Căutare în site

La 10 martie, Preşedintele raionului Soroca, dl Rusnac Veaceslav avut o întâlnire de lucru cu Președintele Euroregiunii ”Nistru”, dl Tatuseak Serghei, privitor la elaborarea unui Plan de acțiuni comune pentru anul 2020 și identificarea proiectelor prioritare, care pot fi avizate prin Euroregiunea ”Nistru”.

      În cadrul discuțiilor s-a propus:

- Coordonarea și semnarea unui accord de colaborare dintre Consiliul Raional Soroca și Euroregiunea ”Nistru”;

- S-a punctat un Plan de acțiuni pentru anul 2020;

- Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în format multilateral România-Moldova-Ucraina-Polonia;

- Implicarea autorităților locale pentru semnarea acordurilor de cooperare cu localitățile din regiunea Vinnița (Ucraina);

- Dezvoltarea măsurilor cultural-artistice și sportive.

     La 6 martie, Vicepreşedintele raionului Soroca, d-na Paunescu Svetlana la invitația Primăriei și Consiliului local Suceava (România) a participat la evenimentul ”Femei de succes performanța la superlativ”, care a adus în prim plan valorile feminine în activitatea autorităților publice.

La acest eveniment au fost discutate noi perspective de colaborare în domeniul social.

La 26 februarie, la invitația conducerii raionului Iampol, regiunea Vinnița (Ucraina) Președintele raionului Soroca, dl. Rusnac Veaceslav, vicepreședintele raionului Soroca, dl. Andonii Boris, secretarul Consiliului raional Soroca, d-na Zabrian Stela, șeful secției Cultură și Turism, dl. Bucătaru Grigore și specialistul în problemele Tineret și Sport din cadrul Președintelui raionului, dl. Jitniuc Andrei s-au întâlnit cu Președintele raionului Iampol, dl. Jadruk Serghei și vice președin- tele raionului Iampol, d-na Maiorova Liudmila.

   În cadrul întâlnirii părțile au discutat despre construcția podului ”Iampol-Cosăuți-Soroca” peste râul Nistru și lansarea unei curse de transport pasageri ”Iampol-Soroca”; construcția stației de epurare pentru municipiul Soroca; promovarea și dezvoltarea turismului în scopul desfășurării unor activități sportive; organizarea și desfășurarea în continuare a activităților culturale moldo-ucrainene.