Căutare în site

 La data de 19 septembrie 2018, ora 10.30 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri în comun cu Secția Economie, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii: 
- Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune. ( Secția Economie)
- Cu privire la donația unui bun mobil. ( Secția Economie)
- Cu privire la ajutorul umanitar. ( Secția Economie)
- Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile. ( Secția Economie)
- Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.22/03 din 25.01.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2018”. (Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri)
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)

  
 
Consiliul Raional Soroca inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la Ședința Consiliului raional Soroca din data de 27 septembrie 2018.
Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie ,supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 21 septembrie 2018, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com . Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială :http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr) sau la sediul autorității administrației publice locale, str.Ștefan cel Mare,5.