Căutare în site

În sala Palatului de Cultură a mun.Soroca, la data de 20 ianuarie a avut loc seminarul de informare a producătorilor agricoli, primarilor și specialiștilor din primării, în vederea informării potențialilor beneficiari de subvenţii, cu privire la respectarea criteriilor de eligibilitate pentru obținerea acestui suport financiar din partea statului, precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile Regulamentelor de subvenționare, din Fondul Național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în anul 2020.
La seminar au fost prezenți vicepreședintele raionului Soroca, dna Alla Bordianu, dl Petru Timbur, director adjunct al AIPA, dl Maleriu Movilă, șeful Oficiului Teritorial AIPA Florești, precum și dl Ion Pînzaru, reprezentantul MADRM, care au făcut o prezentare generală a oportunităților de subvenționare dar și a noului Regulament în vederea accesării de subvenții în avans pentru APL-I pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.
Seminarul a dat posibilitate celor prezenți (peste 140 persoane), să adreseze și să primescă răspuns la un șir de întrebări la capitolul subvenționării, pentru a putea să-şi dezvolte afacerile, să-şi crească semnificativ calitatea şi capacitatea de export a produselor, astfel devenind mai competitivi şi creând noi locuri de muncă, la ei acasă.