Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
 Consultări publice pe marginea proiectelor de decizie, incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliului raional din 11 iunie curent.
Astăzi, 04 iunie 2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca au avut loc consultări publice pe marginea proiectelor de decizie, incluse în ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional Soroca din 11 iunie curent. 
1. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Hoterm Servicii” în redacție nouă.
2. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca’’ în redacție nouă.
3. Cu privire la reorganizarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Rublenița”.
4. Cu privire la organizarea și desfășurarea atestării formațiilor artistice de amatori din Raionul Soroca pentru conferirea /confirmarea titlului de formație <Model>
5. Cu privire la instituirea BAND Orchestrei a Consiliului Raional Soroca în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca.
6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale.
7. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățămînt.
8. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 17/15 din 29.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea Programului și întreținere a drumurilor publice locale din Raionul Soroca.”
9. Cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului ,,Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău.
La consultări au participat raportorii proiectelor de decizie, reprezentanții autorităților publice locale, conducători de instituții publice, reprezentanți ai ONG-urilor din raion.
În cadrul discuțiilor, raportorii au prezentat scopul proiectelor de decizie, impactul și necesitatea adoptării acestora. Pe parcursul desfășurării consultărilor raportorii și-au notat sugestiile și propunerile care vor fi examinate și luate în considerație la prezentarea proiectelor de decizie spre aprobare.

 
În ajunul Zilei Internaționale a Ocrotirii Copiilor, care este marcată la 01 iunie, Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a vizitat copiii din secția Pediatrie a IMSP Spitalul Raional ,,A. Prisacari”, felicitându-i cu această zi a copilăriei, oferindu-le în dar cadouri. De asemenea au fost vizitate și felicitate mămicile cu copiii noi născuți din secția Maternitate.
Președintele raionului a oferit în dar și un televizor, care va fi instalat în camera de joacă a copiilor, unde sunt planificate în anul curent lucrări de reparații.
 
Decernarea învingătorilor „Cel mai bun antreprenor al anului 2018” la Soroca
  La data de 29 mai 2019 în municipiul Soroca a avut loc Decernarea învingătorilor „Antreprenorul Anului 2018” . În discursul său Preşedintele raionului, dl. Ghenadie Muntean a menţionat, că evenimentul  Antreprenorul anului  începând cu anul 2005  se organizează pentru a reda încrederea în deciziile luate de către antreprenori  în ceea ce privește afacerea  lor,  să  demonstreze că întotdeauna există o soluție, indiferent de problemele cu care se confruntă. 
 Conform  procesului verbal  al comisiei raionale pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2018”  au fost decernate următoarele nominaţii după cum urmează:

Indicatorii economici al participanţilor la concursul rational
                                ,, Antreprenorul anului 2018”                                
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere  - întreprinderi mari:
Locul I-  Oxana Petrovici , SA ,, Alfa-Nistru” , 
 Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mari:
Locul I-  Victor Guţu  SRL ,, AMG-Kernel” ,
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere a hainelor:
Locul I- Sergiu Dragan , SRL ,,Ermo-Grup”, 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mijlocii:
Locul I - Alla Pilipeţcaia – SRL ,,Debut Sor” , 
Locul II –  Ala  Lisnic, SRL ,, Testor”  , 
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi mici:
Locul I – Aliona Chistol, SRL ,,Al-Irina”   
 Locul II – Efim Agahci, SRL „Armir„  
Cel mai bun antreprenor în sfera de producere –întreprinderi micro:
Locul I –  Stela Cetulean,  SRL ,, Lefrucom”  
 Locul II – Ana Savca , SRL ,, Rolkebab”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Lilia Moraru,  SRL ,, Prietenia - Agro”  
locul II –  Pavel Cebotari , SRL ,, Oclanda - Agro”   
Locul III- Valentina Marciuc, GŢ ,, Marciuc Valentina”,.
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar – întreprinderi mici:
Locul I –  Angela  Muntean   SRL ,, Tehrubsor”   
Locul II – Vasile Sochirca, SRL ,,Visagromag”   
Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar –micro întreprinderi:
Locul I -Mihai Eftodii, GŢ ,,Mihai Eftodii”  
Cel mai bun antreprenor din sfera construcţiilor:
Locul I -Victor Svetenco, SRL ,, Polimer”  
 Locul II- Angela Prisăcaru, SRL ,,Ascensiune” 
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere:
 Locul I - Mihai Sochirca , SRL ,, Sergiu”   
Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii turism:
Locul I - Valentina Cazac,  SRL ,, Valentina-Tur”
Cel mai bun antreprenor sfera servicii transport:
Locul I -Valeriu Guţan – SRL ,, Auto Invest Grup”
Cel mai bun antreprenor în sfera publicaţii periodice:
Locul I - Natalia Vrancean, SRL ,,Ziarul Nostru”   
Cel mai bun antreprenor în sfera alimentaţie publică:
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi mici:
Locul I – Boris Tomac, SRL ,,Tomac-Inpex” restaurantul ,, Primăvara”
Locul II – Inga Spoială, SRL ,,Odilin” restaurantul ,, Soroca”
Locul III- Eugenia Slivinschi, SRL ,,La Cetatea Veche’’
Sfera servicii alimentaţie publică întreprinderi micro:
Locul I – Alexandru Volcovinschi SRL ,, Ghineia” restaurantul ,,Briz”
Locul II – Maria Grigoraş SRL ,, Grivad-M” cafeneua ,, Nistru”
Locul III – Elena Staviţa  ÎI ,, Staviţa Elena”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mijlocii:
Locul I – Constantin Andriuţa   Cooperativa de Producere ,,CVA-Virocagro”
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – întreprinderi mici:
Locul I – Valentina  Muntean  SRL ,, Arol” 
Locul II – Oleg Horevschii, SRL ,,Foreitor”
Locul III  – Valeriu  Achinca  SRL ,, Marconi” 
Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului – micro întreprinderi:
Locul I – Oxana Tregub   ÎI ,,O.Tregub” 
Locul II – Vera Lisnic, ÎI ,,Vera Lisnic’’
Cel mai tînăr antreprenor
Daniela Condrea, SRL ,,Milsor’’ 
Pentru integrare activă în societate: 
Locul I – Sergiu Ursachi, SRL ,,JONH PIX’’
Cel mai bun antreprenor în sfera servicii de consultanţă:
Locul I – Galina Ciobanu – SRL ,, Alsedar – Studio”
 Cel mai bun meşter popular:
 Valentina Boţoroga -  gobelen, broderie
 Lidia Manea -  împletitul din fibre vegetale (lozie)
 Simion Lungu – confecţionarea costumelor naţionale
Nina Manea – ţesut artistic
 Ludmila Prepeliţă – croşetare.