Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
La, 27 aprilie, în sala de şedinţă a Consiliului raional Soroca, coordonatorul regional al Promo – LEX, Apostol Cătălin a prezentat rezultatele Raportului nr. 2 privind monitorizarea transparenței activității administrației publice locale de nivelul II și a UTA Găgăuzia.
Detalii succinte le gasiți pe pagina web https://promolex.md/12001-monitorizarea-transparentei-activitatii-administratiei-publice-locale-de-nivelul-ii-si-a-uta-gagauzia/?lang=ro

Campania mobilă de informare electorală 
,,Democraţia Contează”
La 26 aprilie, în sala Palatului de Cultură a avut loc campania mobilă de informare electorală cu genericul ,,Democraţia Contează”, desfăşurată de către Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) . 
Campania se desfăşoară în cadrul proiectului ,,Consolidarea democraţiei în Moldova prin alegeri incluzive şi transparente” implementat de PNUD Moldova.
La eveniment au participat reprezentantul Oficiului Cancelariei de Stat, autoritaţile locale de nivelul I şi II, consilieri, serviciile desconcentrate, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt, funcţionari electorali (potenţiali) etc. 
Scopul instruirii constă în informarea a cît mai mulţi cetăţeni despre procesul electoral.
Principalel subiecte abordate de către reprezentanţii CEC şi CIDE au fost: 
- noile modificări ale Codului Electoral;
- informaţii cu privire la noile proceduri electorale;
- importanţa participării la vot;
- rolul funcţionarilor electorali, liderilor locali şi a diasporei; 
- etc.

Seminar din carul proiectului ,,Iniţiativa Comună a oportunităţilor Egale”.

În urma şedinţei din decembrie 2017 organizată de Fundaţia Est-Europeană, raionul Soroca a fost selectat pentru implementarea proiectului ,,Iniţiativa Comună a opotunităţilor Egale” finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) , prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi de Guvernul Suediei.
Astfel, la 26 aprilie în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca a avut loc seminarul unde s-a discutat despre “Mecanismele de facilitare a participării societăţii în procesul decizional” fiind pus accentul pe crearea şi lansarea Consiliului de Participare Soroca. Consiliul dat urmează să fie constituit din reprezentanţi ai societăţii civile şi va avea un rol consultativ pentru aleşii locali de nivelul doi.
La seminar au participat APL de nivelul I şi II, consilieri, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, ONG-uri, reprezentanţi ai sectorului privat, etc, care au aflat mai multe despre rostul unui asemenea organ consultativ şi au primit răspuns la întrebările acordate.
Scopul general al proiectului este de a îmbunătăţi viaţa celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Astfel, proiectul include activităţi de mobilizare şi abilitare a comunităţilor, de promovare a mecanismelor privind asigurare a transparenţei decizionale şi de responsabilizare socială.