Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

  Astăzi, 28 mai 2018 în sala de ședință a Consiliului Raional Soroca au avut loc audieri publice pe marginea proiectelor de decizie care vor fi propuse spre examinare în cadrul şedinţei extraordinare din 30 mai 2018. La dezbateri publice au participat șefii de secții și direcții din cadrul Aparatului Președintelui, primari ai comunelor și satelor din raionul Soroca, reprezentanți ai Centrului de Resurse pentru Tineret ,, Dacia”.  
În cadrul consultărilor publice au fost discutate următoarele proiecte de decizii:
1. Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”.
2. Cu privire la modificarea deciziei 14/07 din 16.03.2017
3. Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului – limită a telefoanelor de serviciu, faxuri,telefoane mobile și limita convorbirilor pentru colaboratorii Aparatului Președintelui.
4. Cu privire la Acordul de colaborare dintre AO ,, Concordia . Proiecte Sociale” și Consiliul Raional Soroca.
5. Cu privire la aprobarea  ,, Strategiei de incluziune socială a raionului Soroca pentru anii 2018-2021”
6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.20/10 din 19 noiembrie 2009. Cu privire la modificarea denumirii Statutului și a Statelor de personal a I.P. “Azilul Raional Soroca din satul Bădiceni”.
7. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Soroca.
8. Cu privire la aprobarea palnului de amenajare a Teritoriului Raionului Soroca.
9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
10. Cu privire la modificarea bugetului raional.
11. Cu privire la crearea Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe.
12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în componenta raională pentru instituțiile educaționale.
13. Cu privire la modificarea deciziei nr.5/7 din 04.12.2003 Cu privire la titlul ,,Cetățean de onoare al raionului".
14. Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și PP ,,Ziarul Nostru" SRL din Republica Moldova.
15. Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Soroca și Asociația Obștească ,, Bunici Grijulii" din Republica Moldova.
16. Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/47 din 30 martie  2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabără de odihnă pentru copii și adolescenți ,,La Dumbravă" finanțator Județul Vaslui,prin Consiliul Județean Vaslui și aprobarea Acordului- Cadru de finanțare între Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui, prin consiliul Județean Vaslui"
17. Cu privire la modificarea Deciziei nr.23/51 din 30 martie 2018 ,,Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției ,,Maternitate” a spitalului rational Soroca ,,A. Prisacari” Finanțator Județul Suceava prin consiliul Județean Suceava și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava”.
Lansarea ghidului turistic al raionului Soroca
      Astăzi, în incinta Cetăţii Soroca, a avut loc, Lansarea ghidului turistic al raionului Soroca, precum şi a altor produse în cadrul proiectului PNUD „ Integrarea aspectelor de conservare a biodiversităţii în procesele naţionale de planificare a teritoriului şi practicile de utilizare a terenurilor”. A fost vernisată şi  expoziţia de fotografii cu genericul „Satul ca destinaţie turistică” ed. a V-a. Scopul vernisajului a fost de a evidenţia imaginile celor mai atractive locuri de poveste, tradiţii obiceiuri păstrate, modul de viaţă autentic şi a informa vizitatorii expoziţiei despre potenţialul turistic a localităţilor raionului şi anume: Oclanda, Dărcăuţi, Zastînca, Nimereuca şi Căinarii Vechi.
În cadrul evenimentelor a evoluat Formaţia Folclorică „Băciţele” din comuna Căinarii Vechi, conducător artistic Nina Manea. 
Organizatori: Proiectul de Conservare a Biodiversităţii implimentat de PNUD Moldova, Consiliul Raional Soroca,  Secţia Cultură şi Turism Soroca în parteneriat cu primăriile Oclanda, Dărcăuţi, Zastînca, Nimereuca şi Căinarii Vechi.
Au fost finalizate lucrările de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe segmentul de 0,3 km a drumului public local L102, drum de acces spre satul Racovăț. Reparația tronsonului menționat a fost finanțată de către Consiliul Raional Soroca, din contul mijloacelor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional.