Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 30 septembrie 2022

 

 

01-2D
7/1

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Spinei, șef Secția Administrație Publică

 

01-2D
7/2

Cu privire la atribuirea Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a numelui ”Nicolae Bulat”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Spinei, șef Secția Administrație Publică

 

01-2D
7/3

Cu privire la  deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A. Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
7/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
7/5

Cu privire la acorul de transmitere în subcomodat

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
7/6

Cu privire la permisiunea transmiterii în locațiunii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
7/7

Cu privire  la darea în locațiune prin licitația ”cu strigare” a spațiului neutilizat

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
7/8

Cu privire la rezoluționarea locațiunii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
7/9

Cu privire la acceptarea primirii unor bunuri

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
7/10

Cu privire la constituirea Instituției Publice ”Centrul Raional pentru Tineret Soroca”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Andrei Jitniuc, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 

01-2D
7/11

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/15 din 17.02.2022 ”Cu privire la aprobarea Programului reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2022”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D
7/12

Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord” al Centrului Național

Anticorupție al RM nr.12/3113 din 10.08.2022”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
7/13

Cu pivire Cu privire la sesizarea Direcției Generale Teritoriale „Nord”al Centrului NaționalAnticorupție al Republicii Moldova nr.12/3594 din 29.08.2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
7/14

Cu privire la corelarea și modificarea bugetului raional pe anul 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
7/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
7/16

Cu privire la  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Nicuța, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 05 august 2022 

 

01-2D
6/1

Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Sergiu Chistrea, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca

 

01-2D
6/2

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Rodica Tinerelu-Negru, director al Instituției Publice  Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe

 

01-2D
6/3

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Aurel Haric, director al Instituției Publice  Gimanziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici

 

01-2D
6/4

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Voloave

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Stela Zabrian, director al Instituției Publice  Gimnaziul Voloave

 

01-2D
6/5

Cu privire la  raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Racovăț

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Livia Braesco, director al Instituției Publice  Gimnaziul Racovăț

 

01-2D
6/6

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice  Gimnaziul Rublenița

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Alina Catan, director al Instituției Publice  Gimnaziul Rublenița

 

01-2D
6/7

Cu privire la rezultatele inspecției financiare 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D
6/
8

Cu privire la rezultatele inspecției financiare la Instituției Publice  Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vasile Baș, director al Instituției Publice  Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca

 

01-2D
6/
9

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
10

Cu privire la lichidarea subunității Țepilova a Instituției Publice  Liceul Teoretic ”Ion Creangă”  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
11

Cu privire la lichidarea Instituției Publice Școala Primară Ocolina  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
12

Cu privire la reorganizarea Instituției Publice  Gimnaziul Regina Maria 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 

 

01-2D
6/
13

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ    

 

01-2D
6/
14

Cu privire la acceptarea creării filialelor 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport  

 

01-2D
6/
15

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport