Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

La data de 04 februarie 2023, în incinta sălii sportive a Palatului de Cultură din municipiul Soroca, s-a desfășurat Campionatul raional de Baschet, ediția 2023, organizat de către Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, la care au participat 4 echipe din raionul Soroca.
În finală s-au înregistrat următoarele rezultate:
Locul I – selecționata s. Iorjnița;
Locul II – selecționata s. Rudi;
Locul III – selecționata liceelor din municipiul Soroca;
Locul IV – selecționata Instituției Publice Colegiul Tehnic Agricol din mun. Soroca.
La ceremonia de premiere a participat Președintele raionului Soroca dl, Veaceslav Rusnac, care a felicitat învingătorii și le-a oferit cupa mult dorită.
Campionatul s-a petrecut în perioada 24.01 – 04.02.2023 sub egida Consiliului Raional Soroca, la care au participat 7 echipe, fiind divizate în două grupe.

La 02 februarie 2023, orele 11.00, primarul și viceprimarii municipiului Soroca, primarii comunelor și satelor din raionul Soroca, cât și consilierii raionali au participat la festivitatea dedicată Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, care s-a desfășurat în sala mică a Palatului de Cultură din municipiul Soroca.

    În discursul de inaugurare a evenimentului, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a menționat ”în numele Consiliului raional Soroca și al meu personal cu ocazia sărbătorii profesionale Vă adresez sincere urări de sănătate, bunăstare și prosperitate tuturor angajaților din cadrul administrației publice locale, exprimând înalta apreciere a activității Dumneavoastră pe tărâmul profesional în soluționarea problemelor cetățenilor şi dezvoltarea social-economică și culturală a comunităților pe care le administrați.

  Avem toată convingerea, că rezultatele şi succesele înregistrate până în prezent se datorează înaltului grad de profesionalism, devotament şi disciplină, pe care le manifestați în procesul de activitate întru soluţionarea problemelor cetăţenilor și dezvoltarea localității.

   Cu acest prilej Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine, Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna respectul și fidelitatea colegilor, recunoştinţa oamenilor, un viitor senin şi satisfacţie pentru realizările Dumneavoastră. Să aveți multă sănătate, optimism, perseverență, inspirație pentru noi proiecte și realizări ambițioase.

   Vă mulțumesc pentru că, zi de zi, sunteți alături de cetățeni și Vă doresc mult succes în activitate, întru binele oamenilor și al raionului”.

    În cadrul evenimentului  primarul și viceprimarii municipiului Soroca, primarii comunelor și satelor din raionul Soroca în semn de recunoștință și înaltă apreciere, pentru contribuții substanțiale în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru devotament, profesionalism și cu prilejul Zilei profesionale au fost decernați cu Dilploma Președintelui raionului.

   Cu mesaj de felicitare în adresa lucrătorilor din cadrul APL au venit și Președintele Asociației primarilor din raionul Soroca, primar al comunei Parcani dl Serghei Cetulean, care a decernat cu Diplomă vicepreședinții raionului, șefii de secții din cadrul Aparatului Președintelui raionului, șefii direcțiilor și consilierii Consiliului raional.

    Evenimentul a continuat cu un concert organizat de către secția Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca.


 

  În data de 31 ianuarie 2023, orele 15.00 în sala de ședințe a Consiliului rational Soroca, Președintele raionului Soroca, Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, a convocat ședință Centrului Local de Combartere a Bolilor (CLCB) al raionului Soroca.

Pe ordinea de zi au fost pus în discuției următoarele întrebări:

Cu privire la îndeplinirea programului de măsuri pentru combaterea focarului de Gripă Aviară în satul Cureșnița din comuna Holoșnița;

Raportor: Fiodor Moraru, șef Direcția teritorială Siguranță a Alimentelor Soroca

Cu privire la dotarea și aprovizionarea sanitar-veterinare (reșoruri de dezinfecție);

Raportor: Fiodor Moraru, șef Direcția teritorială Siguranță a Alimentelor Soroca

Cu privire la informația despre situația epizootică din zona de protecție și sde supraveghere. Situația în țară și țările limitrofe la influența Aviară;

Raportor: Iurie Zgardan, șef al secției supraveghere sanitar-veterinară a Direcției teritoriale Siguranță a Alimentelor Soroca

Cu privire la raportul Administrației publice locale de nivelul I (primăria Holoșnița) referitor la folosirea mijloacelor financiare alocate. Solicitarea referitor la modificarea cheltuielelor a mijloacelor alocate;

Raportor: Rodion Pădure, primar al comunei Holoșnița.