Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

          În data de 21 ianuarie 2023, orele 11.00, în sala mică a Palatului de Cultură din municipiul Soroca, de către Președintele raionului Soroca, Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, a fost convocată ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca.

       Pe ordinea de zi au fost puse următoarele întrebări:

1.      Cu privire la depistarea focarului de gripă aviară în comuna Holoșnița (s. Cureșnița);

2.      Trasarea măsurilor de cupare și lichidare a focarului de gripă aviară;

3.      Aprobarea mijloacelor financiare pentru cuparea și lichidarea focarului de gripă aviară;

Raportor: Tudor Moraru, membru al CSE Soroca, șef al subdiviziunii Teritoriale Soroca pentru Siguranța Alimentelor.

4.      Cu privire la aprobarea Planului Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca (CSE Soroca) pentru anul 2023;

Raportor: Stela Zabrian, secretar al CSE Soroca, secretar  al Consiliului raional Soroca.

5.      Cu privire la aprobarea rapoartelor periodice ale Direcției Situații Excepționale mun. Soroca, conform stării la 01.01 2023 (Raport cu privire la obiectele de asigurare cu apă potabilă; Raport cu privire la zonele posibilelor inundații; Raport cu privire la minele adaptate pentru adăpostirea persoanelor; Raport cu privire la prezența și componența formațiunilor Punctului de Conducere (PC); Raport cu privire la prezența și starea bazinelor acvatice; Raport cu privire la edificiile de protecție; Raport cu privire la prezența mijloacelor de PRCh pentru toate categoriile de populație și formațiuni ale PC);

Raportor: Igor Brighidin, șef adjunct al Direcției Situații Excepționale mun. Soroca.

6.      Cu privire la Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.nr. 55-57 din 22 decembrie 2022, 3 ianuarie 2023 și 19 ianuarie 2023;

Raportor: Stela Zabrian, secretar al CSE Soroca, secretar  al Consiliului raional Soroca.


 

La 18 ianuarie 2023 lucrătorii din domeniul culturii din raionul Soroca au sărbătorit Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a avut loc în Palatul de Cultură din municipiul Soroca.
Cu mesaj de felicitare s-a adresat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, care a menționat, că ”Astăzi omagiem atât artiștii, care şi-au dedicat viața muzicii şi dansului, literaturii şi teatrului, artelor plastice şi filmului, precum şi persoanele care se preocupă de domeniul culturii în întreaga lui complexitate. Prin dedicația cu care își desfășoară activitatea, oamenii de cultură contribuie, fiecare în parte şi toţi laolaltă, la dăinuirea națiunii noastre – de la rememorarea trecutului la edificarea viitorului
prin renașterea şi apărarea idealurilor culturale şi naționale.
Consemnarea Zilei Naționale a Culturii îmi oferă deosebitul prilej de a felicita în numele Consiliului raional Soroca, dar și al meu personal, toți lucrătorii din domeniul culturii, care și-au legat destinele de această nobilă profesie. Vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere, dorindu-vă tuturor multă sănătate și energie creatoare! Să fiți mereu în lumina frumosului pentru a vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile!”
În cadrul festivităţii mai multe instituţii de profil şi lucrători ai culturii au fost menţionați cu diplome din partea Preşedintelui raionului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Primăriei municipiului Soroca și Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca, pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale şi cu prilejul “Zilei Naţionale a Culturii”.

Astăzi, 18 ianuarie se împlinesc 14 ani de la trecerea în neființă a marelui poet Grigore Vieru.
Cu această ocazie, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, împreună cu vicepreședinții raionului, angajații din cadrul Aparatului Președinteluiși subdiviziunilor Consiliului raional și conducerea primăriei mun. Soroca, au depus flori la bustul poetului, amplasat pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu”, din mun. Soroca și placa comemorativă de la intersecția străzilor Independenței și Grigore Vieru.
În numele poetului, în municipiul Soroca au fost numite un parc și o stradă.