Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Performanțele olimpicilor 
apreciate de Consiliul Raional Soroca
La 3 februarie curent, 116 elevi şi 49 profesori din 13 instituții de învățământ din raionul Soroca au fost felicitaţi şi premiaţi de către conducerea raionului pentru performanțele înregistrate la concursuri și olimpiade școlare organizate la nivel raional, național și internațional.
Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean în mesajul său adresat elevilor, profesorilor și părinților prezenți la festivitate a menţionat, că Consiliul raional Soroca întotdeauna a susținut performanța în toate domeniile iar în educație în mod prioritar. Consiliul raional Soroca unanim a decis să încurajeze elevii din mediul rural cu cele mai bune rezultate la olimpiadele raionale. Aceiaşi apreciere şi motivare o au și cadrelor didactice. Consiliul raional şi în continuare va acorda o atenţie prioritară domeniului educaţiei, fiind conştient ca rezultatele de azi din învăţământ determină viitorul de mâine al ţării.
Cele mai bune rezultate la acest capitol le-au obţinut Liceul Teoretic ”C. Stere” cu 61 elevi premiați și 29 cadre didactice, Liceul Teoretic ”P. Rareș” cu 18 elevi premianți și 9 profesori şi Liceul Teoretic ”A. Pușkin” cu 10 elevi și 7 profesori.
La festivitate au fost prezenți de asemenea și dl Nicuță Vladimir, vicepreședintele raionului Soroca, consilieri raionali, părinți.
În final, președintele Consiliului raional al Elevilor, Valeria Mâțu, a exprimat mulţumiri şi recunoştinţă domnului Președinte al raionului, consilierilor raionali pentru sărbătoarea organizată și a venit cu propunerea de crearea unui Centru de excelență pentru lotul olimpic al raionului.
Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorii ”Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală”
Multstimaţi primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală a raionului Soroca
Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală. Reieşind din importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic apreciem înalt aportul reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale.
Exprimăm întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi. Insuficienţa resurselor financiare, numărul mare de probleme nu vă sperie, dimpotrivă vă motivează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității sociale și economice a localităţilor şi a raionului, spre binele locuitorilor.
Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională , un viitor senin, recunoştinţa societăţii şi satisfacţie pentru realizările dumneavoastră.
Cu respect, 
Muntean Ghenadie,
Președinte al Raionului Soroca

Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”
La 31 ianuarie 2018, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului “Turismul rural – un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, Regiunea Vinița)”, cofinanţat de Uniunea Europeană prin intremediul Programului de Cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina. 
Aplicant în cadrul proiectului este IDIS ,,Viitorul”, iar raionul Soroca şi  raionul Iampol sunt  în calitate de parteneri.
La eveniment au participat Preşedintele raionului, dl Ghenadie Muntean, vicepreşedintele raionului, dl Vladimir Nicuţa, secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu, secretarul consiliului raionului, dna Stela Zabrian, şeful Secţiei Cultură şi Turism, dl Grigore Bucătaru, reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir, administraţia raională Iampol, Ucraina, reprezentată de Ludmila Maiorova, echipa de implementare a proiectului, IDIS ,,Viitorul”, consilieri, primari, meşteri populari, etc.
Preşedintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a salutat iniţiativa acestui proiect şi a asigurat că se va depune efort şi străduinţă pentru ca proiectul să fie unul de succes.
Secretarul general al Agenţiei Turismului a RM, dl Stanislav Rusu a vorbit despre potenţialul turistic a RM în genere, locul special care îl are Soroca prin potenţialul său turistic, patrimoniu material şi imaterial existent în teritoriu.
Reprezentantul Secretariatului Tehnic pentru Cooperare teritorială a Parteneriatului Estic, dna Cătălina Arghir a menţionat că este un proiect pilot şi este ceva nou atît pentru ei cît şi pentru raionele Soroca şi Iampol. A menţionat că pentru a atrage investiţii şi mai mari trebuie de demonstrat capacităţile şi de implementat cu scucces acet proiect. 
În cadrul conferinţei a fost realizată prezentarea generală a proiectului (obiective, activităţi şi rezultate) susţinută de dl Vitalie Sochircă, expert în domeniul turismului, IDIS ,,Viitorul”.
Proiectul îşi propune să consolideze capacităţile prestatorilor de servicii turistice şi capacităţile autorităţilor locale din raioanele Soroca şi Iampol pentru a dezvolta şi promova turismul rural prin intermediul cooperării transfrontaliere.