Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară

 a Consiliului Raional Soroca din 12 august 2021

 

01-2D 4/

Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a unor terenuri agricole

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 4/

Cu privire la prelungirea contractului de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Leahu Anjela, șef al Secției Economie

 

01-2D 4/

Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate în administrarea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

 

01-2D 4/

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D 4/

 Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepție, a câte o clasă a X-a în Instituția Publică Liceul Teoretic ”A.Pușkin” și Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 

01-2D 4/

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 4/

Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Nicuța Vladimir, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

01-2D 4/

Cu privire la Cu privire la modificare a anexei nr.1 la decizia nr.1/13 din 11.02.2021

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

01-2D 4/

Cu privire la modificarea bugetului  

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Bița Oleg, șef-adjunct al Direcției Finanțe

01-2D 4/

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca dlui Efim Zubcu”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Luca Nichifor, președinte al Fracțiunii Blocului ACUM

01-2D 4/

Cu privire la defrișarea arborilor din zona drumurilor publice locale din raionul Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: 
Mîțu Elena, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

01-2D 4/
01-2D 4/
01-2D 4/

Lista proiectelor de decizii pentru ședința extraordianră a Consiliului raional Soroca

din 13 mai 2021

 

01-2D

3/1

Cu privire la înaintarea candidaţilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef al Serviciului resurse umane

 01-2D

3/2

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 1/13 din 11.02.2021 ” Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca , pentru anul 2021”.

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 01-2D

3/3

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

 01-2D

3/4

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe

 01-2D

3/5

Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca –Nouă Ina Popescu

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mazur Natalia, șef al IMSP CS Soroca–Nouă Ina Popescu

 01-2D

3/6

Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Rudi Ion Vasilachi

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Vasilachi Luminița, șef al IMSP CS Rudi Ion Vasilachi

 01-2D

3/7

Cu privire la atribuirea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca numelui Veaceslav Gonța

Inițiator: Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca

Raportor: Derejovscaia Maria, consilier în Consiliul Raional Soroca

 01-2D

3/8

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D

3/9

Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Luiza Carauș, șef al Serviciului resurse umane

01-2D

3/10

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

SINTEZA PROPUNERILOR (RECOMANDĂRILOR) PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL

 

Lista proiectelor de decizii

 pentru ședința ordinară a Consiliului raional Soroca din 22 aprilie 2021

01-2D

2/1

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Ludmila Ciobanu, șef CS Soroca01-2D

2/2

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Soroca Nouă pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Natalia Mazur, șef CS Soroca Nouă01-2D

2/3

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Visoca pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Agnesia Brighidin, șef CS Visoca01-2D

2/4

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Nimereuca pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: reprezentant CS Nimereuca01-2D

2/5

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Parcani pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Lilia Procop, șef CS Parcani01-2D

2/6

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vădeni pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: reprezentant CS Vădeni01-2D

2/7

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Vasilcău pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Ion Starîș, șef CS Vasilcău01-2D

2/8

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Racovăț pentru anul 2020

Iniţiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Perciun Mariana , șef CS Racovăț01-2D

2/9

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Cosăuți pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Elena Cociorva-Gordic, șef CS Cosăuți01-2D

2/10

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Slobozia-Cremene pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Anjela Sochirca, șef CS Slobozia-Cremene01-2D

2/11

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Căinarii-Vechi pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Veronica Pașa, șef CS Căinarii-Vechi01-2D

2/12

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Rudi pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Luminița Vasilachi, șef CS Rudi01-2D

2/13

Cu privire la raportul de activitate al IMSP CS Bădiceni pentru anul 2020

Iniţiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Paunescu Svetlana, vicepreședinte al raionului Soroca

Coraportor: Natalia Purici, șef CS Bădiceni01-2D

2/14

Cu privire la coordonarea contractelor de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centrele de Sănătate și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ludmila Ciobanu, șef CS Soroca01-2D

2/15

Cu privire la raportul de activitate economico-financiar al IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Rusnac Angela, director al IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

 

01-2D

2/16

Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Rusnac Angela, director al IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

01-2D

2/17

Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Soroca pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Costin, administrator ÎM Centrul Stomatologic raional Soroca

01-2D

2/18

Cu privire la coordonarea contractului de prestare a serviciilor medicale dintre ÎM Centrul Stomatologic raional Soroca și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Costin, administrator ÎM Centrul Stomatologic rational Soroca

01-2D

2/19

Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Minicipale Hoterm-Service pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:Vasile Jardan, viceadministrator ÎM Hoterm-Service01-2D

2/20

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice ”IAS Gunnar Due Gundersen” pentru anul 2020

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Liliana Babără, administrator IP ”IAS Gunnar Due Gundersen”


01-2D

2/21

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din s. Rublenița pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ursachi Galina, director  Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ’’Împreună’’


01-2D

2/22

Cu privire la  raportul de activitate al IP Casa   Comunitară Voloave din rl. Soroca pentru anul 2020”

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Evghenia Ardovan, directorul IP Casa Comunitară Voloave 01-2D

2/23

Cu privire la  raportul de activitate al IP Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vîrstnice Azilul ”ACASĂ” din s. Bădiceni, rl. Soroca pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Angela Brighidin, Directorul IP Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Vîrstnice Azilul „ACASĂ” din s. Bădiceni, rl. Soroca01-2D

2/24

Cu privire la raportul de activitate al Instituției Publice Teatrul ”Veniamin Apostol” pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Petru Popa, director IP Teatrul ”Veniamin Apostol”01-2D

2/25

Cu privire la darea în locațiune prin licitație cu strigare a spațiului neutilizat

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, Şef  Secție Economie

01-2D

2/26

Cu privire la Planul  de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2020.

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, Şef  Secție Economie

01-2D

2/27

Cu privire la transmiterea  unor bunuri SA „RED-NORD

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, Şef  Secție Economie01-2D

2/28

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ
Coraportor: Leahu Angela, Şef  Secție Economie01-2D

2/29

Cu privire la transmitere în comodat a unor bunuri

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, Şef  Secție Economie01-2D

2/30

Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia CR nr.33/25 din 17.03.2011

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Jan Manole, director interimar IP  Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „O Şansă” din  sat. Soloneţ  01-2D

2/31

Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2021-2023

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mării Alina, șef Serviciul asistență Juridică01-2D

2/32

Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mării Alina, șef Serviciul asistență Juridică01-2D

2/33

Cu privire la Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef al DASPF01-2D

2/34

Cu privire la Acordul de parteneriat dintre AO Concordia. Proiecte Sociale și Consiliul Raional Soroca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef al DASPF01-2D

2/35

Cu privire la conferirea gradului de calificare dnei Mușenco Anjela, șef al  Direcției  Învățămînt

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar  al Serviciului Resurse Umane01-2D

2/36

Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar  al Serviciului Resurse Umane
Coraportor: Nicuța Vladimir, șef al DASPF
                    Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ
                 
Grigore Bucataru, șef al Secției Cultură și Turism           

 01-2D

2/37

Cu privire la reorganizarea școlii primare Iarova

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D

2/38

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Anjela, șef al Direcției Învățământ

01-2D

2/39

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 1/13 din 11.02.2021 ” Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca , pentru anul 2021”.

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu  Elena, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri


01-2D

2/40

Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe01-2D

2/41

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe01-2D

2/42

Cu privire la modificarea bugetului raionului pentru anul 2021

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Iurie Crețu, șef al Direcției Finanțe
Coraportor: 
Mîțu  Elena, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 
01-2D

2/43

Cu privire la Serviciul de protezare și ortopedie

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nicuța Vladimir, șef al DASPF

 01-2D

2/44

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar  al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

2/45

Cu privire la Serviciul de transport școlar

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mușenco Anjela, șef Direcția Învățământ

01-2D

2/46

Cu privire la încetarea raporturilor de muncă a șefului Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar  al Serviciului Resurse Umane

01-2D

2/47

Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului de vicepreședinte al raionului a dlui Andonii Boris

Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, Șef interimar  al Serviciului Resurse Umane