Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 
Lista  proiectelor de   decizii
propuse spre examinare  la ședința ordinară a
Consiliului Raional Soroca din 7 februarie 2019
 

01-2D

29/01

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

                                         

01-2D

29/02

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/03

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri  aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/04

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

29/05

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D

29/06

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D

29/07

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

29/08

Cu privire la normele specific ale CS Rudi

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D

29/09

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D

29/10

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D

29/11

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D

29/12

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D

29/13

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D

29/14

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D

29/15

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D

29/16

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

01-2D

29/17

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Perciun Mariana , director CS Racovăț

 

01-2D

29/18

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D

29/19

Cu privire la  activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

 

01-2D

29/20

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru   anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

 

01-2D

29/21

Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  de  conducere

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

 

01-2D

29/22

Cu privire la aprobarea Regulamentului  privind  modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din cadrul  Aparatului  Președintelui Raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

 

 

01-2D

29/23

Cu privire la introducerea unor modificări la decizia CR nr. 17/27 din 26 februarie 2013 ”Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile IPLT ”C. Stere”.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef DÎ Soroca

 

01-2D

29/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef DÎ Soroca 

 

01-2D

29/25

Cu privire la  darea  în locaţiune a 1m.p.  din imobilul de pe str. Ştefan cel Mare, 5

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

29/26

Cu privire la prelungirea contractului de  locaţiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/27

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/28

Cu privire la repartizarea locuinţelor sociale

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie 

 

01-2D

29/29

Cu privire la aprobarea Planului  de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D

29/30

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 3/20 din 7 august 2003 „Cu privire la Consiliul de administrație al Fondului raional de susținere socială a populației” cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Paunescu Svetlana, șef Direcția Asistenșă Socială  și Protecție a Familiei

 

01-2D

29/31

Cu privire la examinarea Raportului Inspecției Sociale nr. 52 din 06.09.2018 și aprobarea Planului de acțiuni în vedrea eficientizării activității Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca în scopul implementării recomandărilor Inspecției Sociale privind modul de stabilire și acordare a ajutorului social /APRA

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Paunescu Svetlana, șef Direcția Asistenșă Socială  și Protecție a Familiei

 

01-2D

29/32

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ’„Împreună’’ din satul Rublenița

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Tatiana Coșciug, director  Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ’’Împreună’’

 

01-2D

29/33

Cu privire la modificarea și completarea  Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 27/15  din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea  Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale  din raionul Soroca pe anul 2019””.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D

29/34

Cu privire la modificarea bugetului rational pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

29/35

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

29/36

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului raional ,, Istoria Satului Meu"

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucataru, șef Secția Cultură și Turism

01-2D

29/37

Cu privire la modificarea componenței Consiliului de Administrație al IMSP CS Racovăț

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Perciun Mariana, șef al IMSP CS Racovăț

RAPORT DE EXPERTIZĂ A PROIECTELOR DE DECIZII

01-2D

29/38

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.28/03 din 20 decembrie 2018.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, director al IMSP Spitalul Raional Soroca

 
 

Model de proiect de decizie pentru Centrele de Sănătate

                          

 

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 20 decembrie 2018.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.

 

01-2D

28/01

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2019

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Carauș Luiza, Specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

28/02

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa mun. Soroca , str. Mihail Kogîlniceanu nr.1

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului relații funciare și cadastru

 

01-2D

28/03

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat, transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Rusnac, director IMSP Spitalul Raional Soroca

 

01-2D

28/04

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                                     

 

01-2D

28/05

Cu privire la acceptarea primirii  bunurilor

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/06

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2017 -2018

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/07

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/08

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietatea raionului Soroca a unui teren aferent.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/09

Cu privire la prelungirea termenului de transmitere în comodat a bunului imobil- Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună” din satul Rublenița.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Tatiana Cosciug, director Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună”

 

01-2D

28/10

Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Nina Porcescu, Președintele Asociației Obștești a Profesorilor Seniori din Soroca Parteneriat între Generații

01-2D
28/11

Cu privire la transmiterea unui bun

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie