Căutare în site

Astăzi, 23 ianuarie 2020, în sala de Protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc întrunirea de lucru a reprezentaților Agenției Servicii Publice cu dna Alla Bordianu, vicepreședintele raionului Soroca și conducătorii autorităților de nivelul I din raion, cu tematica ”Mersul implimentării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară ” pentru anul 2020 în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018 şi ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2018 (Legea nr. 240 din 08.11.2018).
La întrunire au fost stabilite termenele de prezentare a materialelor, sarcinile și obligațiunile părților implicate în scopul bunei desfășurări a lucrărilor cadastrale preconizate. În rezultatul acestora în anul 2020 vor fi perfectate actele de proprietate pentru loturile ocupate de casele de locuit, grădini, terenurilor proprietate publică a autorităților publice locale de nivelul I și II, cât și celor aflate în proprietatea publică a Statului.