Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

01-2D

24/01

Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Costin Iurie, director a Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Soroca”.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

 

01-2D

24/02

 

Cu privire la modificarea deciziei 14/07 din 16.03.2017

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/03

 

Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului – limită a telefoanelor de serviciu, faxuri,telefoane mobile și limita convorbirilor pentru colaboratorii Aparatului Președintelui.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/04

 

Cu privire la rezilierea contractului de locațiune

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

 

01-2D

24/05

 

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/06

Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în arendă a unor terenuri agricole.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/07

 

Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-88 

 

01-2D

24/08

 

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca pentru anul 2018.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Rusnac  Angela, director interimar al IMSP Spitalul   Raional Soroca.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

(230)  2 34 87

 

01-2D

24/09

 

Cu privire la Consiliul administrativ al IMSP Spitalul Raional Soroca  ,,A. Prisacari”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Rusnac  Angela, director interimar al IMSP Spitalul   Raional Soroca.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
 2- 34- 87

 

01-2D

24/10

 

Cu privire la modificarea deciziei CR Soroca nr.23/04 din 30.03.2018.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :L. Ciobanu, șef IMSP CS Soroca

 
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-22-16

 

01-2D

24/11

 

Cu privire la completarea deciziei CR nr.23/10 din 30.03.2018 ,,Aprobarea normelor specifice al IMSP CS Căinarii – Vechi pe anul 2018”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :V. Pașa, șef IMSP CS Căinarii-Vechi.

întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
023-075-439

 

01-2D

24/12

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliul Raional Soroca nr.14/08 din 16 martie 2017.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Păunescu Svetlana , șef DASPF.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/13

 

Cu privire la Acordul de colaborare dintre AO ,, Concordia . Proiecte Sociale” și Consiliul Raional Soroca.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Păunescu Svetlana , șef DASPF.

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/14

 

Cu privire la aprobarea  ,, Strategiei de incluziune socială a raionului Soroca pentru anii 2018-2021

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor : Păunescu Svetlana , șef DASPF.

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr. (230) 2-25-48

 

01-2D

24/15

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.20/10 din 19 noiembrie 2009. Cu privire la modificarea denumirii Statutului și a Statelor de personal a I.P. “Azilul Raional Soroca din satul Bădiceni”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Angela Brighidin , director Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vîrsnice Azilul ,,ACASĂ

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
230-41430

 

01-2D

24/16

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Rudi.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor :Ion Vasilachi, șef al IMSP CS Rudi

  întrebări sau propuneri vă adresați la nr.025-19-36-18

 

01-2D
24/17

 

 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Elena Mîțu, șef Secției Construcții , Gospodărie       Comunală și Drumuri. 

 

 întrebări sau propuneri vă adresați la nr.

 

01-2D
24/18

Cu privire la aprobarea palnului de amenajare a Teritoriului Raionului Soroca.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Golovatîi Ion, arhitector

întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-20-76

01-2D
24/19

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe
întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-33-32

01-2D
24/20

Cu privire la modificarea bugetului raional.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Maria Istrati, șef-adjunct, Direcția Finanțe
întrebări sau propuneri vă adresați la nr.
2-33-32

01-2D
24/21

Cu privire la abrogarea pct.2 și pct.4 al deciziei nr.23/48 din 30.03.2018
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Galina Stavița, Șef interimar al Secției Economie

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

2-20-88

01-2D
24/22

Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-25-43

01-2D
24/23

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în componenta raională pentru instituțiile educaționale.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Angela Mușenco, șef-adjunct, Direcția Învățămînt

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-25-43

01-2D
24/24

Cu privire la modificarea deciziei nr.5/7 din 04.12.2003 Cu privire la titlul ,,Cetățean de onoare al raionului".
Inițiator :Ciuvaga Victor, consilier raional Soroca
Raportor : Ciuvaga Victor, consilier raional Soroca

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 

01-2D
24/25

Cu privire la modificarea deciziei nr.01/03 din 11.07.2015 ,, Cu privire la aprobarea Componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional Soroca"
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.

întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/26

Cu privire la numirea dnei Perciun Mariana, în funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Racovăț.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Cebotari Carolina, Șef interimar al serviciului Resurse Umane
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-20-26

01-2D
24/27

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și PP ,,Ziarul Nostru" SRL din Republica Moldova.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/28

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și Asociația Obștească ,, Bunici Grijulii" din Republica Moldova.
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor :Clavdia Belous , specialist, Secția Organizare și Coordonare Activității Administrative.
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
2-37-73

01-2D
24/29

Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/47 din 30 martie  2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabără de odihnă pentru copii și adolescenți ,,La Dumbravă" finanțator Județul Vaslui,prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului- Cadru de finanțare între Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin consiliul Județean Vaslui"
Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
3-01-91

01-2D
24/30

Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/51 din 30 martie 2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției ,,Maternitate” a spitalului rational Soroca ,,A. Prisacari” Finanțator Județul Suceava prin consiliul Județean Suceava și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava”.

Inițiator :Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor : Tatiana Robu, șef Serviciu Proiecte Investiționale
întrebări sau propuneri vă adresați la nr. 
3-01-91
Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din data de 30 mai 2018.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 25 mai 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : http://soroca.md/ (http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale,str. Ștefan cel Mare,5.


 

1

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisa pentru întrebări juridice și administrație publică pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 30 martie 2018

 

2

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisa pentru dezvoltarea socială ,cultură,educație,sport și tineret pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 30 martie 2018

 

3

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la Comisa pentru buget,finanțe și administrarea patrimoniului pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 30 martie 2018

 

 

01-2D

23/01

Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2018-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cojocaru Polina, șef Serviciu Audit

 

01-2D

23/02

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/13 din 10 iunie 2014
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/03

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari

 

01-2D

23/04

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

23/05

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D

23/06

Cu privire la normele specific ale CS Rudi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D

23/07

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/08

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D

23/09

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D

23/10

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D

23/11

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D

23/12

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D

23/13

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D

23/14

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D

23/15

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D

23/16

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

 01-2D

23/17

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Maria Andrieș, director CS Racovăț

 

01-2D

23/18

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D

23/19

Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului  dnei Lora Lisnic
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/20

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dnei Lora Lisnic,  șef al Direcției Finanțe

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/21

Cu privire la conferirea gradului de calificare dnei Andriuța Aliona, șef al Direcției Agricultură și Alimentație

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/22

Cu privire la numirea dnei Rusnac Angela în funcție de director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/23

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/25

Cu privire la aprobarea execuției bugetului raional pe anul 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/26

Cu privire la acceptarea modificărilor în contractele de locațiune

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/27

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliuli Raional nr. 20/03 din 17. 10. 2013 ”Cu privire la crearea Centrului  de dializă în cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/28

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Hoterm-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tăbîrță Mihai, director al ÎM ”Hoterm-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/29

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Burlacu Svetlana, director al ÎM ”Soralim-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/30

Cu privire la darea de seamă a IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Babără Liliana, manager al  IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”
Coraportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/31

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de spijin pentru familiile cu copii

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistenșă Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D

23/32

Cu privire la Înțelegerea de cooperare între Județul Tulcea și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/33

Cu privire la Înțelegerea de Înfrățire  între Județul Bacău și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/34

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/35

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului ”Cea mai pregătită instituție pentru noul an de studii”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/36

Cu privire la primirea unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/37

Cu privire la organizarea odihnei în sezonul estival 2018 în Instituţia Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor „La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/38

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului de elaborare a resurselor educaționale deschise

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/39

Cu privire la cererea prealabilă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/40

Cu privire la aprobarea programului raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Liudmila Ciobanu, șef al IMSP Centrul de Sănatate Soroca

 

01-2D

23/41

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/42

Cu privire la numirea dnei Popescu Ina, în funcție de șef  al  IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/43

Cu privire  la numirea dlui Nitrean Iurie, în funcție de  director al  Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/44

Cu privire la  modificarea  deciziei nr.10/15 din 01.03.2012  “ Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, cu modificările  și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/45

Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului Logo-ul și sloganul turistic al Raionului Sroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Bucataru Grigore, șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D

23/46

Cu privire la ajutorul umanitar
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 

 01-2D
 23/47

 Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbrava”” finanțator Județul Vaslui și aprobarea Acordului – Cadru de finanțare între raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

 

01-2D
23/48

Cu privire la solicitarea transmiterii din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Soroca a unor bunuri imobile.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 01-2D
 23/49

 Cu privire la transmiterea Direcției Învățămînt a Consiliului Raional Soroca a unui bun mobil.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei01-2D
23/50

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea secției ''Terapie'' a spitalului raional Soroca "A. Prisacari" finanțator Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

01-2D
23/51

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției Maternitate a spitalului raional Soroca A. Prisacari finanțator Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava  și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale