Căutare în site

Festivalul Mărțișor 2019S-A ÎNCHEIAT CEA DE A 53 A EDIȚIE A FESTIVALULUI MĂRȚIȘOR 2019

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă vacantă funcţia de asistent social comunitar în primăria Vădeni.
Atribuţiile asistentului social comunitar:
- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:
- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;
- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;
- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
- prestează servicii sociale primare;
- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;
- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;
- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.
Cerinţe de calificare:
a) Studiile:
- Avantaje: Studii  universitare în asistenţa socială, 
- Studii universitare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;
- medii speciale în domeniul asistenţei sociale,
b) Altele:
- Abilitatea de a lucra după un program solicitat;
- Calităţi morale;
- Abilităţi de comunicare;
- Cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică;
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă ( vorbire şi scriere).
Condiţiile:
- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.
Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:
1) cererea de înscriere;
2) curiculum vitae;
3) diploma de studii original și copia;
4) certificatul medical - formularul nr.086/e;
5) copia carnetului de muncă;
6) copia buletinului de identitate.
Data limită pentru depunerea actelor – 15.01.2019, ora 17.00
Adresa pentru depunerea pachetului de documente:
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.
Telefon de contact: 0230-93-0-25
Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

 Raportul Anual Consolidat privind Controlul financiar public intern pentru anul 2017

Raportul Anual Consolidat privind Controlul financiar public intern pentru anul 2017

                       

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 20 decembrie 2018.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială :http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5

01-2D

28/01

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2019

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Carauș Luiza, Specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

28/02

Cu privire la informarea separarea bunului imobil amplasat pe adresa mun. Soroca , str. Mihail Kogîlniceanu nr.1

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului relații funciare și cadastru

 

01-2D

28/03

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat, transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Angela Rusnac, director IMSP Spitalul Raional Soroca

 

01-2D

28/04

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                                                      

 

01-2D

28/05

Cu privire la acceptarea primirii  bunurilor

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                   

 

01-2D

28/06

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2017 -2018

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca