Căutare în site

La 30 iulie curent Consiliul Raional Soroca a desfăşurat ceremonia de inaugurare a două căsuţe de odihnă pentru copii, activitate din cadul proiectului transfrontalier ,,Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbrava” cu cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Vaslui din România. Suma proiectului constituie 150 mii Euro, dintre care Contribuţia Consiliului Raional Soroca – 50 mii Euro. În anul 2018 s-a reuşit construcţia a 2 căsuţe noi, iar în anul curent încă 2, ce va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de odihnă a copiilor în timpul vacanţei de vară.
La ceremonie a participat şi delegaţia din Judeţul Vaslui în frunte cu Dumitru Buzatu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, care a felicitat prezenţii cu inaugurarea noilor căsuţe construite. 
Preşedintele raionului, dl Ghenadie Muntean a mulţumit tuturor pentru contribuţia adusă şi în deosebi Consiliului Judeţean Vaslui, înmânându-le Diploma de Gratitudine în semn de înaltă gratitudine şi consideraţiune şi suportul spiritual şi financiar important acordat la construcţia căsuţelor de la Tabăra de odihnă pentru copii şi adolescenţi “La Dumbrava” din raionul Soroca.
La fel în această zi a fost dat startul și schimbului IV de odihnă a copiilor în această tabăra. E un schimb deosebit, deoarece alături de copiii din raionul Soroca se vor odihni și 30 de copii din județul Vaslui, România. Ei au fost invitați de Consiliul Raional Soroca, în semn de recunoștință pentru suportul financiar oferit de Consiliul Județean Vaslui la construcția căsuțelor inaugurate.

100000 euro pentru construcţia Stadionului Raional Soroca din satul Rubleniţa
      Recent o delegaţie, condusă de Președintele raionului Soroca, domnul Ghenadie Muntean, a efectuat o vizită de lucru în Judeţul Bacău, România unde au participat la Şedinţa  Consiliului Judeţean Bacău  din 24 iulie curent.
     În cadrul şedinţei  consilierii judeţeni în frunte cu Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, domnul Sorin Braşoveanu  au  examinat şi  aprobat finanţarea în cuantum de 100000 euro pentru proiectul  “Construcţia stadionului de fotbal cu tribune şi acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul  în satul Rubleniţa raionul Soroca”.
     
La data de 25.07.2019 Consiliul raional Soroca în comun cu Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, Serviciul Cadastral Soroca, Serviciul relații funciare și cadastru raional a organizat un seminar cu specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare și secretarii consiliilor locale a autorităților publice locale cu tematica:  „Înregistrarea și evaluarea funciară”.
Astfel conform Programului de Stat pentru delimitarea bunurilor imobile,  pentru anii 2019-2023 lucrările de înregistrarea masivă a proprietăților private, inclusiv delimitarea și înregistrarea  bunurilor imobile proprietate publică vor fi inițiate în trimestrul IV a anului 2019, iar înregistrarea drepturilor în cadastrul bunurilor imobile în anul 2020.
Autoritățile publice locale în perioada imediat următoare urmează să încheie acorduri de colaborare cu Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, în scopul definitivării caietelor de sarcini pentru aceste tipuri de lucrări cadastrale.