Căutare în site

Model de proiect de decizie pentru Centrele de Sănătate

                          

 

Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 20 decembrie 2018.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 decembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.

Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.

 

01-2D

28/01

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2019

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Carauș Luiza, Specialist principal Serviciul Resurse Umane

 

01-2D

28/02

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa mun. Soroca , str. Mihail Kogîlniceanu nr.1

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului relații funciare și cadastru

 

01-2D

28/03

Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat, transmiterea în comodat a unui bun imobil.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Rusnac, director IMSP Spitalul Raional Soroca

 

01-2D

28/04

Cu privire la permiterea vânzării unor bunuri

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                                     

 

01-2D

28/05

Cu privire la acceptarea primirii  bunurilor

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/06

Cu privire la acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanţe deosebite, pentru anul de studii 2017 -2018

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ Soroca                                                                                                  

 

01-2D

28/07

Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/08

Cu privire la solicitarea transmiterii în proprietatea raionului Soroca a unui teren aferent.

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

 

01-2D

28/09

Cu privire la prelungirea termenului de transmitere în comodat a bunului imobil- Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună” din satul Rublenița.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Tatiana Cosciug, director Instituția Publică Centrul Comunitar Multifuncțional ,, Împreună”

 

01-2D

28/10

Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat

 Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Nina Porcescu, Președintele Asociației Obștești a Profesorilor Seniori din Soroca Parteneriat între Generații

01-2D
28/11

Cu privire la transmiterea unui bun

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, Șef interimar al Secșiei Economie

   
   

 

 

Lista  proiectelor de   decizii
propuse spre examinare  la ședința extraordinară a
Consiliului Raional Soroca din 29 noiembrie 2018
 

01-2D
27/01

Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                   

01-2D
27/02

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Leșan Liliana, contabil, Aparatul Președintelui Raionului

                 

01-2D
27/03

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/04

Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/05

 Cu privire la repartizarea locuințelor sociale

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/06

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/07

Cu privire la transmiterea a unor bunuri

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:
Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

                 

01-2D
27/08

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia, șef Secția 
Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

                

01-2D
27/09

Cu privire la reorganizarea gimnaziului ,, Gheorghe Nastas din s. Hristici

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/10

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Muşenco Angela,  Şef adjunct DÎ Soroca

                

01-2D
27/11

 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/12

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                

01-2D
27/13

,,Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Golovatîi Ion, Arhitect-șef al Raionului Soroca

                 

01-2D
27/14

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

01-2D
27/15

Cu privire la aprobarea bugetului rational pe anul 2019 în lectura a doua

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati  Maria, șef adjunct al Direcției Finanțe

                 

 01-2D
27/16

 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pe anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Mîțu, șef secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

                 

01-2D
27/17
exclus

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale I.P. Teatrul ,,Veniamin Apostol” , pentru anul 2019

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Petru Popa, director-director artistic al Teatrului ,, Veniamin Apostol"  I.P.

                 

01-2D
27/18

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară tinerilor anul nașterii 2003 și încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil, pe peroada anului 2019.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor:Lilian Moscalu, comandant centrul militar teritorial Soroca

                 

01-2D
27/19
exclus

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea și stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor , al sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional Soroca

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: 
Cebotari Carolina, șef interimar al Serviciului resurse Umane

                 

01-2D
27/20

Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alina Mărîi, șef Serviciul de Asistență Juridică

                 

01-2D
27/21

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca                  ,, A. Prisacari

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director al IMSP Spitalui raional Soroca ,, A. Prisacari"                      

01-2D
27/22

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului raional Soroca.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Andriuță Aliona, șef al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca