Căutare în site

Hotelul „Central” 3*
Se află în centrul oraşului Soroca. Dispune de 17 camere confortabile: apartamente, single, double.
Servicii: restaurant, saună, sală de conferinţe, ROOM Service, internet, parcare păzită .
Adresa:or. Soroca, str.  M. Kogâlniceanu ,20  .Tel.+373 230 23456,+373 230 26275, Fax +373 230 23616.www.soroca-hotel.md

Hotel „Vila de la Nord”
Este situat la intrarea în oraşul Soroca din partea traseului Chişinău-Soroca. Dispune de 10 odăi, 30 paturi simple şi duble. Servicii: terasă bar, saună, internet, parcare păzită, camera video, sală de conferinţe , sală de biliard.
Adresa: or.Soroca, str. Independenţei,18 
tel. 069257794 tel.+373 230 23562, tel. +373 230 30191.

Hotelul „Nistru”
Se găseşte în centrul oraşului,  dispune de spaţii de cazare structurate în camere single şi double. Servicii oferite de hotel: restaurant, salon cosmetică, frizerie, parcare proprie.
Adresa:
or. Soroca ,str. A. Russo.12;   tel: +373 230 2 37 83; + 373 230 9 32 53

Complex „ Aqua Zone”
-  Hotel 9 camere ( double, single room + mic Dejun)   
-  Piscină de vară/iarnă
-  Saună (jacuzzi / hammam / saună finlandeză) 
-  Restaurant
-  Sală de Ceremonii.                                                
-  2 Terase de vară                             
-  Teren de joacă pentru copii.                                  
-  Locuri de parcare cu supraveghere video    
Adresa: or. Soroca, str. Vasile Alecsandri 2;  tel.  068434111;  069575400


Tabăra de vară pentru copii „La Dumbravă” s. Voloviţa, raionul Soroca
Perioada de odihnă – 10 zile
Costul unei foi de odihnă – 1330 lei în anul 2016
Foile de odihnă pot fi procurate la Consiliul Raional Soroca (Anticamera tel. 0230 2 20 58)
Director-interimar: Gheorghe Grosu
Tel. +373 230 46 1 11

    Unităţi de servire a mesei  

Adresa

Denumirea

Tipul

Nr. de locuri

Contacte

Soroca str, Independenţei 76

„La Cetatea Veche”

Restaurant

160

+ 373 230 23141

Soroca  str. Bănulescu Bodoni 23

„Beciul Vechi”

Restaurant

45

+373 230 23007

Soroca  str. M. Malamud 12

Nistru

Restaurant

92

+373 230 30075

Soroca str. Ştefan cel Mare

Soroca

Restaurant

250

.+ 373 230 33877

060119115

Soroca str. Stan Poitaş 3

Primăvara

Restaurant

240

+ 373 69185352

Soroca str. Independenţei 70

„Golden River

Restaurant

140

+ 373 230 33 555

068255055

Soroca str. Calea Bălţului 91

„Amour”

Restaurant

200

+ 373 69325050

69794339

Soroca str. Negruzzi 2

Andy’s Pizza

Piţărie

250

+373 230 22525;

Soroca str. Mihai Malamud 1

„Pizza Arlekino”

Piţărie

30-40

+ 373 230 81224

Soroca str. Alexandru cel Bun 14

„Niculaeş”

Cafenea

50

+ 373 230 23211

Soroca str. Alexandru cel Bun 12

„Ceai Cafea”

Cafenea

60

069696253

069321191

Soroca str. Ştefan cel Mare 29,

„Briz”

Restaurant

200

+ 373 230 24899Agenţia de turism „Valentina-Tur”
În raionul Soroca activează o singură agenţie de turism – S.R.L.“Valentina-Tur, ce prestează  servicii ca: rezervări bilete avia, rezervări hoteluri în Moldova şi străinatate, servicii transport persoane în Moldova şi în străinătate, turism de afaceri, excursii şi tururi vinicole cu degustări de vinuri Cricova şi de vinuri Milestii Mici, odihnă în Turcia: pe litoral şi în munţi, odihnă în Bulgaria: pe litoral şi în munţi, odihnă în Romania: pe litoral şi în munţi, odihnă în Egipt, croaziere, turism religios, tratament balnear, schi, staţiuni montane, destinaţii exotice.
Adresa: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 11A
Director: Cazac Valentina
Tel: 023094220
Email: turvalentina@mail.ru
   Raionul Soroca dispune de un valoros potenţial turistic natural, care se impune prin atracţii de un pitoresc deosebit, constituind dintre cele mai bogate resurse turistice din Republică.
Schitul Rupestru Monastic Bechir (Peştera Bechir)
   La marginea oraşului Soroca se află schitul rupestru monastic Bechir. Complex rupestru monastic din sec. VIII-IX e.n. Este cunoscut sub numele Peştera Bechir. Amplasată într-un defileu, prin care curge un râuleţ spre Nistru, cu versanţi calcaroşi masivi şi abrupţi, parţial împăduriţi, nu departe de podul de piatră cu acelaşi nume în partea de sud a oraşului Soroca. Conform legendei, care circulă prin partea locului în această peşteră câteva secole în urmă, trăia un călugăr pustnic. Duminica dânsul apărea în faţa mulţimii adunate în valea defileului şi le citea predici. 
   În interiorul celulei sânt cioplite în piatră o masă, o firidă pentru icoană şi candelă şi chiar un beci. Pantele defileului s-au format din depuneri cretacice, tortoniene şi sarmatice, dar şi din terase, care datează cu epoca glaciară. Lungimea defileului depăşeşte 10 km, lăţimea gurii e de 375 m, iar adâncimea pe alocuri e de circa 100 m. Deosebit de impunător arată rocile cretacice, înălţimea cărora atinge 50 m.. 
  Măcinată de timp, ploi, vînturi şi alte fenomene ale naturii, Peştera Bechir  impresionează prin cozoroacele din cretă ce se atârnă deasupra defileului. Este monument al naturii  şi una dintre cele mai curioase atracţii turistice din Republica Moldova.Râul Nistru 
Principalul fluviu care scaldă hotarul de est a raionului Soroca este râul Nistru cu lungimea de 92,5 km pe teritoriu. Apele lui se folosesc pentru irigaţie, aprovizionare cu apă a populaţiei şi a întreprinderilor industriale.
 

Pădurile
    În raionul Soroca pădurile ocupă 7200 ha din teritoriu. Cele mai mari masive păduroase se află în jurul Sorocii lângă satele Rudi, Vâsoca, Dărcăuţi, Holoşniţa, Cosăuţi, Rubleniţa, Ocolina, Voloviţa. 
Reprezentativă este pădurea Băxani (45 ha), este situată pe unul din cele mai înalte locuri ale Colinelor Nistrului. În arboret predomină gorunul, care atinge 22 m înălţime. Vârsta medie a copacilor e de 60-70 ani.
Pentru necesităţi de recreaţie sunt folosite mai multe locuri pitoreşti de pe Nistru, cum ar fi cele de lângă satul Iorjniţa unde sectoarele de pădure de pe malul drept încep chiar de la apa râului, formând un landşaft hidro-silvic rar întâlnit pe meleagul nostru.
Pădurea "Stânca-Jeloboc" (634.2 ha) reprezintă o rămăşiţă a marilor păduri existente cândva în zona Sorocii (numite pe atunci "Codrii Sorocii") din bazinul de mijloc al râului Nistru. Forfecate de tăierile selective din sec. XVII-XVIII (stejari enormi folosiţi la construcţia corăbiilor) şi razboiul II mondial (construcţia podurilor şi digurilor de apărare), enormele păduri au dispărut, deşi unele sectoare au persistat. Din anii '90 o buna parte a acestei păduri (585 ha) este inclusă în reţeaua ariilor protejate din Republica Moldova ca rezervaţie peisagistică cu categoria IV de conservare prevăzută de Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (IUCN). Amplasată între satele Cosăuţi şi Iorjniţa, acest complex istorico-natural devine o zonă recreaţională atractivă pentru vizitatori. Valorile peisagistice riverane şi coastele stâncilor împădurite sunt populare în rândurile ecoturiştilor. 
Rezervaţia Rudi-Arioneşti
  Rezervaţia Rudi-Arioneşti reprezintă o comoară forestieră unică, un adevărat monument creat de natură. Rezervaţia Rudi-Arioneşti are în cadrul configuraţiei sale geografice naturale atracţii turistice şi locuri pitoreşti care merită a fi văzute pentru a aprecia adevărata valoare a rezervaţiei. Ea cuprinde trei văgăuni (defilee) cu malurile abrupte şi împădurite: Rudi, Arioneşti şi Tătărăuca cu o suprafaţă totală de 916 ha. Deosebit de important este defileul Rudi cu o lungime de 5 km şi adîncimea de 250 m. Pe suprafaţa lui sunt bine dezvoltate fisurile eoliene cu forme bizare. În zilele cu o anumită direcţie a vîntului ele emit sunete melodioase. Datorită acestui efect ele au fost numite „harpe eoliene”. 
  În sectorul Rudi al rezervaţiei se găsesc peste 100 de monumente ale naturii: Văgăuna Lupilor, Văgăuna Vînturilor, Stînca Balaurului, Peştera Răposaţilor şi altele. În apropiere de mănăstirea Rudi se află trei cetăţi de pămînt: cetăţuia „La Şanţuri”, de origine tracică, identificată de unii cercetători cu oraşul antic „Maetorium”, cetăţuia „La trei cruci” getică şi aşezarea medievală „Farfuria turcului”, datînd din sec. X, şi multe alte monumente arheologice, o peşteră, cascade, izvoare, branişti.


Peştera Răposaţilor
Sub cimitirul satului Rudi se întinde Peştera Răposaţilor, o cavernă naturală cu o lungime de peste 76 de metri în stânca de calcar sarmaţian care a fost descoperită în 1996 de către localnici.
Localnicii cred că ea este mult mai lungă şi ajunge până la apele Nistrului, dar fiindcă aceasta se îngustează după câteva zeci de metri, nimeni aşa şi nu a pătruns mai adânc. De la intrare aşa numita „Sala de primire" şi până la „Sala Crocodilului", trecerea este mult mai uşoară. Aceste săli au o arhitectură ciudată: de la podea au o formă de semicerc, care pe parcurs se lărgeşte, devenind mai spaţioase. Peştera se numeşte a Răposaţilor datorită faptului că deasupra ei sunt aşezate morminte.


Natura pitorească din raionul Soroca este protejată de stat şi cuprinde:  
MONUMENTE ALE NATURII
- Geologice şi paleontologice

Localitatea

Denumirea

Descriere

La sud de oraşul Soroca, ocolul silvic Soroca, Zastînca-II, parcela 24

Rîpa “Bechirov Iar”

 Se întinde pe o suprafaţă de 46 ha la sud de oraşul Soroca, ocolul silvic Soroca.

Redi-Cereşnovăţ

Afloriment de nisipuri şi gresii

. Se întinde pe o suprafaţă de 0,6 ha pe versantul de est al carierii, satul Redi-Cereşnovăţ, raionul Soroca.

Cosăuţi

Pragurile Nistrului

Se întinde pe o suprafaţă de 8 ha în preajma satului Cosăuţ raionul Soroca, în albia Nistrului.

Cosăuţi

Aflorimentul de gresii şi granit de la Cosăuţi

Se întinde pe o suprafaţă de 2 ha, satul Cosăuţ, raionul Soroca.

Cremenciug

Colina « Casca »

Se întinde pe o suprafaţă de 37,6 ha.- Hidrologice

Localitatea

Denumirea

Descriere

Vărăncău

Izvoarele din satul Vărăncău

Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 2 ha în satul Vărăncău, raionul Soroca.- Botanice

Localitatea

nr. arborilor

Denumirea

Amplasamentul

Cosăuţi

1

Stejar pedunculat

Ocolul silvic Soroca, Cosăuţi, parcela 7, subparcela 16

Cosăuţi

1

Stejar pedunculat

Ocolul silvic Soroca, Cosăuţi, parcela 8, subparcela 12REZERVAȚII NATURALE
- Botanice

Localitatea

Denumirea

Descrierea

satul Popeşti, raionul Drochia şi satul Băxani, raionul Soroca

Pădurea Băxani

Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafaţă de 45 ha între satele Popeşti raionul Drochia şi Baxani raionul Soroca, ocolul silvic Soroca.


REZERVAȚII PEISAJERE

Localitatea

Denumirea

Amplasamentul

Cosăuţi

Cosăuţi

Satul Cosăuţi, ocolul silvic Soroca, Cosăuţi, parcelele 4-8

Cosăuţi

Holoşniţa

În preajma satului Holoşniţa, ocolul silvic Soroca, Holoşniţa, parcelele 1, 2

ZONE UMEDE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ


Localitatea

Denumirea

Descriere

Raioanele Ocniţa, Donduşeni şi Soroca

Unguri-Holoşniţa (nr. 1500 în Lista Ramsar)

Zona umedă de importanţă internaţională Unguri-Holoşniţa, a fost recunoscută oficial la 14.09.2005, ea ocupă 15553 ha şi este amplasată în principal pe teritoriul raionului Soroca, parţial pe cel al raionului Ocniţa şi pe o mică porţiune din raionul Donduşeni. Zona include terenuri şi bazine acvatice amplasate în perimetrul drumului Soroca-Otaci şi hotarului de Stat de-a lungul fluviului Nistrului şi se întinde de la nord-vest de satul Calaraşovca pînă la hotarul comunei Holoşniţa în partea de sud-est. Această zonă reprezintă un potenţial bogat ce permite dezvoltarea turismului ecologic şi rural, folosind recunoaşterea internaţională a teritoriului, atunci cînd protecţia patrimoniului natural şi istoric poate contribui la dezvoltarea economiei locale.

Subcategorii