Căutare în site

Anunț Conducătorilor întreprinderilor


La data de 22 noiembrie 2018, ora 10.30 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Direcția Înățămînt Soroca, Direcția Finanțe, Serviciul Resurse Umane și Teatrul ,,Veniamin Apostol”, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii:
- Cu privire la reorganizarea gimnaziului ,, Gheorghe Nastas” din s. Hristici;
- Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2018;
- Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
- Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în prima lectură;
- Cu privire la aprobarea bugetului rational pe anul 2019 în lectura a doua;
- Cu privire la aprobarea normelor specifice ale I.P. Teatrul ,,Veniamin Apostol” , pentru anul 2019.
- Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea și stabilirea mărimii premiilor cu prilejul jubileelor , al sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului Raional Soroca
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : 
http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)
La data de 22 noiembrie 2018, ora 11.00 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Secția Economie, Serviciul Juridic ,Serviciul Resurse Umane și Arhitect-șef, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii: 
- Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca
- Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
- Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
- Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile”
- Cu privire la repartizarea locuințelor sociale
- Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune”
- Cu privire la transmiterea a unor bunuri
- Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019
- Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor,, în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”
- Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : 
http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)