Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Atenţie!!! Facilități Fiscale pentru agenţii economici care implementează Programele de formare profesională prin învăţămînt dual.
Regulamentul cu privire la determinarea  obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor  juridice şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.693 din 11 iulie 2018 este publicat în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10 august 2018.
În cap.V, secţiunea 12-a a Regulamentului este stipulată modalitatea de deducere a cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în Programe de formare profesională tehnică prin învăţămînt dual.
                                                             Publicat de Secţia Economie al CR Soroca
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:  
    specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru
            Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; copia carnetului de muncă; certificatului medical sau declarația pe propria răspundere; cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere; documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc  condițiile specificate la art.27 alin.(1) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008.
Cerințe specifice pentru participare la concurs la funcția publică vacantă de:
specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru-studii superioare de licență în domeniul cadastrului, pedologie, 1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat, 
abilități de utilizare a computerului :MapInfo/LCAD/CadFuncV/Google Earth pro/Global Mapper
Data-limită de depunere a dosarelor este  07 septembrie  2018.
Pentru informații mai detaliate referitor la funcțiile publice vacante  sus menționate și bibliografie vă adresați la nr. de tel:0230 22026
 Stimaţi concetăţeni!
        Cu o deosebită plăcere, Vă invităm  să participați  la măsurile festive, dedicate sărbătorilor Naționale ”Ziua Independenței” şi „Limba Noastră”, care se vor desfăşura  în raionul Soroca 
Program:
24 august 2018
14.00  –  Spectacol  festiv consacrat „Zilei Independenţei”
              Palatul de Cultură,   mun. Soroca
*Vă încurajăm să îmbrăcați costum tradițional
27 august 2018
10.00  – Depunere de flori -  Complexul Memorial
Str. Independenţei, mun. Soroca               
10.30-   Depunere de flori  - Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
10.45-   Hora  Independenței , program artistic
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
31 august 2018
10.00  – Măsuri festive consacrate Sărbătorii Naționale ,, Limba Noastră”
Parcul „Mihai Eminescu”, mun. Soroca