Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

   În data de 25 iulie 2022, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca s-a desfășurat ședința de inițiere a lucrărilor la proiectului investițional Apa-necesitatea primordială pentru o viața calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord, care a fost condusă de către Președintele raionului Soroca dl. Veaceslav Rusnac.

   La ședință au participat specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Nord, vicepreședintele raionului Soroca dna Alla Bordianu, primarii localităților incluse în proiect, responsabilul tehnic, reprezentanții companiei care va efectua lucrările de construcție-montaj, arhitectorul-șef a raionului Soroca, conducătorii instituțiilor desconcentrate din teritoriu (IP Centrul de Sănătate Publică Soroca, Agenția pentru Protecția Mediului Soroca, SA ”Moldtelecom” Soroca, SA ”Soroca-Gaz”, SA ”Drumuri Soroca”, Direcția Situații Excepționale mun. Soroca, Agenția Supraveghere Tehnică Soroca, SA ”FEE-Nord” Soroca, etc.).  În cadrul ședinței s-a discutat despre rolul, responsabilitățile și procedurile de interacțiune între părțile implicate în procesul de implementare a contractului de execuție a lucrărilor.

   În decurs de 14 luni, SRL „Izodromgaz” s-a angajat să construiască apeductul magistral de la satul Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, prin construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea localităților, și construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău.

   În cadrul proiectului vor fi montate circa 30,5 km de rețele de apeduct, mai multe turnuri de apă și rezervoare metalice. În total, peste 20.200 de locuitori din șase localități și 1.500 de copii de laInstituția publică Tabăra  de odihnă pentru copii „La Dumbravă” vor avea acces la noul sistem de alimentare cu apă și sanitație.

   Valoarea contractului de antrepriză constituie 30,35 milioane de lei, alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Contribuția Consiliului Raional Soroca și a primăriilor partenere constituie 10% din valoarea contractului de antrepriză. 

   În acest an, din sursele FNDRL, ADR Nord implementează în nordul țării șase noi proiecte de aprovizionare cu apă și sanitație (AAS), dintre care un proiect presupune elaborarea unui studiu de prefezabilitate ce vizează 33 de localități din raioanele Dondușeni, Soroca și Ocnița. Una dintre cele șase măsuri investiționale în domeniul AAS este și proiectul „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord”, depus de Consiliul Raional Soroca în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023.

 

În data de 22 iulie 2022, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca, Vicepreședintele raionului dna Svetlana Paunescu a desfășurat ședința Comisiei raionale Soroca privind prevenirea și combaterea traficului de fiinţe umane.

   Pe ordinea de zi au fost discutate următoarele înrebări:

   1.  Activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  în domeniul prevenirii  şi combaterii traficului de fiinţe umane, rezultatele obţinute pe parcursul  I semestru al anului  2022.

Raportor: dl Nicuța Vladimir, șef Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca

   2. Activitatea Direcţiei Învăţământ în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, rezultatele obţinute pe parcursul  I semestru al anului  2022.

Raportor: dna Doina Țurcan, specialist principal al Direcţiei Învăţământ Soroca

   3. Activitatea Procuraturii Raionului Soroca în domeniul prevenirii  şi combaterii traficului de fiinţe umane, rezultatele obţinute pe parcursul  I semestru al anului  2022.

Raportor: dl Eduard Fiștic - Procuror al Procuraturii raionului Soroca

   4. Activitatea Inspectoratului de Poliție în domeniul prevenirii  şi combaterii traficului de fiinţe umane, rezultatele obţinute pe parcursul  I semestru al anului  2022.

Raportor: Sîrghi Vadim, Inspectoratul de Poliție Soroca

   5. Activitatea Direcţiei Ocuparea  Forţei de Muncă în domeniul prevenirii  şi combaterii traficului de fiinţe umane, rezultatele obţinute pe parcursul  I semestru al anului  2022.

Raportor: dna Mînăscurtă Marina  – şef al Direcţiei Ocuparea  Forţei de Muncă Soroca


În data de 21 iulie 2022, ora 09.00 în sala de protocol a Consiliului raional Soroca, Vicepreședintele raionului Soroca, împreună cu șefa Direcției Învățământ dna Anjela Mușenco, prin intermediul Rotary Club Soroca, au înmânat iPad-uri donate de către Rotary Club Fălticeni (România) și Rotay Club Botoșani (România) elevilor care provin din familii fără posibilități financiare, dar care au obținut performanțe la învățătură.