Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

ANUNŢ
Consiliul Raional Soroca anunţă cetăţenii Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi, care posedă legitimaţii de tip vechi, despre distribuirea legitimaţiilor de tip nou, în baza cererii depuse în bir.503 situat  pe adresa Ştefan cel Mare,5 etajul 5.
La cerere se anexează:
- copia actului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
- copia certificatului de reabilitare;
- copia adeverinţei de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- legitimaţia  de tip vechi,
- foto 3x4.
Legitimaţia se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislaţiei.
Președintele Raionului Soroca prelungește termenul depunerii actelor la postul vacant la funcția de economist în cadrul Serviciului Proiecte Investiționale din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca. 
      Cerințe de bază:
1. studii superioare, în domeniul administrației publice/relații internaționale/litere/ cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor.
2. minimum 1 an de experienţă de lucru în  organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau   organizaţii internaţionale. 
3. Cunoașterea  limbii  române și  engleze (limba rusă, franceza – constituie un avantaj);
4. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
Pentru informații mai detaliate,  vă adresați: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, bir.511 sau  bir.504 la nr. de tel:0230 22026 sau 0230 30191.
Cerinte fata de aplicant:
1. Studii  superioare  (prioritate  vor  avea  solicitantii  cu studii in domeniul stiintelor socio-umane, economice, management proiect);
2. Minimum unu an de experienta de lucru în proiecte, în organizatii neguvernamentale,  institutii  publice  sau organizatii internationale (experienta de lucru în cadrul programelor de granturi va constitui un avantaj);
3. Cunoasterea la un nivel inalt a limbilor romana, engleza si rusa (oral si scris);
4. Cunostinte  bune  de  operare  a calculatorului si a echipamentului de oficiu (este necesara cunoasterea buna a Word si Excel);
5. Abilitati excelente de comunicare, inter-personale inclusiv abilitati de lucru independent si in echipa; 
6. Flexibilitate,   disponibilitate   de  lucru  intr-un  mediu  dinamic, capacitatea de prioritizare a activitatilor;
7. Motivatie personala înalta; responsabilitate, orientare față de detalii.
Dosarul va contine:
Curriculum Vitae (CV) actualizat; 
Scrisoare de intentie cu motivarea interesului pentru pozitie.
Data limită de depunere a dosarului este de 30 august 2019.