Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
Creație din lozie la Soroca

În data de 12 aprilie 2018, Secţia Cultură şi Turism Soroca a desfăşurat atelierul de creaţie cu tema: Posibilităţi şi varietăţi la folosirea loziei ca material de bază în confecţionarea unei lucrări artistice” în s. Rubleniţa în baza Centrului de Meşteşuguri Populare „Sălcioara”, conducător, Doamna Lidia Manea.
în cadrul atelierului au participat specialişti de la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, specialiştii Secţiei Cultură şi Turism, conducătorii Centrelor de meşteşuguri populare.
Atelierul a avut ca scop promovarea valorilor Naţionale prin intermediul artei şi culturii.
,,DINTRE TOATE ARTELE CEA MAI APROAPE DE DUMNEZEU ESTE MUZICA"

În data de 10 aprilie 2018, Secţia Cultură şi Turism Soroca a desfăşurat cea de-a XXII-a ediţie a festivalului-concurs de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu” în cadrul căruia au evoluat ansambluri vocale, coruri bisericeşti, coruri mixte, corul de preoţi din raion cît şi oaspeţii invitaţi, Ansamblul vocal-instrumental „Mugur-Mugurel” din or. Buzău, România.
A fost organizată şi o expoziţie de bucate tradiţionale şi copturi, ouă încondeiate şi icoane.
Cele mai bune colective şi meşteri populari au fost apreciaţi de către membrii juriului constituit din şapte persoane, după cum urmează:
> Colective:
1. Ansambluri vocale: Ansamblul vocal din s. Vărăncău - Premiul I
2. Corul bisericesc din s. Şolcani - Premiul I
3. Corul mixt incomplet “Vocile Nistrene”, s. Cosăuţi - Premiul I
4. Corul mixt “Divinitate”, Palatul de Cultură Soroca - Premiul I
5. Corul “Orantis”, Palatul de Cultură Soroca - Premiul Mare
> Expoziţii:
Compartimentul” Bucate tradiţionale, copturi pascale”
Premiul I - ansamblul vocal din s. Vărăncău Compartimentul „Expoziţie de Ouă încondeiate” de Paşti Premiul I - Prepeliţa Iuvilina din s. Vasilcău Compartimentul „Expoziţie de icoane”
Premiul I - Valentina Boţoroga din or. Soroca
Ședință de lucru cu primarii din raionul Soroca

Astăzi 12.04.2018 la orele 10.00 s-a desfășurat ședința comună de lucru a Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, autorităților raionului și  primăriilor municipiului, comunelor și satelor din raionul Soroca. 
Subectele examinate au fost:Pe lîngă relatările prezentate de către raportori conform ordinei de zi au fost și propuneri/întrbări/explicații din partea Președintelui raionului Soroca Ghenadie Muntean și vicepreședinților Vladimir Nicuța și Iurie Todirean.  
La această ședință binevenită activ au participat toți primarii prezenți.