Căutare în site

SECURITATEA CIRCULAȚIEI RUTIERE

 ÎN RAIONUL SOROCA

Astăzi, data de 11 decembrie 2020, ora 1000, în sala de protocol a Consiliului Raional a avut loc ședința Comisiei raionale privind Securitatea circulației rutiere, condusă de către dul Boris Andonii, Vicepreşedinte al rlui Soroca și prezenți au fost reprezentanții Serviciului patrulare SR, FR al Secţiei patrulare Nord al DP Nord a INSP al IGP.
     Chestiunea de bază examinată a fost pregătirea de iarnă a drumurilor publice locale.
     În cadrul ședinței sa menționat, că Consiliul raional Soroca dispune de o reţea de drumuri publice locale cu o lungime totală de 204,86 km, dintre care cu îmbrăcăminte din beton asfaltic – 56,59 km şi cu îmbrăcămintea din piatră spartă şi pietriş - 148,27 km.
      Pentru executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Soroca pentru perioada de iarnă, în urma procedurilor de achiziție publică pentru anul 2020 a fost desemnat SRL ”Magistrala Nord”, fiind planificate mijloace financiare în sumă totală de 438 247,27 lei, dintre care în prima perioadă sau executat - 129 713,57 lei, iar suma de 308 533,70 lei urmează executată pentru următoarea perioadă.
       Antreprenorul pentru deservirea drumurilor publice locale menționate a stocat în grămezi circa 170 tone și antrenează în lucrări 11 unități de tehnică specială.
       Totodată, în ședință s-a prezentat informația referitor la poleiului din data de 10 decembrie 2020, în urma căruia de către antreprenor a fost răspîndit circa 30 tone de material antiderapant, necesare pentru asigurarea circulație a traficului rutier.
        În cadrul examinării informațiilor membrii comisiei au constatat că antreprenorul este asigurat cu toate necesare pentru întreținerea drumurilor în perioada de iarnă.Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac,

în ședință de lucru cu primarii din raion

 La data de 09 decembrie 2020, ora 1500, în sala de protocol a Consiliului Raional a avut loc ședința de lucru a primarilor din raion cu tematica: ”Construcția apeductului magistral de la satul Iorjnița spre localitățile Șeptelici, Bădiceni, Sobari, Dărcăuți, Visoca, Tătărăuca-Veche, Niorcani, Rudi din raionul Soroca cu extindere spre satul Pocrovca raionul Dondușeni”.

Președintele raionului, Veaceslav Rusnac, Vicepreședinții de raion Alla Bordianu și Boris Andonii, specialiștii din cadrul aparatului președintelui raionului și primarii localităților aplicante la acest proiect     s-au așezat la masa de dialog în scopul analizării problemelor existente ce ține de implimentarea proiectului vizat și a identificării soluțiilor optime pentru rezolvarea acestora.

 În cadrul ședinței sa examinat procesul implementării proiectului, fiind discutați pașii următori ce sunt necesari a fi întreprinși.


Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac,

Patronatul și  Sindicatul ramural din raionul Soroca

au semnat CONVENȚIA COLECTIVĂ (nivel teritorial)

2021-2025

La data de 09 decembrie 2020, ora 1100, în Sala de protocol al Consiliului Raional Soroca, într-un cadru simbolic și solemn, a avut loc semnarea CONVENȚIEI COLECTIVE la nivel teritorial, pentru anii 2021-2025, de către: Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, Patronatul reprezentat de dul Efim Agachi și Sindicatele raionale ramurale din raion reprezentate de dna Nadejda Seredovschi.
Semnarea Convenției are ca scop realizarea acțiunilor și măsurilor coordonate privind stabilizarea economiei raionului, asigurării protecției  social-economice a salariaților, respectării drepturilor și intereselor legale atît a salariaților, cît și ale angajatorilor, protejarea producătorilor autohtoni, promovării parteneriatului social la nivel teritorial, precum și în vederea menținerii climatului de pace și stabilitate socială în raionul Soroca.
Părțile semnatare se angajează să asigure executarea obligatorie a obligațiunilor asumate.