Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

În data de 02 august 2022, ora 10.00 în holul Palatului de Cultură din municipiul Soroca, de către Direcția Agriculturăși Alimantație a Consiliului rational Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor concursului raional cu privire la totalurile recoltării culturilor de grupa I și a rapiței 2022, din cadrul campaniei de recoltare ”Secerișul 2022”.
În faţa celor prezenţi la festivitate cu un mesaj şi felicitări s-a prezentat Preşedintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, care cu a mulţumit conducătorilor, specialiştilor din domeniu, mecanizatorilor şi plugarilor pentru munca depusă.
În continuare și vicepreședintele raionului dl Iurie Tănase, a adus la cunoștință rezultatele recoltei.
În cadrul evenimentului, de către șefa Direcției Agricultură și Alimentație dna Aliona Andriuță, a adus la cunoștință procesul verbal al Comisiei concursului raional, prin care învingătorii au fost decernați cu Diploma Președintelui raionului.
Frumoasa dispoziţie de sărbătoare a fost întregită de buchetele de melodii, în interpretarea artiștilor Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca și ansamblul de dansuri populare ”Vatra” din s. Racovăț (coregraf Mihail Chiriliuc).

   Au demarat lucrări de renovare a drumului public local L105 Drum de acces spre s. Slobozia-Cremene. Lucrările menționate sunt executate în baza unui proiect ethnic verificat pe o lungime totală de 2,85 km.   
Conform contractului de antrepriză, încheiat între Consiliul raional Soroca în calitate de beneficiar și SRL ”Primaterax” în calitate de antreprenor, lucrările vor fi executate pe o perioadă de 5 ani.


 

În data de 29 iulie 2021, ora 10.00 în incinta restaurantului ”Soroca” din municipiul Soroca, secția economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Soroca, a desfășurat decernarea învingătorilor tradiționalului concurs raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, anunțat prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, nr. 34 din 10 mai 2022.

   Cu mesaj de felicitare în adresa antreprenorilor s-a adresat Președintele raionului Soroca dl Veceslav Rusnac, menționând, că sopul concursului dat constă în efectuarea unui bilanţ al reuşitelor înregistrate pe parcursul unui an ale agenţilor economici, indiferent de genul de activitate, forma de organizare juridică şi tipul de proprietate.  

   Conform procesului verbal Comisiei raionale privind organizarea concursului raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2021” învingătorii concursului raional, de către Președintele raionului dl Veaceslav Rusnac și vicepreședintel raionului dna Alla Bordianu, au fost decernați după următoarele nominalizări:

Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie:

Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului,

Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii,

Cel mai bun antreprenor-exportator,

Cel mai bun antreprenor-inovator,

Cel mai bun antreprenor  în sfera turismului rural,

Cel mai bun antreprenor in sfera serviciilor de consultanță,

Cel mai tânăr antreprenor,

Cel mai bun antreprenor-femeie.

    Evenimentului s-a încheiat cu evoluarea interpreților secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca –Valeriu Caldari, Doina Prisacari, Igor ianachi și Vlada Pârlii.