Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Comunicat
Simpozionul științific ”Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui”

organizat în cadrul proiectului
,,Ștefancel Mare – istoriecomună, patrimoniucomun,Soroca-Vaslui”,1 HARD/2.1/50


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

 

La data de 10 ianuarie 2022,în Sala ”Arta” a MuzeuluiJudețean ”Ștefancel Mare” Vaslui (România) a fostdesfășuratsimpozionul științific ”Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui”, eveniment transfrontalier organizat în cadrul Proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” cod EMS-ENI 1HARD/2.1/50, finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

De la Soroca la simpozion au participat, Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, dl Grigore Bucataru șeful secției Cultură și Turism al Consiliului raional Soroca,Victor Botnari muzeolog la Muzeul de Istorie si Etnografie Soroca, membrii echipei de implementare a proiectului.

 

Prin organizarea acestui eveniment a fost atins unul din obiectivele proiectului, GA3 Organizarea de evenimente culturale comune pe ambele părți pentru a promova patrimoniul cultural istoric al Cetății Soroca și Ansamblul Monumental Podul Înalt.

  

 

Amintim, că proiectul a demarat la data de 01 aprilie 2021, iar obiectivul general al proiectului constă în conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Vaslui și al raionului Soroca, prin restaurarea monumentelor reprezentative situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente transfrontaliere menite să întărească identitatea culturală locală și dialogul cultural.
                                                    

                                                   
Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 14.01.2022 

 

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

   La moment, proiectul ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50, finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, implementat de către Consiliul Raional Soroca în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean Vaslui se află în cea de-a noua lună de implementare.

  În conformitate cu planul de activități la etapa data ca produs al contractelor nr.9 din 09 august 2021 cu privire la prestarea servicii teste arheologice și a contractului cu nr.10 din 24 august 2021, cu privire la prestarea serviciilor de expertiză tehnică, au fost elaborate și prezentate rapoartele teste arheologice și raportul expertizei tehnice de continuare a lucrărilor de restaurare a cetății Soroca, prin determinarea stării tehnice actuale a fundațiilor și a zidăriei turnurilor 3; 4; 5, a curtinelor C; D; E, și a zidurilor aflate în ruine din incinta Cetății, cu elaborarea recomandărilor privind măsurile de consolidare, restaurare și conservare a acestor elemente.
Rapoartele elaborate de către experți au fost axate pe următoarele aspecte :

- stabilirea adâncimii tălpii fundației;

- țeserii sau dosirii zidăriei acestei construcții cu zidăria turnului;

- identificarea locului scării de urcare la terasa paraclisului;

- stabilirea nivelului originar de călcare în incinta fortificației;

- identificarea sectoarelor cu paviment inițial;

- identificarea traseului țevilor/căilor de evacuare ape reziduale și pluviale; 

- identificarea locului cisternei de acumulare a apei potabile (fântâna trebuia să servească pentru eliminarea surplusului de apă);

- stabilirea traseului țevilor de alimentare a cisternei.
Identificarea locului amplasării încăperii bucătăriei cetății:

- identificare cuptor/vatră;

- căi evacuare deșeuri lichide etc;

- Identificarea urmelor de pardoseală istorică din turnuri;

- Identificarea elementelor ce țin de scările interioare și exterioare ale turnurilor;

- Identificarea mostrelor de materiale de construcție;

- Identificarea urmelor arheologice a bazelor construcțiilor de lemn.

    Ținând cont de faptul că Cetatea Soroca este monument protejat de stat de categorie națională (nr. 2608 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat), rapoartele prezentate de către arheologi și experții tehnici au fost expediate către specialiștii în monumente istorice din cadrul Ministerului Culturii pentru verificare și expunere .

   După expunerea specialiștilor din cadrul Ministerului Culturii urmează să fie definitivat proiectul tehnic și devizul de cheltuieli, elaborarat caietul de sarcini și inițiată procedura de achiziții pentru efectuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca.
                                                        
   Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 21.12.2021


Programul Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 

    Săpăturile arheologice în cadrul proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50, finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate care au demarat la 01 septembrie 2021 sunt pe ultima sută de metri.
   În acest scop, la data de 09 octombrie 2021, în incinta Cetății Medievale Soroca a fost organizată o Ședință de lucru comună cu participarea arheologilor, experților tehnici și proiectanților ca cei din urmă să se familiarizeze cu  descoperirile impresionante făcute de arheologi atât în interiorul cetății cât și la ieșire:
- Două capcane sau guri de lup cu o suprafață de 2 metri și o adincime de 5 metri în interiorul căreia a fost descoperit un bogat material arheologic ce reflectă cotidianul cetății în perioada secolelor XVI-XVIII
;
- Acadramente din piatră care reflectă atât nume cât și câțiva ani importanți din istoricul cetății;

- Rețele de drenaj subterane etc.
 La întâlnire au fost puse în discuție aspecte ce țin de definitivarea proiectului tehnic care are drept scop păstrarea și valorivicarea autenticității Cetății Soroca în procesul de restaurare/conservare a acesteia în limita bugetului aprobat în cadrul Proiectului.
 

La sfârșitul acestei luni, experții tehnici împreună cu proiectanții urmează să revină la Soroca cu propuneri de valorificare a patrimoniului cultural Cetatea Soroca și recomandări pentru proiectul tehnic de restaurare a Cetății

Soroca cu păstrarea autenticității acestui monument istoric.
   Amintim că pentru realizarea serviciilor sus menționate, activitatea Cetății Medievale Soroca a fost sistată din data de 01 septembrie 2021.
                                                 Sfârșit
   Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76

Data publicării: 27.10.2021