Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

01-2D

22/01

Cu privire la raportul de activitate ai preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor Consiliului raional Soroca pentru anul 2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, şef-interimar al Secţiei Organizare şi Coordonare a activităţii administrative

 

01-2D

22/02

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Consiliului Raional pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/03

Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Mîţu Elena, Şef al Secţiei Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

01-2D

22/04

Cu privire la transmiterea la balanţa Secţiei Cultură şi Turism a unui bun mobil

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/05

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unor bunuri imobile Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/06

Cu privire la modificarea deciziei nr. 21/24 din 08.12.2017 „ Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din sat. Rubleniţa r-nul Soroca

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/07

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Galina Staviţa, şef-interimar al Secţiei Economie

 

01-2D

22/08

Cu privire la modificarea pct.l al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.l1/19din 13 decembrie 2016 „Cu privire la executarea atribuţiilor secretarului Consiliului Raional Soroca  

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/09

Cu privire îa numirea dnei Ardovan Evghenia, în funcţie de director al Instituţiei Publice “ Casa Comunitară" Voloave

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/10

Cu privire la numirea dnei Coşciug Tatiana, în funcţie de director al Instituţiei Publice Centrul Comunitar Multifuncţional “ împreună" din s.Rubleniţa, Raionul Soroca Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

22/11

Cu privire la modificarea statutului 1P LT „Ion Creangă" Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei învăţământ

 

01-2D

22/12

Cu privire la organizarea filialei 1P LT „Ion Creangă” în satul Ţepilova, Comuna Ocolina

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţamînt

 

01-2D

22/13

Cu privire la Acordarea premiilor Consiliului Raional elevilor cu performanţe, pentru anul de studii 2016 -2017.

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/14

Cu privire Ia alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

 

01-2D

22/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr.25/12 din 10 iulie 2014

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Ciobănit Ludmila, director IMSP CS Soroca

 

01-2D

22/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/17

Cu privire la modificarea bugetului raional

Inițiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Finanţe

 

01-2D

22/18

Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca Raportor: Aliona Andriuţă, Şef al Direcţiei Agricultura şi Alimentaţie

 

01-2D
22/19
Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2018.

Inițiator: Ghenadie Muntean,Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Belous Clavdia,șef -interimar al Secției Organizare și Coordonare a activității administrative

 01-2D
  22/20

 Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copiluiu(nepoata) pînă la vîrsta de 3 ani  dnei Lora Lisnic.
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jpg/proiecte_decizii/proiecte22/22-01.pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ludmila Ciobanu, Director IMSP CS Soroca

Cu privire desfășurarea negocierilor directe privind darea în locațiune a unui bun imobil cu suprafața de 96 m.p.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Iurie Costin, director ÎM "Centrul Stomatologic Raional Soroca"

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea IMSP CS Cosăuți

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

Cu privire la acceptarea primirii în proprietatea raionului Soroca a unui bun imobil

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

 

 

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil către IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Insituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O Șansă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ”Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locuințe”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

Cu privire la constituirea consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul Raional Soroca 

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin  funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2018.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

Cu privire la Programul raional de combatere a hepatitelor virale B,C și D pentru anii 2017-2021

Iniţiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca

Raportor:  Vladimir Guțu, medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Soroca

 

Cu privire la aprobarea modificărilor în nomenclatorul instituțiilor medicale primare din cadrul raionului Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Reaboi, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Regulamentuli de organizare și funcționare a IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din satul Rublenița aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.20/03 din 26 octombrie 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ursachi Cozma, director interimar al IP ”Centrul Comunitar Multifuncțional ”Împreună”

 

Cu privire la aprobarea planului de acțiuni a raionului Soroca pentru anul 2018 în domeniul Eficienței Energetice

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu, Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri


Cu privire la modificarea bugetului 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în prima lectură

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2018 în lectura a doua

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la alocarea din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

Cu privire la modificarea decizie nr.10/15 din 01.02.2012 "Cu privire la aprobarea organigramei și statelelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțillor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional" cu modificările și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domeniul public a Consiliului Raional Soroca în domeniul privat proprietate publică

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare”  privind vînzarea-cumpărarea a unor bunuri imobile

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unui teren cu nr. cadastral 7845113181 din s.Rublenița, r.Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

01-2D

20/01

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a raionului  Soroca  pentru anii 2017-2021

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

01-2D

20/02

Cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.4, nr. 6 a Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.10/15 din 01.03.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

Coraportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Coraportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/03

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional ’’Împreună’’ din satul Rublenița

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ursachi Cozma, director- interimar IP Centrul Multifuncțional”Împreună”

 

01-2D

20/04

 

Cu privire la  coordonarea în redacție noua a Regulamentelor de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate fondate de Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

20/05

 

Cu privire la aprobarea regulamentului Aparatului Președintelui Raionului Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

20/06

Cu privire la aprobarea Contractului de Societate al Societății pe Acțiuni ”Aqua - Nord”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Aliona Verbițcaia, șef al Serviciului Juridic

 

01-2D

20/07

Cu privire la aprobarea Statutului instituției publice Centrul de creaţie al copiilor şi adolescenţilor ”Speranţa” Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/08

 Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Școala Sportivă Raională Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/09.1

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a  plății de stimulare a funcționarilor publici din  Aparatul Preşedintelui Raionului şi subdiviziunile Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/10

Cu privire la  concluziile Comisiei raionale privind examinarea structurii instituțiilor de învățământ primar, secundar general din raionul Soroca.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/11

 Cu privire la deschiderea, cu titlu de excepţie, a unei singure clase a X-a liceale în IP LT ”A. Pușkin și IP LT Visoca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/12

Cu privire la  transmiterea unor bunuri mobile

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/13

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituţiile educaţionale

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

20/14

Cu privire la aprobarea ” Programului teritorial de control al cancerului în raionul Soroca pentru anii 2017-2025”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor: Angela Rusnac,director al instituției medico-sanitare publice  Spitalul Raional Soroca  “A.Prisăcari”

 

01-2D

20/15

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară a tinerilor, anul nașterii 2002 și încorporare în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil pe perioada anului 2012

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lilian Moscalu, comandant al Centrului Militar

 

01-2D

20/16

Cu privire la formarea prin separare a bunului imobil amplasat pe adresa raionul Soroca, com.Stoicani, sat.Soloneţ

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/17

Cu privire la vînzarea - cumpărarea sectorului de teren  aferent unui bun imobil din sat. Soloneţ cetăţenilor

Ţeremon Ina şi Ţeremon Igor

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/18

Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect și componența Agenției de implementare a subproiectului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/19

Cu privire la ajutorul umanitar

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/20

Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/21

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Raional nr. 18/2  din 27.05. 2009 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui teren

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

20/22

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/23

 Cu privire la mersul execuției  bugetului raional pentru semestrul I anul 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/24

Cu privire la Înțelegerea de cooperare între Județul Suceava din România și  Raionul Soroca din  Republica Moldova 

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca                                                                       

Raportor:  Reaboi Galina, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative  

 

01-2D

20/25

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției agricultură și alimentație Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Andriuța Aliona, șef  al Direcției  Direcției agricultură și alimentație Soroca

 

01-2D

20/26

Cu privire la modificarea  bugetului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Lora Lisnic, șef  al Direcției Finanțe

 

01-2D

20/27

Cu privire la acceptarea transmiterii   unor bunuri de la Instituţia Publică Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „O Şansă”

 Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

19/28

EXCLUS

 

01-2D

20/29

Cu privire la modificarea  unor decizii a Consiliului Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Elena Mîțu, Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri