Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința

Consiliului Raional Soroca din 04 noiembrie 2021

 

01-2D
5/
1

Cu privire la acordarea premiilor Consiliului raional elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2020-2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D
5/
2

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
5/
3

Cu privire la acceptarea receăționării tehnicii de calcul la preț nou

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
5/
4

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
5/
5

Cu privire la rezoluțiunea comodatului

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
5/
6

Cu privire la transferarea în comodat, a unor bunuri imobile

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
5/
7

Cu privire la solicitarea prelungirii comodatului

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
5/
8

Cu privire la examinarea rezultatelor auditului conformității asupra implimentării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Leahu, șef al Secției Economie

 

01-2D
5/
9

Cu privire la examinarea rezultatelor Raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Elena Mîțu șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D
5/
10

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor  publice locale în perioada de iarnă a anului 2022

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D
5/
11

Cu privire la notificările Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Alina Mărîi, șef Serviciul Asistență juridică

 

01-2D
5/
12

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Ana Ursachi, șef Secția Administrație publică

 

01-2D
5/
13

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul pentru educația inclusivă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

 

01-2D
5/
14

Cu privire la Raportul semianual privind execurarea bugetului rational pe anul 2021  

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Iurie Crețu, șef Direcția Finanțe

 

01-2D
5/15

 Cu privire la prelungirea locațiunii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Angela Leahu, șef Secția Economie

 

01-2D
5/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din dondul de rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Iurie Crețu, șef Direcția Finanțe

01-2D
5/17

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef Direcția Finanțe
01-2D
5/18

Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selective a terenirilor proprietate publică, domeniul public a aionului Soroca, ocupate de drumul local L-103

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ruslan Coșeru, șef Direcția Serviciul relații funciare și cadastru

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară

 a Consiliului Raional Soroca din 12 august 2021

 

01-2D 4/1

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor terenuri agricole

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Stavița Galina, specialist principal al Secției Economie

 

01-2D 4/2

Cu privire la prelungirea  locațiunii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Stavița Galina, specialist principal al Secției Economie

 

01-2D 4/3

Cu privire la casarea bunurilor Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Groza Greta, contabil-șef al IMSP CS Soroca

 

01-2D 4/4

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D 4/5

Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A.Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D 4/6

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D 4/7

Cu privire la  Regulamentul comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Nicuța Vladimir, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D 4/8

Cu privire la modificare a anexei nr.1 la decizia nr.1/13 din 11.02.2021

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D 4/9

Cu privire la defrișarea arborilor din zona drumurilor publice locale din raionul Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D 4/10

Cu privire la Comisia raională privind reglementarea activității agenților economici în  domeniul transportului auto de călători și bagaje

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

 

01-2D 4/11

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Bița Oleg, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D 4/12

Cu privire la încetarea locațiunii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 4/13

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Efim Zubcu” 

Inițiator:  Luca Nichifor, consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor: Luca Nichifor, 
consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

 

01-2D 4/14

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului Raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Spinei Iurie, specialist principal al Secției Administrație publică

 

01-2D 4/15

Cu privire la organele de conducere ale Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Costin Iurie, șef al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D 4/16

Cu privire la organele de conducere a  Întreprinderii Municipale ”Hotem Service”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Tabîrța Mihail, șef al ÎM ”Hotem Service”
Coraportor. Jardan Vasile, inginer-șef al ÎM ”Hotem Service”
 

 

01-2D 4/17

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, șef al Serviciului resurse umane

01-2D 4/18

Cu privire la atribuirea Școlii de muzică din satul Vărăncău numele ”Simion Gogu”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Rudei Anatolie, șef-adjunct al Secției Cultură și Turism

01-2D 4/19

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Bița Oleg, șef adjunct al Direcției Finanțe

01-2D 4/20

Cu privire la Acordul de Cooperare între județul Iași (România) și raionul Soroca (Republica Moldova)

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Spinei Iurie, specialist principal al Secției Administrație publică

01-2D 4/21

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Matei Igor” 

Inițiator:  Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor:  Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

01-2D 4/22

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Volnițchi Constantin” 

Inițiator:  Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor:  Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

01-2D 4/23

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dnei Bodnarenco Elena” 

Inițiator:  Popovschii Mihai,  consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor: Popovschii Mihai,  consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

01-2D 4/24

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Frunză Tudor” 

Inițiator:  Mîțu Mihail,  consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor: Mîțu Mihail,  consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

01-2D 4/25

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Carauș Luiza, șef al Serviciului resurse umane

01-2D 4/26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Nicuța Vladimir” 

Inițiator:   Muntean Ghenadie, consilier în Consiliul Raional Soroca
Raportor:   Muntean Ghenadie , consilier în Consiliul Raional Soroca
Coraportor: Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

01-2D 4/27

Cu privire la rezultatele inspectării financiare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Bița Oleg, șef adjunct al Direcției Finanțe

Coraportor: Șefii Secțiilor, Serviciilor și direcțiilor Consiliului raional Soroca

 

SINTEZA PROPUNERILOR (RECOMANDĂRILOR) 

 

Lista proiectelor de decizii pentru ședința extraordianră a Consiliului raional Soroca

din 13 mai 2021

 

01-2D

3/1

Cu privire la înaintarea candidaţilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef al Serviciului resurse umane

 01-2D

3/2

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 1/13 din 11.02.2021 ” Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca , pentru anul 2021”.

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 01-2D

3/3

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 01-2D

3/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe

 01-2D

3/5

Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca –Nouă Ina Popescu

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mazur Natalia, șef al IMSP CS Soroca–Nouă Ina Popescu

 01-2D

3/6

Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi Ion Vasilachi

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vasilachi Luminița, șef al IMSP CS Rudi Ion Vasilachi

 01-2D

3/7

Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca numelui Veaceslav Gonța

Inițiator: Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca

Raportor: Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca

 01-2D

3/8

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D

3/9

Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef al Serviciului resurse umane

01-2D

3/10

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

SINTEZA PROPUNERILOR (RECOMANDĂRILOR) PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL