Căutare în site

Dispoziții de bază 2019

1

Cu privire la crearea comisiei de primire a apartamentului nr.2, str. Ștefan cel Mare 132/1. 

               

2

Cu privire la crearea comisiei de predare a unui bun Inspectoratului de Poliție. 

               

3

Cu privire la efectuarea misiunii de audit.

               

4

Cu privire la modificarea dispoziției Președintelui raionului (nr.82 din 14.06.2017) ,,Cu privire la instituirea Comisiei raionale Privind restituirea valorilor bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice,,

                

5

Cu privire la modificările în programul de transport public aional al Raionului Soroca  aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.31/15 din 19.02.2015 

                

6

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Nașionale a Culturii. 

                

7

  Cu privire la instituirea comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor la obiectul ,, Reparația capitală a sistemei electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca" 

               

8

 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

                

9

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale    ,,Ziua Autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală"

                 

10

Cu privire la pregătirea tehnicii agricole pentru lucrările agricole de primăvară.

                 

11

Cu privire la constituirea comisiei de primire – predare a unor bunuri

                 

12


Cu privire la modificările în Lista operatorilor de transport antrenați la deservirea rutelor regulate incluse în Programul raional Soroca 

                 

13

Cu privire la desfăşurarea anuală a totalurilor evoluării sportivilor din raionul Soroca la competiţii sportive raionale, naţionale şi internaţionale. 

                  

14

Cu privire la alocarea mijloacele financiare alocate din fondul de rezerva pe anul 2019

                  

15

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a corpurilor de apă din raionul Soroca

                 

16

Cu privire la efectuarea misiunii de audit.

                 

17

Cu privire la grupul de lucru pentru achizițiile publice al Consiliului Raional

18

Cu privire la desemnarea grupului de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului de restaurare a Muzeului de istorie și etnografie din orașul Soroca.

19

Cu privire la modificarea graficului de circulație și atribuire dreptului de deservire a rutei regulate Egoreni-Soroca SA/Cosăuți +, Cod (4802)

20

Cu privire la măsurile preventiv-profilactice întru diminuarea riscului de incindiere a vegetașiilor uscate în perioada primăvara-vară 2019

21

Cu privire la aprobarea calendarului de acțiuni sportive raionale , naționale și internaționale pentru anul 2019

22

Cu privire la instituirea comisiei de determinare prejudiciului cauzat de locatarul, str. Ștefan cel Mare 13223

Cu privire la crearea Echipei multidisciplinare teritoriale  raionale (EMT) din cadrul Sistemului Național de Referire (SNR)24

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca25

Cu privire la efectuarea misiunii de audit26

 Cu privire la instituirea Comisiei privind recepţia finală a lucrărilor la obiectul ”Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate, Spitalul Raional Soroca”27

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale ,, Ziua Salvatorului"

28

Cu privire la modificarea Dispoziţiei Preşedintele Raionului Soroca nr. 20 din 18.03.2019 „ Cu privire la modificarea graficului de circulaţie şi atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate Egoreni - Soroca SA/Cosăuţi+, Cod(4802)”

 29

 Cu privire la instituirea comisiei Pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2018”30

 “Cu privire  la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia drepturilor omului ”31

Cu privire la încheierea  sezonului de încălzire în perioada toamnă – iarnă 2018-2019.32

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Bibliotecarului