Căutare în site

La 22 ianuarie curent, a avut loc ședința de lucru a Președintelui raionului Soroca cu șefii Instituțiilor Medico - Sanitare Publice raionale, unde au fost discutate problemele cu care se confruntă aceste instituții și trasate obiectivele pentru îmbunătățirea serviciilor medicale prestate pe parcursul anului 2019. 
 
PREMIEREA ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE

Direcția Învățământ Soroca, subdiviziune a Consiliului Raional Soroca a organizat în data de 19 ianuarie, în incinta Palatului de Cultură, festivitatea de premiere a elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare.
 În cadrul evenimentului de premii s-au învrednicit 85 de elevi, dintre care  51 elevi de la LT ,,C. Stere”, 16 elevi de la  LT ,,P. Rareș”, 9 elevi de la LT ,,A. Pușkin” ,  4 elevi de la LT ,,I. Creangă”, 2 elevi de la  LT Visoca, câte un elev din gimnaziile Vărăncău, Rudi și s. Vădeni.  De asemenea au fost premiate şi 57 de cadre didactice din 8 instituţii de învăţământ.
Prezent la eveniment, președintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, a menționat : ”Consiliul Raional susține plenar domeniul educației. În 2018 am reușit să investim considerabil în dotarea și modernizarea infrastructurii educaționale. Premiile pentru elevi și cadrele didactice care au obținut  performanţe la învăţătură, demonstrează  încă odată în plus angajamentul 
Dăruind din ce suntem…

Sărbătorile de iarnă sunt minunate grație profundei semnificații de început, de noutate, de curățenie și divinitate. Frumoasa și sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului ne îndeamnă și ne ajută să fim mai receptivi la grijile și nevoile altora.
Ca și în alți ani, pe parcursul lunii decembrie, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, subdiviziune a Consiliului Raional Soroca împreună cu Autoritățile Publice Locale, agenții economici și oamenii de bună-credință au promovat și s-au  implicat activ în mai multe acțiuni de caritate, pentru a aduce mai multă lumină în casele oamenilor, pentru a face simțit spiritul sărbătorilor și în inima celor mai triști ca noi.
A fost lansată în premieră acțiunea de binefacere ”O pâine în așteptarea ta”,  scopul căreia este susținerea familiilor și persoanelor cu venituri mici. În  această acțiune au fost implicați toți angajații Direcției, reprezentanții Administrației Publice Locale și simpli cetățeni care au răspuns pozitiv chemării noastre. Prin intermediul magazinelor din  comunități sau în mod centralizat au fost achitate în avans pâini pentru persoanele cu venituri mici. 
Acțiunea „Ajută o familie”, implementată în parteneriat cu agenții economici din municipul și raionul Soroca, a făcut posibilă susținerea a 60 de familii aflate în dificultate, deasemenea s-au bucurat de cadouri dulci mai mult de 300 de copii. Apreciem foarte mult faptul că și din proprie inițiativă agenții economici, ONG-uri și oamenii de bună-credință au decis să aducă bucurie în casele consătenilor. În acest sens au fost donate pachete alimentare, vestimentație, produse de primă necesitate, precum și dulciuri pentru copii. 
S-a bucurat de succes și acțiunea „Dăruiește din ce ai, dăruiește din ce ești” care a avut drept scop împărtășirea spiritului de sărbătoare cu bătrânii ce se află în azilul ,,Acasă” din s. Bădiceni. În acest sens, toți angajații Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei au contribuit ca să aducă zâmbetul pe fața acestor oameni solitari.
Ținem să mulțumim mult Școlii de Arte ,,E. Coca”, în persoana dnei director Zeablițcaia Larisa și dnei Samarin Ludmila, profesoară, pentru concertele de caritate desfăsurate de copii din corul ,,Belle canto” pentru beneficiarii centrului de plasament ”Acasă”  și copiii ce se află în plasament temporar în instituțiile din raionul Soroca. 
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, subdiviziune a Consiliului Raional Soroca aduce sincere mulțumiri și urări de bine în noul an Autorităților Publice Locale, agenților economici și oamenilor de bună-credință, pentru implicarea activă în acțiunile de caritate.