Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Lista

proiectelor de decizie propuse spre examinare la ședința ordinară

 a Consiliului Raional Soroca din luna iulie 2024

01-2D 

4/1

Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul „Dumitru  Matcovschi” pentru anul 2023

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Fortuna Viorica, directorul IP Gimnaziul „Dumitru  Matcovschi”

Co-raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

 

01-2D 

4/2

Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul Holoșnița pentru anul 2023

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Dorif Ina,  directorul IP Gimnaziul Holoșnița

Co-raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

 

01-2D 

4/3

Cu privire la Raportul privind activitatea Instituției Publice Gimnaziul Nimereuca pentru anul 2023

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Gogu Aurica, directorul IP Gimnaziul Holoșnița

Co-raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

 

01-2D 

4/4

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate (manuale școlare) raportate la mijloace (fonduri) fixe”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

Co-raportor: Rîșchitor Aliona, specialist principal al Direcției Învățămînt

 

01-2D 

4/5

 Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

Co-raportori: Mazur Natalia, șef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă „Ina Popescu”

Leșan Liliana, contabil șef al aparatului Președintelui raionului

      Costin Iurie, administrator al ÎM „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

 Bucătaru Grigorii, șef al Secției Cultură și Turism
Ciobanu Ludmila, șef IMSP Centrul de Sănătate Soroca 

 

01-2D 

4/6

Cu privire la  Instituția Publică Gimnaziul Regina Maria, r-nul Soroca 

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ
Co-raportor: Doina Bolocan specialist al Serviciului juridic al Direcției 
Învățământ Soroca

 

01-2D 

4/7

Cu privire la Instituția  Publică Gimnaziul „Gheorghe Nastas” din s.Hristici, r-nul Soroca

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ
Co-raportor: Doina Bolocan specialist al Serviciului juridic al Direcției Învățământ Soroca

 

01-2D 

4/8

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

01-2D 

4/9

Cu privire la edificarea monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Natalia Bevza, arhitect-șef Serviciul Arhitectură

 

01-2D 

4/10

Cu privire la Regulamentul de organizare și desfășurarea a concursului de selectare a autorului monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Natalia Bevza, arhitect-șef Serviciul Arhitectură

 

01-2D 

4/11

Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al  Secției Economie

 

01-2D 

4/12

Cu privire la darea în locațiune prin licitație cu strigare

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al  Secției Economie

 

01-2D 

4/13

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al  Secției Economie

 

01-2D 

4/14

Cu privire la prelungirea locațiunii

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Anjela, șef al  Secției Economie

 

01-2D 

4/15

Cu privire la funcția de șef al Instituției Medico-Sanitară Publice Centrul de Sănătate Visoca

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carolina Cebotari, Șef interimar al Serviciului resurse umane

Co- raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 

4/16

Cu privire la funcția de șef al Instituției Medico-Sanitară Publice Centrul de Sănătate Soroca

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carolina Cebotari, Șef interimar al Serviciului resurse umane

Co-raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 

4/17

Cu privire la concurs la funcția de șef al  Instituției Medico-Sanitară Publice Centrul de Sănătate Soroca

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carolina Cebotari, Șef interimar al Serviciului resurse umane

Co-raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 

4/18

Cu privire la funcția de administrator al Întreprinderii Municipale „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carolina Cebotari, Șef interimar al Serviciului resurse umane

Co- raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 

4/19

Cu privire la aprobarea structurii, organigramei și efectivul-limită ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor și secțiilor subordonate Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carolina Cebotari, Șef  interimar al Serviciului resurse umane

Co- raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D 

4/20

Cu privire la Raportul de expertiză tehnică și modificarea anexei Deciziei nr.1/24 din 15 februarie 2024

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena,  Şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie  Comunală şi Drumuri

Co-raportor: Vadim Popușoi, specialist principal al SCGCD

 

01-2D 

4/21

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Anici Anjela, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D 

4/22

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anici Anjela, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D 

4/23

Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea organelor electorale

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

01-2D 

4/24

Cu privire la Întreprinderea Municipală „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Costin Iurie, administrator al ÎM „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

Coraportor: Morari Lidia, contabil șef al ÎM „CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL SOROCA”

 

01-2D 

4/25

Cu privire la conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” domnului Dionisii Mitrofan

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Caun Elena, consilier raional

Co-raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

01-2D 

4/26

Cu privire la conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” domnului Vladimir Botnari

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mihail Ojog, consilier raional

Co-raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

01-2D 

4/27

Cu privire la conferirea Titlului „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” domnului Vasile Nitrean

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ecaterina Kazmirciuk, consilier raional

Co-raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

01-2D 

4/28

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Raionul Soroca

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Spinei Iurie, șef al Secției Administrație publică

 

 01-2D 

4/29

 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Prodan Elena, șef interimar al Direcției Învățământ

 

 01-2D 

4/30

Cu privire la rețele inginerești

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Bevza Natalia Arhitector-șef, Serviciu Arhitectură
Co-raportor: Rîșchitor Aliona, specialist principal al Direcției Învățământ

01-2D 

4/31

Cu privire la cererea prealabilă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Anjela Gherega, specialist superior al Serviciului Asistență Juridică