Cetatea Soroca și la Ansamblul Monumental Podul Inalt care întruchipează Statuia ecvestră a lui „Ștefan Cel Mare” din județul Vaslui.

     Programul Operațional Comun România – Republica Moldova (ENI) 2014-2020 în cadrul căruia a fost aplicat proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și  are drept scop crearea “unei regiuni de prosperitate și bună vecinatate între statele membre ale UE și ale celor cu care se învecinează”.   

 

Tatiana Robu,

 șef Serviciul Proiecte Investiționale, Consiliul raional Soroca

 

La 14 octombrie 2020, ora 14.00, Președintele raionului Soroca, dl Veaceslav Rusnac a participat la lansarea proiectului ”Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului „Vest” din raionul Soroca”, desfășurat în scuarul Primăriei comunei Dărcăuți.
Obiectivul general al proiectului este Abilitarea cetățenilor din microregiunea „Vest” (satele Dărcăuți, Malcăuți, Bădiceni, Grigoreuca, Baxani, Visoca) din raionul Soroca, prin intermediul asociației obștești „PRO Comuna Dărcăuți” și a comitetelor locale ale cetățenilor, pentru participarea activă șiconstructivă în procesele decizionale locale privind dezvoltarea sectorului de asigurare cu apă potabilă și canalizare.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (UE) prin Cadrul Unic de Suport al UE pentru anii 2017-2020, acordat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Nord, partenerii proiectului sunt AO ”Pro Cooperare Regională” și AO Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED”.
În cadrul evenimentului a fost semnat Acordul de Colaborare prin acordarea suportului financiar întru implimentarea proiectului ”Centru Comunitar de dezvoltare, model de consolidare a comunei Dărcăuți” dintre Consiliul raional Soroca, reprezentant Președintele raionului, dl. Rusnac Veaceslav și Consiliul Comunal Dărcăuți, reprezentant de Primarul comunei, dl Rozimovschi Oleg.

La data de 9 octombrie 2020, în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca, a fost organizată festivitatea dedicată  ”Zilei Mondiale a Poștei și lucrătorului poștal” .

      Prezent la eveniment Președintele raionului Soroca, dl Veaceslav Rusnac a felicitat angajații Centrului de Poștă Soroca cu prilejul Zilei profesionale aducând  sincere urări de sănătate, bunăstare şi realizarea tuturor aspiraţiilor profesionale.

    Dl. Rusnac Veaceslav a menționat importanța serviciilor care le prestează, fiind în condiții de risc sporit de contaminare.

    Din respect pentru munca enormă au fost menționați 105 lucrători poștali cu diplome de onoare.