Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Componentă a turismului cultural, turismul religios este  prioritar în rîndul vizitatorilor raionului Soroca. Formă de turism care există de secole şi care mai păstrează încă unele trăsături în privinţa pelerinajului propriu-zis, turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare păstrîndu-şi elementul de bază care l-a consacrat: religia.

 

 

Mănăstirile din raionul Soroca

 

Nr.

Localitatea

Hramul

1

Cosăuţi

Mănăstirea “Acoperămîntul Maicii Domnului”

2

Rudi

Mănăstirea “Sf. Treime”

3

Inundeni

Mănăstirea Icoana Maicii Domnului “Tuturor scârbiţilor”

4

Stoicani

Mănăstirea “Înălţarea Sfintei Cruci”

5

Căinarii Vechi

Mănăstirea “Sfintele Muc. Vera, Nadejda, Liubovi”

 

Mănăstirea Cosăuţi

Hram: “Acoperământul Maicii Domnului”

Mediul de habitat: mănăstire de călugări

Anul fondării: 1729

      Mănăstirea Cosăuţi  se află pe malul râului Nistru, la distanța de 15 km de municipiul Soroca şi 170 km de Chişinău. A fost întemeiată în anul 1729 de doi călugări, Pavel şi Gavriil. Mănăstirea a decăzut, astfel încât în anul 1833, a fost închisă. Averea, precum şi arhiva ei au fost transmise mănăstirii Călărăşeuca. La începutul secolului al XX-lea vechea mănăstire a fost distrusă de un cutremur şi de alunecări de teren, s-a păstrat numai o parte a cimitirului mănăstiresc. Pe locul bisericii a rămas un mic paraclis, unde pelerinii aprind lumânări şi se închină. Abia în 1990 Arhimandritul Ieronim Palii obţine un loc nou pentru mănăstire şi în următorii patru ani e construită mănăstirea, de piatră de Cosăuţi, cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului”.

Împrejur culmi înalte acoperite cu păduri seculare. În valea mănăstirii se află un izvor cu apă sfântă şi “tămăduitoare”, numit “La Pristol, nu departe, se află monumentul naturii - Pragurile Nistrului şi unica cariera de granit din Moldova ".

 

Adresa: MD-3016, s. Cosăuţi, r. Soroca

Stareţ: Arhimandritul Ieronim Palii

Date de contact: tel:  069131116

 

 

Mănăstirea Rudi

Hram: „Sfânta Treime”

Mediul de habitat: mănăstire de maici

Anul fondării: 1777

      Mănăstirea este amplasată la circa 215 km de Chişinău şi  42 km de Soroca. Se află în mijlocul landşaftului pitoresc Rudi-Arioneşti, nu departe de r. Nistru. Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii Rudi este una deosebită, prin arhitectura ei de un caracter moldovenesc bine pronunţat, care aminteşte de bisericile Moldovei medievale din sec. XVI-XVII.

     La începutul anilor 70 ai sec. XVIII-lea cu bunăvoinţa şi nesecata dorinţă de a face lucruri mari şi primitoare de bunul Dumnezeu, doi fraţi Andronache şi Teodor Rudea (Rughea) cu ajutorul financiar al negustorului Donciul din Movilău (Podolia) ctitoresc schitul Rudi.

     Sfinţirea bisericii în numele Sfintei Treimi s-a făcut cu binecuvîntarea Prea Sfântului Inochentie de Putna, episcop de Huşi (1752-1782). Schitul Rudi a fost zidit pe moşia fraţilor Rudi.

     În prezent Mănăstirea Rudi este o mănăstire de maici. Aşezământul pitoresc al mănăstirii oficiat prin slujbele divine, atrag în prezent sute de turişti anual.

 Stareţă – egumena Maria (Pascariuc)

Adresa: MD 5133, s.Rudi, r. Soroca
Tel: (+373) 251-93-777,  GSM: 0671-93-555 

 

Bisericile din raionul Soroca

 Biserica “Sfântul. Dumitru”

Adresa: mun. Soroca, str. Petrov

Biserica “Sfântul. Dumitru”, este cea mai veche din municipiul Soroca. A fost construită la 1827 de către proprietarul satului Bujărăuca Nicolae Cerchez. Biserica are o arhitectură deosebită şi este un monument ocrotit de Stat.


 Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”

Adresa: mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare 32

 

Biserica-catedrală a municipiului Soroca a fost zidită în piatră la 1840 -1842 în formă de cruce, de proprietarul Costache Cerchez, cu ajutorul oferit de Stat. Biserica a fost construită în stil neoclasic, iar în anii 80 ai secolului al XIX-lea i-a fost alipită o clopotniţă în stil eclectic.

Catedrala de astăzi are aspectul pe care îl avea la 1842. Chiar dacă au fost făcute mai multe reparaţii s-a ţinut cont de tradiţia creştină, pînă şi acoperişul de culoare verde este exact ca acel de acum 175 de ani.


Biserica „Sfîntul Teodor Stratilat”

Adresa: mun. Soroca, str. Vasile Stroiescu 33

Biserica „Sf. Teodor Stratilat” a fost construită la 1914 de către arhitectorul  C.N. Bolşov, la comanda celui mai mare proprietar de pământ din Soroca, nobilul şi mareşal al nobilimii Aleinikov. Are o compoziţie originală, este decorată cu turnuleţe din piatră, blocurile din cotileţ – calcar, fiind utilizate doar la ridicarea bolţilor. Este un monument de o semnificaţie naţională şi este ocrotit de Stat.

 

Biserica “Sfinţii Martiri Brâncoveni”

Adresa: mun. Soroca, str. Ion Creangă

      Biserica de lemn din Soroca este construită în stil maramureşean, pe malul Nistrului şi poartă hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. A fost ridicată de meşterii iscusiţi din Maramureş. Construcţia are o înălţime de 25 de metri şi respectă stilul arhitectural caracteristic; este acoperită cu şindrilă din lemn adus de peste Prut. Interiorul bisericii este pictat chiar de preotul paroh Sorin Huluţă, care pe lângă Seminarul teologic a studiat şi pictura murală. Această biserică este o donaţie oferită Republicii Moldova de către ex-preşedintele României, Traian Băsescu şi a fost construită în anii 2011-2012. Lăcaşul sfânt este încăpător şi poate găzdui peste o sută de enoriaşi.


 Bisericile din raionul Soroca Conform Registrului Monumentelor ocrotite de Stat

  

 Nr.    

Localitatea

Hramul

Anul fondării

Gen

Categoria

1

Cerlina

Bis. Adormirea Maicii Domnului

1874

Arhitectoral

Naţională

2

Nimereuca

Bis. Adormirea Maicii Domnului

Sf.sec. XVIII

Înc.sec.XIX

Arhitectoral

Naţională

3

Rudi

Bis. Sf. Treime

1892

Arheologic

Locală

4

Tătărăuca – Nouă

Biserica Sf.Arh. Mihail cu poarta întrării

1840-1850

Arhitectoral

Naţională

5

Tătărăuca – Veche

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1888

Arhitectoral

Naţională

6

Visoca

Biserica„Sf. Arh. Mihail” cu turnul Clopotniţă (compl.edilitar)

1826

Arhitectoral

Naţională

7

Soroca str.Petrov

 

Biserica Sf.Dumitru

1814-1827

Arhitectoral

Naţională

8

Soroca str.V.Stroescu,33

Biserica Sf.Stratulat cu clădirile aferente

1914-1916

Arhitectoral

Naţională

9

Soroca    str.

Ştefan cel Mare,50

Catedr.Adormirea Maicii Domnului

1840-1842

Arhitectoral

Naţională

10

Baxani

Biserica Naşterii

Maicii Domnului

 

1838

 

Arhitectoral

Naţională

11

Căinarii Vechi

Biserica Naşterea Maicii

Domnului

Sec.XVIII

Arhitectoral

Locală

12

Cosăuţi

Biserica Naşterea Maicii

Domnului

1882

Arhitectoral

Locală

13

Dărcăuţi

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1877

Arhitectoral

Naţională

14

Holoşniţa

Bis. „Sf.Nicolae”

1824

Arhitectoral

Locală

15

Ocolina

Bis. „Sf. Nicolae”

1745

Arhitectoral

Naţională

16

Rădi-Cereşnovăţ

Bis. „Adormirea Maicii Domnului”

1909

Arhitectoral

Locală

17

Schineni

Bis. „Sf. Nicolae”

1826

Arhitectoral

Locală

18

Slobozia-Cremene

Bis. „Naşterea Maicii Domnului”

Jum.I sec.XIX

Arhitectoral

Locală

19

Soloneţ

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1841

Arhitectoral

Locală

20

Vasilcău

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1948

Arhitectoral

Naţional

21

Vărăncău

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1832

Arhitectoral

Naţional

22

Zastînca

Biserica Naşterea Maicii Domnului

1915

Arhitectoral

Locală

23

Bădiceni

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1796, Încep. Sec XX

Arhitectoral

Locală

24

Bulboci

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1787, Sec XX

Arhitectoral

Locală

25

Bulbocii Noi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

Jum. II Sec. XIX

Arhitectoral

Locală

26

Iorjniţa

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

1991

Arhitectoral

Locală

27

Cremenciug

Biserica “Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul”

1787, 1899

Arhitectoral, Artă

Locală

28

Sobari

Biserica “Sfînta Treime”

Încep. Sec. XIX

Arhitectoral, Artă

Locală

29

Mălcăuţi

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

1922

Arhitectoral, Artă

Locală

30

Dubna

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

1783, 1876

Arhitectoral, Artă

Locală

31

Egoreni

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

Sec. XX

Arhitectoral, Artă

Locală

32

Holoşniţa

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1824

Arhitectoral, Artă

Locală

33

Cureşniţa Veche

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

1803, 1880

Arhitectoral, Artă

Locală

34

Hristici

Biserica “Sfînta Treime”

1775, încep. Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

35

Iarova

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1804, 1904

Arhitectoral, Artă

Locală

36

Balinţi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1910,1990

Arhitectoral, Artă

Locală

37

Nimereuca

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

1400

Arhitectoral, Artă

Locală

38

Oclanda

Biserica “Naşterea Maici Domnului”

2004

Arhitectoral, Artă

Locală

39

Ţepilova

Biserica “Sf. Mare Mc. Gheorghe Purtător de biruinţă”

1807, Începutul Sec. XX

Arhitectoral, Artă

Locală

40

Parcani

Biserica “Minunea Arhanghelului Mihail”

1807

Arhitectoral, Artă

Locală

41

Voloave

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

Sfîrş. Sec XIX

Arhitectoral

Locală

42

Pîrliţa

Biserica “Sfînta Treime”

Începutul Sec. XX

Arhitectoral

Locală

43

Regina-Maria

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei

Sfîrş. Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

44

Rubleniţa

Biserica “Minunea Arhanghelului Mihail”

1791-1793

Arhitectoral, Artă

Locală

45

Rubleniţa Nouă

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

I jumătate  Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

46

Racovăţ (de lîngă primărie)

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1803, 1881-1885

Arhitectoral, Artă

Locală

47

Racovăţ

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1806

Arhitectoral, Artă

Locală

48

Stoicani

Biserica “Sf. Mare Mucenic Pantelimon”

1802

Arhitectoral, Artă

Locală

49

Şeptelici

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1850

Arhitectoral, Artă

Locală

50

Şolcani

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

1868

Arhitectoral, Artă

Locală

51

Cureşniţa Nouă

Biserica “Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul”

2002

Arhitectoral, Artă

Locală

52

Teleşăuca

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1914

Arhitectoral, Artă

Locală

53

Trifăuţi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1800-1900

Arhitectoral, Artă

Locală

54

Vasilcău

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

Sec. XIX, 2007

Arhitectoral, Artă

Locală

55

Inundeni

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

56

Slobozia Vărăncău

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1795-1868

Arhitectoral, Artă

Locală

57

Vădeni

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

1868

Arhitectoral, Artă

Locală

58

Voloviţa

Biserica “Naşterea Maici Domnului”

1787, Sec XIX 1897

Arhitectoral, Artă

Locală