Căutare în site

La data de 21 noiembrie 2018, în Sala de Ședințe a Consiliului raional Soroca, a avut loc Ședința ordinară a membrilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca şi a Comisiei raionale pentru pregărtirea economiei şi sferei sociale a raionului către perioada toamnă – iarnă, 2018 – 2019.
În cadrul şedinţei au fost examinate mai multe subiecte, prioritare fiind examinarea măsurilor întreprinse de către serviciile responsabile a raionului Soroca în perioada toamnă – iarnă 2018 – 2019, întru asigurarea populaţiei cu resurse energetice, servicii comunale şi a condiţiilor optime de activitate stabilă a economiei şi a instituţiilor publice din raion în perioada menţionată.
Dl Ghenadie Muntean, Preşedintele raionului, Preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Soroca a solicitat:
- monitorizarea permanentă a situaţiei;
- acumularea şi transmiterea informaţiilor veridice;
- intervenţia promptă, în caz de necesitate, la soluţionarea problemelor depistate, în conformitate cu competenţele serviciilor desconcentrate și descentralizate, autorităţilor publice locale de nivelul întâi, întreprinderilor furnizoare de resurse energetice, servicii comunale, întreprinderilor de întreţinere a drumurilor şi asigurare cu transport, agenţilor economici din teritoriu indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
     Săptămâna precedentă delegația raionului Soroca, condusă de Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean, împreună cu delegația din Georgia au participat la evenimentul ,,Zilele Solidarității Europene 2018,, desfăşurat în regiunea Bausca, Letonia.
     Scopul evenimentului a fost de a face schimb de experiență și oferirea posibilității autorităților locale și regionale să interacționeze și să se dezvolte ca potențiali parteneri a UE.
      În cadrul ședințelor de lucru a fost prezentat raionul Soroca, Republica Moldova, regiunea  Bausca, Letonia, regiunea Chashuri, Georgia. S-au desfășurat ateliere de lucru în domeniile administrație publică, asistență socială, educație, cultură, agricultură cu participarea societății civile în soluționarea problemelor administrației publice.  Prezenţii au avut ocazia să facă cunoștință cu unele servicii sociale prestate și elemente ce țin de sistemul protecției sociale din Letonia, să identifice mai multe elemente comune, cum ar fi serviciul social pentru persoanele singuratice în etate, serviciul susținerii familiilor cu copii în situație de risc, prestații sociale.
   A creat mari impresii vizita  orășelului copiilor compus din 12 case construite cu suportul Danemarcii, unde se educă copii rămași fără îngrijire părintească în familii de asistenți parentali şi vizita instituțiilor de cultură, dar și de învățământ extrașcolar (școala de arte plastice, școala de muzică, centru de creație pentru copii) din or. Bausca. 
    S-a constatat că în Letonia se lucrează cu dăruire de sine în toate domeniile, conform programelor în fiecare domeniu foarte bine gîndite. Se fac investiții mari, care ulterior nu doar se răscumpără, dar își produc și efectul pozitiv. Letonienii au o gîndire algoritmică în soluționarea problemelor existente. 
     Președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Munteana avut o întrevedere cu Excelența Sa, Ambasadorul Moldovei în Letonia, dl Eugen Revenco. Discuția a fost constructivă și importantă pentru dezvoltarea cooperării, identificarea partenerilor și implementarea de noi proiecte.
      Delegația raionului Soroca a avut onoarea să participe şi la evenimentele dedicate a celei 100 aniversări de independenţă a Letoniei,  care s-a sărbătorit cu o paradă militară şi petreceri, concerte, expoziţii şi alte evenimente în întreaga ţară.
     Astăzi, 10 noiembrie, în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca a fost semnată Înțelegerea de Cooperare și Înfrățire între Raionul Soroca din Republica Moldova şi Județul Bacău din România.
    Muntean Ghenadie Preşedintele raionului Soroca şi Sorin Brașoveanu Președintele CJ Bacău, în descursurile sale şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc în soluţionarea unor probleme de interes comun, încredere şi egalitate, în vederea creării oportunităţilor de cooperare în domeniile social, economic, administrativ, cultural şi educaţional.
     La eveniment au participat vicepreşedintele şi secretarul raionului Soroca, şefii  serviciilor, direcţiilor, secţiilor a Aparatului Președintelui Raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca şi oaspeţii din Judeţul Bacău: Valentin Palea, Administrator Public, Ciprian Bogea, director, Direcția juridică și administrație locală, Cristina Racoveanu, Șef serviciu, Structura Arhitect - șef, Aliona Ambrosie, consilier,  Direcția resurse umane, management. 
    Conform  Ințelegerii de Cooperare și Infrățire cele două părți vor proceda la identificarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială, proiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene, și pot încheia parteneriate de colaborare pentru realizarea și finanțarea din bugetele lor locale a unor obiective de investiții la nivelul celor două comunități în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor.


Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00