Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

La data de 18 noiembrie 2022, orele 09.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca, Președintele Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului, vicepreședinte al raionului Soroca dna Svetlana Paunescu a convocat ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului.

    Pe ordinea de zi au fost puse în discuție următoarele întrebări:

Cu privire la școlarizarea copiilor de vârstă școlară conform Codului Educației al Republicii Moldova pentru anul de studii 2022-2023

Raportor: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ

Cu privire la măsurile întreprinse de Biroul Siguranță Copii al inspectoratului de poliție Soroca privind combaterea delicvenței juvenile. Implicarea specialiștilor din Centrele de plasament temporar în soluționarea cazurilor.

Raportor: Valeriu Bugai, specialist superior al SSC al IP Soroca

Co-raportori: Ina Osadciuc, director al Centrului de plasament din mun. Soroca

Nina Zagaevschi, director al Centrului Multifuncțional ”Cosăuți”

Galina Ursachi, director al Centrului Multifuncțional ”Împreună”

 

   La data de 17 noiembrie 2022, ora 15.00 în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, între Consiliul raional Soroca, reprezentat de către Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac și Societatea cu Răspundere Limitată ”Agent-Construct” a fost semnat contractul de lucrări pentru acțiuni externe a Uniunii Europene din cadrul Proiectului ”Good and accessibile roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/”Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”, 1 HARD/3.1/73, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

  Contractul prevede realizarea lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița-Vasilcău.

   La eveniment au participat vicepreședinții raionului Soroca dna Alla Bordianu și dl Iurie Tănase, secretarul Consiliului raional Soroca dna Stela Zabrian, șefa secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca dna Elena Mîțu, reprezentanții SRL ”Agent-Construct” și managerul de proiect dna Asia Railean.


La data de 17 noiembrie  2022, orele 10.00, în sala mică a Palatului de Cultură Soroca, Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca, Președinte al raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a convocat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca.

    Pe ordinea de zi au fost puse în discuție următoarele întrebări:

Cu privire la Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 46 din 11 noiembrie 2022

Raportor: Stela Zabrian, Secretar al CSE Soroca, sectretar al Consiliului raional Soroca

Cu privire la instituirea Comisiei raionale de monitorizare și coordonare a măsurilor de reducere a consumului de energie pentru sezonul de încălzire 2022-2023 și aprobarea componenței nominale a acesteia.

Raportor: Stela Zabrian, Secretar al CSE Soroca, sectretar al Consiliului raional Soroca

Cu privire la aprobarea Planului de măsuri de efecientizare a consumului de energie.

Raportor: Stela Zabrian, Secretar al CSE Soroca, sectretar al Consiliului raional Soroca

Cu privire la asigurarea cu resurse energetice a instituțiilor de învățământ pe perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

Raportori: Anjela Mușenco, șef Direcția Învățământ și Vladimir Ceban, administrator Întreprinderea Municipală ”Hoterm-Service”

Cu privire la asigurarea cu resurse energetice a Instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) fondate de către Consiliul raional Soroca pe perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

Raportori: Angela Rusnac, director IMSP Spitalul raional Soroca ”A. Prisacari” și Liudmila Ciobanu, șef IMSP Centrul de Sănătate Soroca

Cu privire la aprovizionarea cu lemne pe perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

Raportor: Mihai Pînzaru, inginer-șef Întreprinderea de Stat pentru Sivicultură Soroca

Cu privire la aprovizioarea cu gaze naturale pe perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

Raportor: Serghei Grosu, inginer-șef SRL ”Flor-Gaz” filiala Soroca

Cu privire la asigurarea cu energie electrică pe perioada sezonului de încălzire 2022-2023.

Raportor: Dumitru Chistol, șef filiala Soroca SA ”RED-NORD”