Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

CONCURS DE SELECTARE A AUTORULUI MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC „POETUL DUMITRU MATCOVSCHI”

Tema proiectului: Achiziționarea proiectului și a bustului din bronz cu postament și instalarea   acestuia, cu amenajarea teritoriului aferent

 

Consiliul raional Soroca anunță lansarea Concursului de selectare a autorului monumentului de for public „Poetul Dumitru Matcovschi”.

Beneficiarul: Consiliul raional Soroca (IDNO 1007601010699), cu sediul mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5, telefon de contact 0230 22058, 22076 email: crsoroca@gmail.com

Obiectivele urmărite de organizator prin lansarea concursului:

Selectarea celei mai bune soluții privind realizarea monumentului „Poetul Dumitru Matcovschi”.

Concursul este public și se desfășoară într-o singură fază.

Decizia comisiei de evaluare a concursului reprezintă temei de atribuire a contractului de proiectare /realizare a monumentului de for public.

Autoritatea contractantă va încheia ulterior cu câștigătorul concursului prin procedura de negociere un contract de servicii privind proiectarea (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului), realizarea (inclusiv soclu și postamentul), și execuția lucrărilor de amplasare (inclusiv amenajare) a monumentului de for public

Proiectul schiță  va fi selectat de către comisia de evaluare a proiectelor de concurs creată prin Dispoziția Președintelui raionului nr. 87   din 13.09.2022.

Locul de amplasare a bustului: mun. Soroca, Parcul „Mihai Eminescu”, nr. cadastral al terenului  78011110451.

Condițiile de participare și forma de prezentare a proiectului – schiță:

Proiectul de concurs va cuprinde:

1) piesele desenate (planșe) prezentate pe coli de hârtie, format nu mai mic de A1, paginate pe verticală, în tehnici la alegere, după cum urmează:

a) planul de încadrare în teritoriu, scara 1:2000/5000;

b) planul de situație, scara 1:200;

c) planul general cu amenajarea terenului aferent, scara 1:500;

d) două vederi frontale/fațade, scara după caz, în funcție de proporțiile lucrării: 1:100, 1:25 și 1:50;

e) 1-2 secțiuni longitudinale/transversale cuprinzând monumentul, scara 1:100, 1:25 și 1:50, după caz;

f)  reprezentarea grafică a compoziției monumentale, inclusiv imaginea încadrării monumentului în situl existent (imagini 3D, inserția 3D în panorama foto a sitului);

2) macheta compoziției sculpturale sau modelul operei sculpturale, scara 1:25, 1:10;

3) memoriul tehnic – conceptul proiectului cu susținerea narativă a ideii prezentate grafic pe foi (format A4), broșate într-un singur volum;

4) imaginile calitative ale lucrării prezentate, înscrise în format electronic (fișier *.jpg sau *.pdf) pe un stick de memorie sau pe un CD;

5) devizul estimativ pentru realizarea monumentului de for public. La elaborarea devizului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii: costul proiectului, costul estimativ al executării monumentului, postamentului, amenajării terenului aferent, cuantumul onorariului de autor.

Datele de identificare și dovezile de calificare ale autorului/autorilor se prezintă într-un plic sigilat în următoarea componență:

1) formularul de înscriere completat;

2) declarația autorului/autorilor despre intenția de asociere cu alte persoane fizice sau juridice, care vor asigura execuția finală a monumentului de for public sau a operei comemorative de război;

3) declarația despre recunoașterea unei persoane în calitate de autor principal ori, după caz, a doi coautori;

4) curriculum vitae al autorilor (sculptor, arhitect);

5) copia buletinului de identitate al sculptorului/arhitectului;

6) copia diplomelor de specialitate;

7) portofoliul care cuprinde proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat în formă de mapă sau album, format A4;

8) certificatul privind lipsa datoriilor față de buget.

(Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a autorului monumentului de for public „Poetul Dumitru Matcovschi”, aprobat prin Decizia Consiliului rational Soroca nr. 3/13 din 05.05.2022.)

Premiul Concursului: Oferirea dreptului prioritar de contractare a lucrărilor de proiectare și edificare a bustului.

Notă: Câştigǎtorul concursului va obține avizul favorabil de la Consiliul Național pentru Monumentele de For Public din cadrul Ministerului Culturii, pentru soluția desemnatǎ câştigǎtoare, anterior încheierii contractului.

Detalii tehnice și grafice aferente conceptului sculptural  sunt :

Conceptul sculptural va prezenta: bustul din bronz pe postament din piatră „Cosăuți” cu inscripția  care va indica numele complet al poetului și anii de viață.

Dimensiunile de repere:

Înălțimea bustului:   0.80-0.90   m;

Înălțimea postamentului: 1,8  m;

Documentația de concurs (Anexe)

1.      Planul de încadrare în teritoriu;

2.      Planul de situație;

3.      Detalii tehnice de executare a postamentului;

4.      Fotografii ale amplasamentului

Calendarul concursului

a)      Data lansării concursului:  14 septembrie 2022;

b)      Data limită pentru înscrierea la concurs:   17 octombrie 2022, ora 17.00;

c)      Data și locul desfășurării concursului: 19 octombrie, ora 11.00, Centrul Expozițional Constantin Brâncuși.

d)     data și ora anunțării rezultatelor concursului   24 octombrie 2022, ora 11.00.

 

Documente aferente: https://we.tl/t-vEyWK8bcso

 

 

 

    În perioada 5 - 11 septembrie 2022, se desfășoară Săptămâna globală de acțiuni pentru prevenirea bolilor netransmisibile (BNT), cu genericul „Investiți pentru a proteja”.

    La nivel național, vor fi organizate mai multe activități de mobilizare comunitară și de sensibilizare a societății privind povara bolilor netransmisibile.

    La data de 9 septembrie 2022, orele 10.00 în parcul „Grigore Vieru” din municipiul Soroca și respectiv la 15 septembrie 2022, orele 10.00 în preajma Instituției publice Colegiul Agricol din Soroca, Centrul de Sănătate Publică Soroca, împreună cu Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Soroca vor desfășura activități de sensibilizare și informare a populației privind importanța prevenirii factorilor de risc comportamentali, inclusiv activități de:

screening al tensiunii arteriale și glicemiei;

verificarea masei corporale;

distribuirea materialelor informaționale.

     Activitățile sunt organizate cu suportul proiectului moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției.

 

În Republica Moldova nouă din zece decese (89%) sunt cauzate de BNT!

Acestea includ bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, hipertensiunea, cancerul, bolile respiratorii cronice, diabetul, bolile mintale și afecțiunile neurologice, bolile de rinichi cronice și altele.