Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 

Lista  proiectelor de   decizii
propuse spre examinare  la ședința extraordinară a
Consiliului Raional Soroca din 29 noiembrie 2018
 

01-2D
27/01

Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                   

01-2D
27/02

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Leșan Liliana, contabil, Aparatul Președintelui Raionului

                 

01-2D
27/03

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/04

Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/05

 Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/06

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/07

Cu privire la transmiterea a unor bunuri

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/08

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția 
Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

                

01-2D
27/09

Cu privire la reorganizarea gimnaziului ,, Gheorghe Nastas din s. Hristici

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/11

 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/13

,,Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Golovatîi Ion, Arhitect-șef al Raionului Soroca

                 

01-2D
27/14

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

01-2D
27/15

Cu privire la aprobarea bugetului rational pe anul 2019 în lectura a doua

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

 01-2D
27/16

 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

                 

01-2D
27/17
exclus

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale I.P. Teatrul ,,Veniamin Apostol” , pentru anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petru Popa, director-director artistic al Teatrului ,, Veniamin Apostol"  I.P.

                 

01-2D
27/18

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară tinerilor anul nașterii 2003 și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe peroada anului 2019.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Lilian Moscalu, comandant centrul militar teritorial Soroca

                 

01-2D
27/19
exclus

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea și stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor , al sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                 

01-2D
27/20

Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alina Mărîi, șef Serviciul de Asistență Juridică

                 

01-2D
27/21

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca                  ,, A. Prisacari

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director al IMSP Spitalui raional Soroca ,, A. Prisacari"                      

01-2D
27/22

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului raional Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Andriuță Aliona, șef al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca

                      

 
Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la Ședința Consiliului raional Soroca din data de 27 septembrie 2018.
Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 septembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com. Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială :http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale, str.Ștefan cel Mare,5.


01-2D
26/01

Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor / persoanelor defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/02

Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 01.03.2012. ,,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional , cu modificările și completările ulterioare

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/03

Cu privire la modificarea anexei nr.1 ,, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii” la Decizia Consiliului Raional Soroca nr.23/31 din 30 martie 2018”

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Svetlana Păunescu, șef al DASPF

 

01-2D
26/04

Cu privire la aprobarea proiectului ,, Regulamentului Consiliului Pentru Participare și Înființarea Consiliului Pentru Participare din Raionul Soroca"

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Babici, Președintele Consiliului Pentru Participare din R. Soroca.

 

01-2D
26/05

,,Cu privire la constituirea Consiliului de Administrare Publică a Instituției Publice ,, Casă Comunitară”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

 

01-2D
26/06

Cu privire la modificarea anexei nr.2  al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.03/11 din 18.08.2011,cu modificările ulterioare cu privire la Statele de personal  al IP social               ,, Casa Comunitară Voloave”.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ardovan Eugenia, director al IP „ Casa Comunitară” Voloave

 

01-2D
26/07

Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D
26/08

Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/04 din 11 iulie 2018 ,, Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

01-2D
26/09

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale nr.1 și nr.2 la contractul de acordare a asistenței medicale stomatologice nr. 05-08/262 din 29 decembrie 2017 dintre ÎM ,, Centrul Stomatologic Raional Soroca" și CNAM pentru anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Costin Iurie, director al ÎM “Centrul Stomatologic Raional Soroca ”

 

01-2D
26/10

Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/11

 Cu privire la donația unui bun mobil.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/12

Cu privire la acceptarea primirii și transmiterii suportului tehnic pentru dotarea centrelor de tineret

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/13

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
26/14

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D
26/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

 01-2D
26/16

      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

      Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D
26/17

Cu privire la deschiderea ,cu titlu de excepție , a unei singure clase a X-a liceale în IP LT ,, A. Pușkin și IP LT Visoca"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mușenco Angela, șef-adjunct al Direcției Învățămînt

 

01-2D
26/18

Cu privire la modificarea pct.1 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.12/04 din 23 decembrie 2016 ,, Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al Instituției Publice Teatrul "Veniamin Apostol"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petru Popa, director-director artistic al Teatrului ,,Veniamin Apostol" I.P.

 

01-2D
26/19

  Raportul privind mersul execuției bugetului raional pentru semestru I anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D
26/20

Cu privire la casarea a două căsuțe de locuit din I.P. Tabăra de odihnă pentru copii ,, La Dumbravă" din sat. Volovița

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurii Nitrean, directorul Taberei de odihnă pentru copii ,, I.P. La Dumbravă"

 

01-2D
26/21

  Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare" privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

01-2D
26/22

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.22/03 din 25.01.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2018”. 

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, Șef Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D
26/23

Cu privire la acordarea unor împuterniciri Președintelui raionului

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alina Mărîi, Șef al Serviciului de Asistență Juridică

             

Rapoartele de Expertiză privind proiectele de decizii a Ședinței Consiliului Raional Soroca din data de 27 septembrie 2018 

             

 

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 11 iulie 2018.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 9 iulie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.

 

             Lista  proiectelor de decizii
propuse spre examinare la ședința  ordinară a Consiliului Raional Soroca
din  11 iulie  2018
 

01-2D

25/01

Cu privire la aprobarea proiectului ,, Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă””  finanțator Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale    

01-2D

25/02

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Raional Soroca
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane

    

01-2D

25/03

Cu privire la  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante  de conducător al instituției publice /întreprinderii municipale fondate de consiliul raional
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane


    

01-2D

25/04

Cu privire la desemnarea  reprezentanților  Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane

     

01-2D

25/05

Cu privire la modificarea deciziei  nr.21/23 din 08.12.2018 „Cu privirea la anunţarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri mobile”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie


     

01-2D

25/06

Cu privire la transmiterea  unor  bunuri mobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

      

01-2D

25/07

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

      

01-2D

25/08

Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

      

01-2D

25/09

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

      

01-2D

25/10

Cu privire la aprobarea Logo-ului şi sloganului turistic al raionului Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Gr. Bucataru  Şeful  Secției Cultura şi Turism


      

01-2D

25/11

Cu privire la transmiterea în folosinţă a unui bun imobil aflat în comodat la Secţia Cultură şi Turism Soroca 

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Gr. Bucataru  Şeful  Secției Cultura şi Turism

      
       

01-2D

25/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe

      

01-2D

25/13

Cu privire la modificarea bugetului rational 2018
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe

      

01-2D

25/14

Cu privire la stabilirea drepturilor  salariale  ale șefului  IMSP Centrul de Sănătate Racovăț  dnei Perciun Mariana

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :
Perciun Mariana,Șef al IMSP Centrul de Sănătate Racovăț


      

01-2D

25/15

Cu privire la  Memorandumul de Înţelegere cu privire la implementarea la nivel local a Mecanismului interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.


      

01-2D

25/16

„Cu privire la modificarea unor anexe Deciziilor Consiliului raional Soroca ”  
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.


       

01-2D

25/17

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului  Guţu Victor”
Raportor : Coțaga Ion, Consilier raional.

       

01-2D

25/18

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dnei Tofanciuc Zinaida” 
Raportor : Cebotari Pavel, Consilier raional.

       

01-2D

25/19

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dlui  Cebotarean Petru”
Raportor : Cojocari Vasile, Consilier raional.

       

01-2D
25/20

„Cu privire la  conferirea  Titlului ” Cetăţean de Onoare al Raionului Soroca” Dlui Găină Gheorghe”
Raportor : Agachi Efim, Consilier raional.

       

01-2D

25/21

 „Cu privire la   conferirea  Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca”

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.