Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Stimaţi lucrători din domeniul sănătăţii!
    Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, în numele Consiliului raional Soroca, dar și personal, Vă adresăm cele mai sincere felicitări și înalte considerațiuni.
Această zi este un bun prilej de a aduce calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, perseverenţă, ardoare în acordarea serviciilor medicale de calitate, empatie şi căldură omenească,  pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă. 
Profesia pe care o practicaţi este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabilă. De aceea, trebuie să conștientizăm împreună, că avem de îndeplinit o sarcină dificilă – aceea de a oferi populaţiei încredere şi siguranţă.
Să Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea şi prosperitatea din familiile Dumneavoastră,  și mai ales, să aveți parte de sănătate  - ceea ce dăruiţi zilnic altora.
Cu respect,     
Muntean Ghenadie,
Președinte al Raionului Soroca
Au fost finalizate lucrarile de reparație a unui kilometru de drum public local L80 R14- Iarova -Balinți cu îmbrăcămintea rutieră din piatră spartă.Vizită de lucru a vicepreședintelui raionului Soroca, Iurii Todirean la tabăra de odihnă pentru copii ,, La Dumbravă".
Şedinţă de lucru la Soroca a Comisiei parlamentare
,,Comisia administraţie publică”
La 13 iunie curent în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca a avut loc şedinţa de lucru a Comisiei parlamentare ,,Comisia administraţie publică” preconizată în conformitate cu programul de activitate pentru anul 2018. Scopul acestei întruniri a fost identificarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă autorităţile locale de nivelul I şi II, cît şi identificarea modalităţilor de soluţionare a lor. 
La şedinţă au participat dna Bacalu Elena, deputat, vicepreşedinte al Comisie administraţie publică, dna Bodnarenco Elena, deputat, membru al Comisie administraţie publică, dna Babiuc Aliona, deputat, membru al Comisie administraţie publică şi dl Groza Sergiu, deputat, membru al Comisie administraţie publică, preşedintele şi vicepreşedintele raionului Soroca, reprezentantul Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, preşedinţi de fracţiuni politice, primari, conducători ai serviciilor publice desconcentrate, etc.
Temele principale abordate în cadrul şedinţei au fost dificultăţile întîmpinate în acordarea ajutoarelor sociale, cît şi stabilirea corectă a benficiarilor de aceste ajutoare, modalităţile de gestionare a încasărilor impozitului pe venit a persoanelor fizice şi juridice, atît la nivel local cît şi naţional, dificultăţile apărute în exercitarea atribuţiilor de agent constator a contravenţiilor administrative. O altă problemă abordată a fost modificarea Legii privind asociaţiile obşteşti, propunerea ca administraţia publică locală să poată obţine calitatea de membru al asociaţiei. Au fost propuse modificări şi la Legea privind administraţia publică locală şi anume la capitolul atribuţiile primarului, cît şi la alte acte normative.
La rândul lor, deputații au răspuns la toate întrebările și recomandările celor prezenţi şi au dat asigurări că propunerile venite şi soluțiile identificate în cadrul discuțiilor vor fi luate în calcul de parlamentari.