Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 La data de 27 octombrie 2021, ora 13.00 în sala de ședințe a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familie Soroca, s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist în cadrul Secției Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități cu atribuții în domeniul resurse umane.

 În baza rezultatelor obținute la proba scrisă și interviului, învingător al concursului a devenit doamna Rujneac Felicia.

   În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 și 3 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr.96 din 27 octombrie 2021,  Consiliul Raional Soroca se convoacă în ședință extraordinară pe data de 04 noiembrie 2021, ora 10.00, în incinta  Palatului de Cultură din municipiul Soroca, str. Independenței,74. 9 sala mică, et.2).

    Astfel, Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional Soroca se convoacă în ședință:

Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică – 01 noiembrie 2021, ora 14.00, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, et.1;

Comisia pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii, amenanjarea teritoriului și protecția mediului - 01 noiembrie 2021, ora 16.00, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, et.1;

Comisia pentru buget, finanțe, și administrarea patrimoniului - 02 noiembrie 2021, ora 10.00, în incinta Palatului de Cultură, et. 2 (sala mică);

Comisia pentru dezvoltare socială, cultură, educație, sport și tineret - 02 noiembrie 2021, ora 14.00, în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, et.1.


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de asistent social comunitar în s.Egoreni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

- prestează servicii sociale primare;

- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

 1. Studiile:
 • studii universitare în asistenţa socială,
 • studii universitare pedagogice, juridice, ştiinţe sociale;
 • medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
 1. Altele:
 • abilitatea de a lucra după un program solicitat;
 • calităţi morale;
 • abilităţi de comunicare,
 • abilități de aplicare a programelor la calculator;
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă (vorbire şi scriere).

Avantaje:

 • activitatea în sistemul protecției sociale.

Condiţiile:

- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical - formularul nr.027/e;

5) copia buletinului de identitate,

6) declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

Data limită pentru depunerea actelor –-  22.10.2021, ora 17.00

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu