Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 01 februarie 2023

 

 

01-2D 2/1

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional  pentru anul 2023 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Spinei, șef Secția Administrație publică

 

01-2D 2/2

Cu privire la rezoluționarea locațiuni

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D 2/3

Cu privire la  repartizarea locuinței sociale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D 2/4

Cu privire la prelungirea comodatului

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D 2/5

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D 2/6

 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D 2/7

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca     

Raportor: Elena Mîțu, șef șecția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D 2/8

Cu privire la modificarea bugetului  raional pentru anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

 

Lista proiectelor de decizii 
propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din trimestrul I a anului 2023

01-2D
1/1

Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Servicii”, pentru anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vladimir Ceban, administrator Î.M. ”Hoterm-Servicii”

 

 

01-2D
1/2

Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului raional Soroca nr. 03/11 din 18 august 2011  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Evghenia Ardovan, director al Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave

 

01-2D

1/3

 Cu privire la rezoluționarea locațiunii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economii

 

01-2D
1/4

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economii

01-2D
1/5

Cu privire la corealarea bugetului raional pentru anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

01-2D
1/6

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

01-2D
1/7

Cu privire la încetarea raportului de muncă a directorului Instituției Publice ”Casa Comunitară” s. Voloave

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef Serviciul Resurse Umane

01-2D
1/8

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu, șef șecția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri


EXCLUS

01-2D
1/9

Cu privire la numirea în funcție

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef Serviciul Resurse Umane

01-2D
1/10

Cu privire la desemnarea reprezentanților și delegarea de atribuții

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Eugeniu Strochin, specialist principal al Serviciului Alternativă și Prortecție Civilă

01-2D
1/11

Cu privire la Instituția publică ”Centrul Multifuncțional de servicii sociale ”O Șansă””

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Jan Manolii, director interimar al IP Centrul Multifuncțional de servicii sociale ”O Șansă”

01-2D
1/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Prodan, șef adjunct Direcția Învățământ

SINTEZA PROPUNERILOR

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 29 noiembrie 2022

01-2D
9/1

Cu privire la aprobarea bugetului  raional Soroca pentru anul 2023 în prima lectură

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Anici, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
9/2

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea la evidență militară tinerilor anul nașterii 2007 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe perioada anului 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Sergiu Chistrea, comandant Centrul raional teritorial Soroca

 

01-2D
9/3

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite, pentru anul de studii 2021-2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
9/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
9/5

Cu privire la  autorizarea casării manualelor școlare raportate la mijloace (fonduri) fixe

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
9/6

Cu privire la acceptarea unor bunuri

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
9/7

Cu privire la repartizarea locuinței sociale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
9/8

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al consiliului raional Soroca penatru anul 2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
9/9

Cu privire la  transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
9/10

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil 

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Leahu, șef Secția Economie