Căutare în site

Stimate/ă domn/doamnă Consilier,
 
 
    Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 45 art.2,3 din Legea privind administraţia publică locală (nr. 436 din 28.12.2006), Vă înştiinţez, că prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr.  56 din  21 mai 2020, Consiliul Raional Soroca se convoacă în şedinţă ordinară pe data de 3 iunie 2020,  ora 1000, în holul Palatului de Cultură din  Municipiul Soroca.
    Lista  proiectelor de   decizii propuse spre examinare  se anexează.
    Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina web: www.soroca.org.md  la opţiunea “procesul decizional - proiecte întrate” şi la secretarul consiliului raional.
    Informaţii suplimentare puteţi primi la telefonul (230) 22057.
 
Comisiile de specialitate ale consiliului raional se convoacă în şedinţă:
 
Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret
         –  1 iunie 2020, ora 1330,  etj 1, sala de protocol;
Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică
          –  1 iunie 2020, ora 1500,  etj 1, sala de protocol
Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului 
          –  2 iunie 2020, ora 1000,  etj 1, sala de protocol.
 
                                                                                                          Stela Zabrian,
                                                                                      Secretar  al Consiliului Raional Soroca