Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Încorporarea în serviciul civil pentru toamna 2019

    Potrivit  Legii “ Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, nr.156-XVI din 06 iulie 2007  şi  Dispoziţiei Centrului   Serviciului Civil nr.37 din 29 iulie 2019,  Serviciul Civil Soroca , Vă informează:
    1.Primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.08.2019 - 30.09.2019.
    2.Încorporarea în serviciul civil, în toamna anului 2019, și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada  01.10.2019 -30.11.2019 .
    3.Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terţe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.
    4.Cetăţenii care vor fi încorporaţi în serviciul civil nu sunt supuşi examenului medical.
            Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare - încorporare în serviciul civil (de alternativă):
1      Buletinul de identitate ( în original şi copie);
 2     Foto 3x4 – 3 buc;
 3     Caracteristica  recrutului de la primărie cu vizita de reşedinţă;
 4     Certificat de componența familiei  de la primărie cu viza de reşedinţă;
 5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar  ( nu mai mic de 2380 lei);
 6     Contract individual de muncă;
 7     Diploma de studii;
 8     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere).
Municipiul Soroca, str. Ştefan cel Mare 5, bir 516;
Telefon de contact- 023023773; 
Doina Galben, specialist, Secţia Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative  al raionului Soroca;
                                                                                                                                                
ANUNȚ
La 09 august 2019, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca vor avea loc consultări publice a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 15 august 2019.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 13 august 2019, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr/780-lista-proiectelor-de-decizii-2 sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.