Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

    În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) și (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr. 11 din 24 ianuarie 2023,  Consiliul Raional Soroca se convoacă în ședință extraordinară la data de 01 februarie 2023, ora 10.00, în incinta  Palatului de Cultură din municipiul Soroca, (sala mică et. 2, str. Independenței,74).

    Astfel, Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional Soroca se convoacă în ședință:

Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică – 30 ianuarie 2023, ora 14.00, sala de protocol (Consiliul Raional Soroca, et.1)

Comisia pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii, amenanjarea teritoriului și protecția mediului – 30 ianuarie 2023, ora 15.00, sala de protocol (Consiliul Raional Soroca, et.1)

Comisia pentru buget, finanțe, și administrarea patrimoniului – 31 ianuarie 2023, ora 10.00, sala de protocol (Consiliul Raional Soroca, et.1)

Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret – 31 ianuarie 2023, ora 11.00, sala de protocol (Consiliul Raional Soroca, et.1)


   Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în temeiul ordinului Ministerului Sanătății nr. 1179 din 16.12.2022 ,,Cu privire la reglementarea donării voluntară de sânge/componente sanguine și asigurarea institutiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2023" și ca institulie responsabilă de monitorizarea realizării politicii de asigurare a donării de sânge voluntară și neremunerată la nivel național, Vă comunică despre numărul de donări planificate în anul 2023 pentru raionul Soroca.

    Pentru a asigura o activitate eficientă a asistenței hemotransfuzională cât și a secției de transfuzie cu impact asupra satisfacerii necesitdlilor institufiilor medico-sanitare, Vă comunicăm că până la finele anului curent raionul Soroca urmează să, realizeze 1956 donări, respectiv 163 donări lunare și 41 donări săptămânal.

    Pornind de la faptul că instituțiile medico-sanitare au nevoie de asigurare continuă în asistență hemotransfuzională, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui vine cu recomandări privind principiile de promovare, recrutare și organizare donatori după cum urmează:

   1. Consolidarea eforturilor comune la nivel local a autorităților publice locale, instituțiilor de asistență medicală primară, agenți economici, instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, etc., în scopul menținerii numărului lunar de donări de sânge/componente sanguine conform programului aprobat;

   2. Stabilirea graficului de prezentare a donatorilor voluntari recrutați de actorii menționați (instituțiile de asistență medicală primară, agenți economici, instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, etc) cu menținerea obligatorie a numărului lunar de donări de sânge/componente sanguine;

   3. Fortificarea și organizarca colectelor mobile de către autoritățile publice locale (sarcina fiind de a susține cu transport) în conlucrare cu institufiile de asistență medicaldă primară (responsabili de recrutarea donatorilor eligibili pentru donarea de sânge din punct de vedere a statutului de sănătate) în satele și comunele raionului, cu deplasarea echipei personalului medical din cadrul secției de transfuzie a sângelui din cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”;

   4. Recrutarera din partea personalului medical a secție de transfuzie a sângelui și personalul entității de asistență medicală primară a donatorilor conform grupului sanguin deja existenți în Registrul donatorilor ce și-au reconfirmat elegibilitatea pentru donarea de sânge, necesar pentru suplinirea și menținerea stocurilor de componente sanguine, în corelație cu necesitdfile reale a sistemului de sănătate.

   În contextul celor relatate mai sus, realizarea prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentelor recomandări, cu siguranță vor avea un impact asupra dezvoltării continuă a donărilor voluntare de sânge/componente sanguine, creșterii constante a numărului anual de donatori, asigurării pacienților cu produse sanguine și menținerea rezervelor de sânge inclusiv pentru situații excepționale.     

ANUNȚ

       Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele
protecției și ameliorării fertilității solului
.

            Scopul general  al funcției - Promovarea politicii de stat în domeniul dezvoltării sectorului agrar, creșterea competitivității și productivității sectorului, precum și îmbunătăţirea calitatății vieţii în mediul rural.

1.      Sarcinile de bază ale funcției  - Monitorizarea și analiza situaţiei privind dezvoltarea producției agricole, folosirea corectă a terenurilor cu destinaţie agricolă, contribuirea spre ameliorarea situației. Elaborarea informațiilor privind starea și dezvoltarea culturilor agricole.

            Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009, se depun la sediul Direcţiei agricultură și alimentație Soroca (mun.Soroca str.Ștefan cel Mare, 5 bir.310) și e-mail  alionaandriuta@mail.ru.

            Relaţii suplimentare la telefoanele: 0230/ 2-51-13Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

            Persoana de contact: Aliona Andriuţa, şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie Soroca.

            Bibliografia concursului:

-       Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006;

-       Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008;

-       Codul funciar nr.828/1991;

-       Legea nr.728/1996 cu privire la pomicultură;

-       Hotărârea Guvernului nr.705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantaâiilor perene;

-       Legea privind principiile de subvenționare nr.276/2016;

-       Hotărârea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural nr.455/2017;

-       Pagina oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

-       Pagina officială a Agenâiei de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.

-       Pagina oficială a Consiliului Raional Soroca.

 

                        Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de participare la concurs:

-       formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009 ;

-       copia buletinului de identitate ;

-       copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare ; profesională şi/sau specializate ;

-       copia carnetului de muncă ;

-       certificatul medical sau declarația pe propria răspundere ;

-       cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere ;

-       documente care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

                        Condiţiile de participare la concurs :

            Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

-       deține cetățenia Republicii Moldova;

-       posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele  stabilite de lege;

-       are capacitate deplină de exercițiu;

-       nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-       este aptă din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

-       are studiile necesare (studii universitare – agronomie);

-       în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1)  lit.(a) și (b) din Legea nr.158/2008,  sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ;

-       nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

-       nivel înalt de responsabilitate; flexibilitate în comunicare și de lucru în echipă;

-       1 an experiență profesională în domeniu;

-       cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel, Power Point).

 

Data-limită de depunere  a dosarelor este 15 februarie 2023.