Căutare în site

La  26 noiembrie Consiliul raional Soroca a organizat o  Masă rotundă cu genericul ,,Cetatea Soroca – trecut, prezent și viitor”, la care au participat: dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului, dl Vladimir Nicuţă, dl Iurii Todirean – vicepreşedinţii raionului, colaboratori ai Consiliului raional, dna Stela Babici, administrator a  Centrului de Resurse pentru Tineret „Dacia” şi reprezentanţii Consiliului raional al Tineretului. 
În cadrul discuţiilor toţi participanţii şi-au expus opiniile pe marginea desfăşurării de către  Centrul de Resurse pentru Tineret a evenimentului Halloween Party, care s-a desfăşurat în incinta şi preajma Cetăţii Soroca. Tot atunci a fost dat startul “Decadei Tineretului”, care se desfăşoară mai mulţi ani cu participarea activă a tineretului din raion.
Din mai multe publicaţii în mass-media şi reţelelor de socializare aceste evenimente au trezit mai multe reacţii şi discuţii pro şi contra.
Tinerii participanţi la dezbateri şi-au manifestat dezamăgirea şi pasivitatea, considerând că la moment sunt puţine locuri unde tinerii ar putea să se distreze şi să comunice între ei, fiindcă majoritatea tinerilor din societate, deseori abuzează de posibilităţile și facilitățile internetului, riscând să degradeze atât intelectual, cât şi moral.
Dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului a încurajat tinerii spre o conlucrare în desfăşurarea următoarelor evenimente şi a propus ca ele să fie bine gândite şi organizate în cadrul unor comitete organizatorice comune, întru evitarea neclarităţilor ulterioare.

Activitatea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, zi de zi.

La data de 22.11.2018,  în incinta Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția persoanelor în dificultate, în cadrul căreia s-a examinat situația a 23 familii în dificultate din raionul Soroca. În cadrul Comisiei raionale s-a examinat posibilitatea susțenirii acestor familii pentru prevenirea, diminuarea și depășirea situațiilor de risc prin oferirea unui suport monetar, în baza necesităților identificate. 
Pe parcursul lunii noiembrie 2018,  Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei a primit și a procesat circa 1488 cereri de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului. 
Totodată, aducem la cunoștință că în ultima perioadă de timp în Programul de ajutor social au fost operate  mai multe modificări cu impact pozitiv:
- a fost majorat cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de la 315 lei la 350 lei (începând cu luna noiembrie 2018);
-s-a majorat pragul indicatorilor de bunăstare de la 80 la 85,64 puncte ( începând cu luna octombrie 2018);
-se implementează modificările cu privire la  activitățile de interes comunitar ( organizate în cadrul primăriilor)- prestate de către șomerii înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social.
Pentru luna octombrie 2018  de ajutor social au beneficiat 2171 familii din raionul Soroca cu suma de 1 935 513 lei.
Începând cu luna  septembrie 2018, în fiecare zi de duminică, în incinta Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca se desfășoară programul ,, Mellow parenting”, pentru două grupuri de mămici cu copii mici. Acest Program este realizat în baza Acordului de  colaborare dintre Asociația Obștească ,,Parteneriate pentru fiecare copil” și Consiliul Raional Soroca. La Program participă 14 mămici cu 16 copii cu vîrsta cuprinsă între  18 luni-5 ani. Programul ,, Mellow parenting” este un program de educație parentală, menit să susțină părinții în dezvoltarea competențelor parentale la diferite etape de dezvoltare a copilului, începând cu cea prenatală, până la vârsta preșcolară. Acest Program durează 14 sesiuni. 
Tradiţional, la sfârşitul lunii noiembrie, în republică se sărbătoreşte Ziua  lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. 
   În raionul Soroca acest eveniment a fost consemnat astăzi, 23 noiembrie 2018 în sala Palatului de Cultură Soroca unde participanții au fost felicitaţi de către dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului Soroca,  dl Vasile Şarban, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Vladimir Ceban, şeful Oficiului Teritorial a Cancelariei de Stat, dl Alexandru Savcinschi, vicepreședinte al Consiliului raional Iampol, Ucraina, dna Aliona Andriuţa, şef a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a raionului şi alţi parteneri.  
În contextul sărbătorii agricultorilor le-au fost aduse mulțumiri pentru munca asiduă și pentru rezultatele obținute. De asemenea,  autoritățile au venit cu diplome și premii pentru agenții economici, cât și pentru plugarii care au obținut cele mai frumoase rezultate în acest an.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00