Căutare în site

Instruirea autorităților administrației publice locale de nivelul I și II
În Palatul de Cultură din municipiu Soroca la data de 24 ianuarie 2020, s-a desfășurat sesiunea tematică pentru reprezentanții APL de nivelul I și II, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, cu suportul proiectului UE „Sprijin în procesul de reformare a administrației publice.”
Scopul instruirii a constat în informarea și consolidarea capacităților profesionale ale aleșilor locali, funcționari publici, în activitatea desfășurată conform competențelor cu care sunt abilitați.
La eveniment au participat Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, dna Păunescu Svetlana, vicepreședinte și șeful Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, dna Larisa Celac, cât și primarii și secretarii consiliilor din localitățile raionului Soroca .