Căutare în site

        La data de 15 ianuarie, este sărbătorită anual Ziua Națională a Culturii, concomitent cu nașterea marelui poet al neamului Mihai Eminescu.     

    Stimați lucrători din domeniul culturii, această sărbătoare îmi oferă frumoasa ocazie de a vă adresa sincere felicitări, însoțite de urări de bine, pace și sănătate.

    Datorită abnegației, perseverenței și devotamentului ce-l manifestați, contribuiți la formarea unei ambianțe sociale armonioase, fără de care nu poate domina bunăstarea și prosperitatea, reușind să  promovați acest domeniu – Cultura.

      Vă doresc să aveți realizări frumoase în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familiile Dstră, activități și gânduri frumoase, toate pentru prosperarea raionului nostru.

Veaceslav Rusnac,

Președinte al raionului Soroca


 

 

Astăzi, data de 13 decembrie 2020, ora 10.00, în sala de protocol a Consiliului Raional a avut loc ședința Comisiei raionale privind reglementarea activității agenților economici în domeniul transportului auto de călători și bagaje, condusă de către Vicepreşedintele raionului Soroca dl Andonii Boris la care au participat șeful Serviciului Patrulare Soroca, Florești al Secţiei patrulare Nord al Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al MAI, comisar principal Ghilas Gavril și ofițerul de sistematizarea circulației rutiere al Serviciului de supravegherea transport și accidente rutiere al Secției securitate publică al Inspectoratului de poliție Soroca al Inspectoratului General de Poliție al MAI, inspector superior Sochirca Igor.

Chestiunea de bază examinată a constat în asigurarea funcționării transportului de pasageri pe rutele locale și raionale.

Comisia a constatat existența problemelor legate de refuzul antreprenorilor privind activitatea a 7 (șapte) rute din raionul Soroca, în legătură cu fluxul mic de pasageri.

În cadrul ședinței s-a menționat, că se identifică modalități și soluții pentru buna funcționare a rutelor de pasageri și prestarea servicilor populației. 


      La data de 11 ianuarie 2021, ora 11.00, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca au fost semnate Declarațiile de Parteneriat în cadrul proiectului ”Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord (la etapa elaborării și acumulării documentației de suport și tehnice pentru etapa II a  Apelului de concurs în vederea obținerii cererii de finanțare).

       În proiectul dat Consiliul raional Soroca este aplicant, iar Primăria conumei Volovița, Primăria comunei Vasilcău, Primăria comunei Vărăncău, Primăria satului Racovăț, Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”, Întreprinderea Municipală ”Parvolina” și Asociația Obștească ”SOARTA” au calitate de parteneri.