Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, zi de zi.

La data de 22.11.2018,  în incinta Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția persoanelor în dificultate, în cadrul căreia s-a examinat situația a 23 familii în dificultate din raionul Soroca. În cadrul Comisiei raionale s-a examinat posibilitatea susțenirii acestor familii pentru prevenirea, diminuarea și depășirea situațiilor de risc prin oferirea unui suport monetar, în baza necesităților identificate. 
Pe parcursul lunii noiembrie 2018,  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a primit și a procesat circa 1488 cereri de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului. 
Totodată, aducem la cunoștință că în ultima perioadă de timp în Programul de ajutor social au fost operate  mai multe modificări cu impact pozitiv:
- a fost majorat cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de la 315 lei la 350 lei (începând cu luna noiembrie 2018);
-s-a majorat pragul indicatorilor de bunăstare de la 80 la 85,64 puncte ( începând cu luna octombrie 2018);
-se implementează modificările cu privire la  activitățile de interes comunitar ( organizate în cadrul primăriilor)- prestate de către șomerii înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social.
Pentru luna octombrie 2018  de ajutor social au beneficiat 2171 familii din raionul Soroca cu suma de 1 935 513 lei.
Începând cu luna  septembrie 2018, în fiecare zi de duminică, în incinta Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca se desfășoară programul ,, Mellow parenting”, pentru două grupuri de mămici cu copii mici. Acest Program este realizat în baza Acordului de  colaborare dintre Asociația Obștească ,,Parteneriate pentru fiecare copil” și Consiliul Raional Soroca. La Program participă 14 mămici cu 16 copii cu vîrsta cuprinsă între  18 luni-5 ani. Programul ,, Mellow parenting” este un program de educație parentală, menit să susțină părinții în dezvoltarea competențelor parentale la diferite etape de dezvoltare a copilului, începând cu cea prenatală, până la vârsta preșcolară. Acest Program durează 14 sesiuni. 
Tradiţional, la sfârşitul lunii noiembrie, în republică se sărbătoreşte Ziua  lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. 
   În raionul Soroca acest eveniment a fost consemnat astăzi, 23 noiembrie 2018 în sala Palatului de Cultură Soroca unde participanții au fost felicitaţi de către dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului Soroca,  dl Vasile Şarban, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Vladimir Ceban, şeful Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat, dl Alexandru Savcinschi, vicepreședinte al Consiliului raional Iampol, Ucraina, dna Aliona Andriuţa, şef a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a raionului şi alţi parteneri.  
În contextul sărbătorii agricultorilor le-au fost aduse mulțumiri pentru munca asiduă și pentru rezultatele obținute. De asemenea,  autoritățile au venit cu diplome și premii pentru agenții economici, cât și pentru plugarii care au obținut cele mai frumoase rezultate în acest an.
La data de 21 noiembrie 2018, în Sala de Ședințe a Consiliului raional Soroca, a avut loc Ședința ordinară a membrilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca şi a Comisiei raionale pentru pregărtirea economiei şi sferei sociale a raionului către perioada toamnă – iarnă, 2018 – 2019.
În cadrul şedinţei au fost examinate mai multe subiecte, prioritare fiind examinarea măsurilor întreprinse de către serviciile responsabile a raionului Soroca în perioada toamnă – iarnă 2018 – 2019, întru asigurarea populaţiei cu resurse energetice, servicii comunale şi a condiţiilor optime de activitate stabilă a economiei şi a instituţiilor publice din raion în perioada menţionată.
Dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului, Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Soroca a solicitat:
- monitorizarea permanentă a situaţiei;
- acumularea şi transmiterea informaţiilor veridice;
- intervenţia promptă, în caz de necesitate, la soluţionarea problemelor depistate, în conformitate cu competenţele serviciilor desconcentrate și descentralizate, autorităţilor publice locale de nivelul întâi, întreprinderilor furnizoare de resurse energetice, servicii comunale, întreprinderilor de întreţinere a drumurilor şi asigurare cu transport, agenţilor economici din teritoriu indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00