Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Proiecte de decizii

Propuse spre examinare la ședința extraordinară

a Consiliului Raional Soroca din 2.12.2019

01-2D

3/1

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.27/15 din 29.11.2018 ,, Cu privire la aprobarae programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2019”

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

3/2

Cu rpivire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019

Inițiator: Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istratii Maria, șef al Direcției Finanțe

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din 21 noiembrie 2019

 

01-2D

02/01

 

Cu privire la alegerea Prședintelui raionului Soroca

Inițiator: Grup de consilieri

Raportor: Ojog Mihail, consilier raional

 

01-2D

02/02

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Președintele raionului Soroca

Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/03

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Președintele raionului Soroca
Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/04

 

Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului Soroca

 Inițiator: Președintele raionului Soroca
Raportor: Președintele raionului Soroca

 

01-2D

02/05

 

Cu privire la încetarea mandatelor Președintelui și Vicepreședintelui raionului Soroca

Inițiator: Tănase Iurie, consilier raional
Raportor: Tănase Iurie, consilier raional

 

 

 

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința extraordinară a

Consiliului Raional Soroca din 17 septembrie 2019

 

01-2D

33/01

 Cu  privire la  executarea temporară a atribuţiilor de secretar al CR Soroca”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauş Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D 33/02

Cu privire la  aprobarea proiectului „Ştefan cel Mare, istorie şi moştenire culturală comună, Soroca – Vaslui”, finanţator Uniunea Europeană

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Robu Tatiana, şef al Serviciului Proiecte Investiţionale

 

01-2D 33/03

Cu privire la  transmiterea unor bunuri IMSP  SR Soroca „A. Prisacari”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/04

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/05

Cu privire la permisiunea de  transmitere în locaţiune a unui bun imobil

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef  al Secției Economie

 

01-2D 33/06

Cu privire la solicitarea transmiterii în comodat a bunului imobil Consiliului comunal Căinarii Vechi cu nr. cadastral 7815114.003.001 cu suprafaţa de 192 m. p al etajului doi a fostei clădiri a CMF pentru amplasarea Şcolii de muzică din satul Căinarii Vechi

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca

Raportor: Grigore Bucătaru, șef  al Secției Cultură şi Turism

 

01-2D 33/07

Cu privire la evaluarea performanţelor ale funcţionarilor publici de conducere pentru perioada  01 ianuarie – 18 septembrie 2019

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauş Luiza, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

33/08

Cu privire la implementarea proiectului „Drumuri bune şi accesibile în comuna Comarna , Judeţul Iaşi, România şi comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîţu Elena, şef al Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri

 

01-2D 33/09

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2019.

Inițiator:  Ghenadie Muntean, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Istrati Maria, Șef al Direcției Finanțe