Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
      La 29 mai curent, în premieră, Direcţia Învăţământ Soroca a organizat Forumul „Tinerii pedagogi schimbă lumea”, în cadrul Campaniei „Vreau să devin pedagog”, lansată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, la care a fost prezent și Președintele Raionului Soroca, dl. Ghenadie Muntean.
       La lucrările forumului au participat peste 60 de tineri specialişti, din instituţiile învăţământului general din raion, directori de instituţii,  elevi absolvenţi, care îşi doresc să devină pedagogi, reprezentanţii APL, consilieri raionali, directorul Colegiului Pedagogic                                     „M. Eminescu” din Soroca etc.
      Forumul a avut menirea să promoveze şi să sprijine profesorii tineri, să identifice elevii care își doresc să continue studiile la facultăţi cu profil pedagogic şi să sporească atractivitatea profesiei de pedagog în rândul tinerilor.
      În cadrul forumului au fost prezentate iniţiativele de  ultimă oră ale Guvernului Rep. Moldova şi ale MECC  pentru susţinerea cadrelor didactice debutante:
majorarea îndemnizației pentru tinerii specialiști, angajați prin repartizare în instituțiile de învățământ în anul absolvirii; 
achitarea  lunară  a  cheltuielilor  pentru  închirierea  spațiului locativ și pentru consumul de energie termică și electrică; 
reducerea  normei  didactice  la  75%  pentru  cadrele  didactice 
tinere din instituțiile de învățământ general, cu păstrarea salariului de funcție; 
încurajarea și susținerea tinerilor specialiști pentru dezvoltarea 
profesională  continuă  prin  posibilitatea  de  a  accede  la  grad didactic; 
dreptul de a beneficia de Programul „Prima casă 2” după 12 luni de muncă etc. 
     Au fost expuse rezultatele unui sondaj despre inserţia profesională a cadrelor didactice debutante.  În cadrul sesiunii de comunicări cu genericul „Debut profesional” au venit cu prezentări tinerele profesoare:  C. Nitrean, învăţătoare ŞP Ţepilova, M. Baran, învăţătoare gimnaziul Hristici, M. Mardici, profesoară de geografie, gimnaziul Rubleniţa, A. Vacarciuc, profesoară de limbă engleză, LT „A. Puşkin”, A. Popa, educatoare, IET, nr.12, Soroca, R. Bacalîm, educatoare IET Tătărăuca Veche. 
Au vorbit și elevele absolvente: M. Ciobanu de la gimnaziul Tătărăuca Veche şi S. Botnari de la  gimnaziul Schineni.
      Cu un cuvânt de felicitare, susţinere şi încurajare din partea Consiliului Raional Soroca a venit d-nul preşedinte Ghenadie Muntean oferind  în dar fiecărui tânăr specialist câte o tablă magnetică.
      Forumul s-a încheiat cu un flashmob, prezentat de tinerii pedagogi care au lansat mesajele: „Iubim copiii”, „Copiii sunt viitorul nostru”, „Vrem să lucrăm la noi acasă”, Vreau să fiu pedagog”, etc.  

Mulțumiri pentru participare!
În numele Consiliului Raional Soroca și al meu personal, ţin să mulţumesc participanţilor la Iarmarocul „Produs de Soroca”, ediția a II-a şi Festivalul național de muzică populară ,,Victor Postolachi”, ediția  a VI – a, care s-a desfăşurat la 26 mai 2019, în municipiul Soroca.
Cu toţii aţi contribuit la reuşita evenimentului şi sperăm ca pe viitor să putem realiza împreună şi alte evenimente de înaltă ţinută care să ajute la promovarea raionului Soroca.

Cu respect,
 
Ghenadie Muntean,
Preşedinte al Raionului Soroca
La 28 mai curent, a avut loc inaugurarea ,,Aleei Siguranței”, în localitățile Zastânca și Rublenița din rl. Soroca, organizată de către Inspectoratul de Poliție Soroca în c omun cu APL. 
La eveniment, au fost prezenți  , Președintele Raionului Soroca, dl. Ghenadie Muntean, conducerea IP Soroca, Centrul  Mobil de Prevenire și Informare a IP . Bălți, consilierii și primarii locali, directori ai gimnaziilor și instituțiilor preșcolare, Președintele AO  ,,Bunicii Grijulii” și locuitorii localităților. 
Această Inițiativa are ca scop conștientizarea locuitorilor, în ceea ce privește importanța cunoașterii și respectării a măsurilor de securitate necesare pentru a preveni victimizarea,  siguranța personală și a familiei, protecția bunurilor materiale și promovarea unui comportament corespunzător în societate.