Căutare în site

01-2D

23/01

Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2018-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cojocaru Polina, șef Serviciu Audit

 

01-2D

23/02

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/13 din 10 iunie 2014
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/03

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari

 

01-2D

23/04

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

23/05

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D

23/06

Cu privire la normele specific ale CS Rudi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D

23/07

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/08

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D

23/09

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D

23/10

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D

23/11

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D

23/12

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D

23/13

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D

23/14

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D

23/15

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D

23/16

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

 01-2D

23/17

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Maria Andrieș, director CS Racovăț

 

01-2D

23/18

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D

23/19

Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului  dnei Lora Lisnic
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/20

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dnei Lora Lisnic,  șef al Direcției Finanțe

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/21

Cu privire la conferirea gradului de calificare dnei Andriuța Aliona, șef al Direcției Agricultură și Alimentație

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/22

Cu privire la numirea dnei Rusnac Angela în funcție de director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/23

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/25

Cu privire la aprobarea execuției bugetului raional pe anul 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/26

Cu privire la acceptarea modificărilor în contractele de locațiune

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/27

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliuli Raional nr. 20/03 din 17. 10. 2013 ”Cu privire la crearea Centrului  de dializă în cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/28

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Hoterm-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tăbîrță Mihai, director al ÎM ”Hoterm-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/29

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Burlacu Svetlana, director al ÎM ”Soralim-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/30

Cu privire la darea de seamă a IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Babără Liliana, manager al  IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”
Coraportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/31

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de spijin pentru familiile cu copii

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistenșă Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D

23/32

Cu privire la Înțelegerea de cooperare între Județul Tulcea și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/33

Cu privire la Înțelegerea de Înfrățire  între Județul Bacău și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/34

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/35

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului ”Cea mai pregătită instituție pentru noul an de studii”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/36

Cu privire la primirea unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/37

Cu privire la organizarea odihnei în sezonul estival 2018 în Instituţia Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor „La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/38

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului de elaborare a resurselor educaționale deschise

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/39

Cu privire la cererea prealabilă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/40

Cu privire la aprobarea programului raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Liudmila Ciobanu, șef al IMSP Centrul de Sănatate Soroca

 

01-2D

23/41

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/42

Cu privire la numirea dnei Popescu Ina, în funcție de șef  al  IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/43

Cu privire  la numirea dlui Nitrean Iurie, în funcție de  director al  Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/44

Cu privire la  modificarea  deciziei nr.10/15 din 01.03.2012  “ Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, cu modificările  și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/45

Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului Logo-ul și sloganul turistic al Raionului Sroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Bucataru Grigore, șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D

23/46

Cu privire la ajutorul umanitar
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 

 01-2D
 23/47

 Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbrava”” finanțator Județul Vaslui și aprobarea Acordului – Cadru de finanțare între raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

 

01-2D
23/48

Cu privire la solicitarea transmiterii din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Soroca a unor bunuri imobile.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 01-2D
 23/49

 Cu privire la transmiterea Direcției Învățămînt a Consiliului Raional Soroca a unui bun mobil.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei01-2D
23/50

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea secției ''Terapie'' a spitalului raional Soroca "A. Prisacari" finanțator Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

01-2D
23/51

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției Maternitate a spitalului raional Soroca A. Prisacari finanțator Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava  și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

 

 

 

01-2D

22/01

Cu privire la raportul de activitate ai preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Soroca pentru anul 2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, şef-interimar al Secţiei Organizare şi Coordonare a activităţii administrative

 

01-2D

22/02

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/03

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Mîţu Elena, Şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

01-2D

22/04

Cu privire la transmiterea la balanţa Secţiei Cultură şi Turism a unui bun mobil

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/05

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/06

Cu privire la modificarea deciziei nr. 21/24 din 08.12.2017 „ Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din sat. Rubleniţa r-nul Soroca

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/07

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/08

Cu privire la modificarea pct.l al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.l1/19din 13 decembrie 2016 „Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului Consiliului Raional Soroca  

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/09

Cu privire îa numirea dnei Ardovan Evghenia, în funcţie de director al Instituţiei Publice “ Casa Comunitară" Voloave

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/10

Cu privire la numirea dnei Coşciug Tatiana, în funcţie de director al Instituţiei Publice Centrul Comunitar Multifuncţional “ împreună" din s.Rubleniţa, Raionul Soroca Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/11

Cu privire la modificarea statutului 1P LT „Ion Creangă" Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei învăţământ

 

01-2D

22/12

Cu privire la organizarea filialei 1P LT „Ion Creangă” în satul Ţepilova, Comuna Ocolina

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţamînt

 

01-2D

22/13

Cu privire la Acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor cu performanţe, pentru anul de studii 2016 -2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/14

Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.25/12 din 10 iulie 2014

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ciobănit Ludmila, director IMSP CS Soroca

 

01-2D

22/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/17

Cu privire la modificarea bugetului raional

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/18

Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Aliona Andriuţă, Şef al Direcţiei Agricultura şi Alimentaţie

 

01-2D
22/19
Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2018.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia,șef -interimar al Secției Organizare și Coordonare a activității administrative

 01-2D
  22/20

 Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copiluiu(nepoata) pînă la vîrsta de 3 ani  dnei Lora Lisnic.
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpg/proiecte_decizii/proiecte22/22-01.pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ludmila Ciobanu, Director IMSP CS Soroca

Cu privire desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil cu suprafața de 96 m.p.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Iurie Costin, director ÎM "Centrul Stomatologic Raional Soroca"

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP CS Cosăuți

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea raionului Soroca a unui bun imobil

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

 

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil către IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Insituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O Șansă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ”Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locuințe”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la constituirea consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul Raional Soroca 

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin  funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2018.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la Programul raional de combatere a hepatitelor virale B,C și D pentru anii 2017-2021

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor:  Vladimir Guțu, medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Soroca

 

Cu privire la aprobarea modificărilor în nomenclatorul instituțiilor medicale primare din cadrul raionului Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Reaboi, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Regulamentuli de organizare și funcționare a IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din satul Rublenița aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.20/03 din 26 octombrie 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ursachi Cozma, director interimar al IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună”

 

Cu privire la aprobarea planului de acțiuni a raionului Soroca pentru anul 2018 în domeniul Eficienței Energetice

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu, Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri


Cu privire la modificarea bugetului 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în prima lectură

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în lectura a doua

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la alocarea din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la modificarea decizie nr.10/15 din 01.02.2012 "Cu privire la aprobarea organigramei și statelelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțillor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional" cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public a Consiliului Raional Soroca în domeniul privat proprietate publică

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare”  privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri imobile

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din s.Rublenița, r.Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie