Căutare în site

La 15 aprilie curent, președintele raionului Soroca, dl Ghenadie Muntean a participat la ședințele reunite ale Adunării Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, care a avut loc în incinta Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, România. 
Principalele hotărâri aprobate au fost:
1. Raportul de activitate al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pe anul 2018;
2. Cuantumul cotizației Euroregiunii Siret – Prut – Nistru pentru anul 2019 şi transferul acesteia Asociaţiei Euroregiunea Siret–Prut-Nistru pentru constituirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019;
3. Bilanțul contabil pentru anul 2018;
4. Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru pe anul 2019;
5. Planul de acțiuni pentru anul 2019;
6. Acordarea statutului de membru al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru județului Vaslui;
7. Acordarea statutului de membru al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru județului Tulcea;
8. Acordarea statutului de membru al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru raionului Cantemir;
9. Numirea cenzorului.
Programul a mai inclus și depuneri de flori la monumentul lui Petru Rareș și la monumentul cavalerilor ordinului „Mihai Viteazul”.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00