Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

În data de 08 februarie 2023, orele 08.00, în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, de către Președintele raionului Soroca, Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca.

Pe ordinea de zi au fost puse următoarele întrebări:

Cu privire la  activitatea Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca;

Desfășurarea antrenamentului Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca;

Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca – sarcinile de bază, organizarea și modul de  funcționare a CSE Soroca.

Raportor: Igor Brighidin, șef adjunct al Direcției Situații Excepționale mun. Soroca

 Aprobarea  mijloacelor financiae pentru cuparea și lichidarea focarului de Gripă Aviară în comuna Holoșnița (s. Cureșnița)

Raportor: Tudor Moraru, șef Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Soroca

Cu privire la Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.nr. 58-61 din 28 decembrie 2022, 31 ianuarie 2023

Raportor: Stela Zabrian, secretar al CSE Soroca, secretar al Consiliului raional Soroca.


La data de 07 februarie 2023 în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca în prezenţa Președintelui Raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, vicepreședințelor raionului dna Svetlana Paunescu și dl Iurie Tănase, angajaților din cadrul Aparatului Președintelui raionului, șefilor direcțiilor Consiliului raional şi în faţa simbolurilor de Stat, specialistul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri dna Alina Jitniuc, a depus jurământul de credinţă a funcționarului public: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională”.
Îi urăm succese în activitate și realizări frumoase!

Organizația Internațională a Muncii (ILO) la 03 februarie 2023 a lansat la Soroca un Parteneriat Local de Ocupare (LEP) care va contribui la crearea și formalizarea în jur de 200 de locuri de muncă, extinderea a 24 de întreprinderi mici și micro și lansarea a 26 de afaceri în diverse sectoare, cum ar fi apicultura, procesarea produselor agricole, industria creativă, etc. De asemenea, în cadrul LEP vor fi organizate instruiri la locul de muncă în sectorul meșteșugăresc, dezvoltată și aplicată curricula de instruiri în sectorul TIC pentru creșterea gradului de pregătire pentru angajare și îmbunătățirea abilităților practice a tinerilor.
Peste 1000 de locuitori din raionul Soroca, inclusiv persoane cu risc de excluziune socială, se vor bucura de oportunitățile oferite de LEP, iar peste de 1500 de persoane vor beneficia indirect de rezultatele LEP. Inițiativa a fost lansată de ILO în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Consiliul Raional Soroca.
Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) reprezintă o inovație care se bazează pe ”planificarea negociată” între partenerii locali relevanți, care își asumă roluri și responsabilități interconectate pentru a elabora și realiza soluții de răspuns la provocările de pe piața muncii, adaptate la circumstanțele locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală.
Prezentă la evenimentul de lansare, dna Anna Gherganova, șefa direcției politici ocupaționale și de reglementare a migrației a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a menționat că încă se sînt lacune în ceea ce ține aplicarea la nivel local a Programelor și Strategiilor naționale pe piața muncii. Desigur un rol important le revine Subdiviziunilor teritoriale de ocupare, dar, acestea, de unele singure, nu vor reuși să sporească nivelul de ocupare la nivel local, fără instituțiile de învățămît, care pregătesc specialiști necesari pentru business, fără companii care creează locuri de muncă, fără APL, care creează condiții necesare pentru activitatea diferitor organizații la nivel local. Toți acești actori, unindu-și eforturile, pot contribui la identificarea soluțiilor pentru provocările pe piața muncii la nivel local prin crearea condițiilor favorabile pentru crearea de locuri de muncă, integrarea populației inactive pe piața muncii, sporirea competitivității forței de muncă la nivel local.
În acest context, Parteneriatele Locale de Ocupare contribuie la promovarea dreptului la muncă în condiții decente, dar și solidaritatea statului cu cetățenii aflați în dificultate, ceea ce este una din prioritățile Ministerului. Aceste parteneriate și-au demonstrat deja eficiența în cele trei raioane din Republica Moldova, în care au fost implementate pe parcursul ultimilor cinci ani. Circa o mie de persoane din raioanele Cahul, Cantemir și Căușeni, inclusiv din grupurile vulnerabile, și-au îmbunătățit condițiile de viață sau au obținut o sursă sigură de venit. Iată de ce considerăm această inițiativă importantă și vom continua , împreună cu ILO, să replicăm bunele practici obținute până acum”.
Implementarea LEP Soroca prevede participarea a circa 20 de parteneri publici și privați de nivel național și local, printre care organizații neguvernamentale, instituții financiare, educaționale și de formare profesională, serviciul de ocupare a forței de muncă, asociații de producători, întreprinderi și investitori. LEP-ul din raionul Soroca este conceput și implementat sub egida Comisiei Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective (CTCNC) - o platformă de dialog social care reunește reprezentanți ai autorităților publice locale și asociațiilor sindicale și patronale de nivel local. Această platformă acționează ca un catalizator pentru părțile interesate de piața forței de muncă ca să identifice principalele provocări de pe piața muncii și să sugereze acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor în calea creării de locuri de muncă și tranziției de la ocuparea informală la cea formală.
”Suntem bucuroși că împreună cu ILO și toți partenerii naționali și locali vom crea oportunități pentru dezvoltarea afacerilor și crearea locurilor de muncă și astfel vom contribui la dezvoltarea social-economică a raionului Soroca. În această perioadă în care ne confruntăm cu mai multe crize simultan, un asemenea ajutor este mai mult decât vital”, a menționat Svetlana Păunescu, vice-președinta raionului Soroca.
LEP Soroca va fi implementat până la finele anului 2023 și va costa aproximativ 240,000 dolari SUA. Organizația Internațională a Muncii va acorda un suport în sumă de 100,00 dolari SUA pentru diferite linii de intervenție. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) vor contribui cu granturi puse la dispoziția aplicanților pentru a complementa liniile de intervenții orientate spre dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor mici. Suma rămasă include contribuțiile non-monetare ale partenerilor locali încadrați în LEP Soroca.
Lansarea Parteneriatului Local de Ocupare Soroca a fost precedată de un audit teritorial care a identificat sectoarele cu potențial de creare a locurilor de muncă, problemele cu care se confruntă grupurile social-vulnerabile din teritoriu, precum și actorii locali și naționali care doresc să se implice în acest parteneriat pentru soluționarea problemelor de pe piața muncii. Documentul elaborat reprezentă baza pentru formularea celor șapte proiecte prevăzute de LEP Soroca.
În perioada 2018-2019, ILO a pilotat pentru prima dată în Republica Moldova un LEP în raionul Cahul, contribuind la crearea și formalizarea a 208 locuri de muncă, lansarea și dezvoltarea a 72 de afaceri, crearea a două cooperative, cea a producătorilor de miere și a producătorilor de brânzeturi. Peste 880 de persoane din raionul Cahul, inclusiv cei din grupurile social-vulnerabile, au beneficiat direct de oportunitățile oferite de către proiect. Bunele practici obținute în raionul Cahul au fost replicate ulterior în raioanele Căușeni și Cantemir. Iar în acest an va mai fi lansat un LEP în raionul Rezina.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați: vrabie@ilo.org sau să sunați la + (373) 78 11 33 90.