Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Dispoziții de bază 2019

1

Cu privire la crearea comisiei de primire a apartamentului nr.2, str. Ștefan cel Mare 132/1. 

               

2

Cu privire la crearea comisiei de predare a unui bun Inspectoratului de Poliție. 

               

3

Cu privire la efectuarea misiunii de audit.

               

4

Cu privire la modificarea dispoziției Președintelui raionului (nr.82 din 14.06.2017) ,,Cu privire la instituirea Comisiei raionale Privind restituirea valorilor bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice,,

                

5

Cu privire la modificările în programul de transport public aional al Raionului Soroca  aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.31/15 din 19.02.2015 

                

6

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Nașionale a Culturii. 

                

7

  Cu privire la instituirea comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor la obiectul ,, Reparația capitală a sistemei electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca" 

               

8

 Cu privire la instituirea comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor la obiectul ,, Reparația capitală a sistemei electrice a Secției Maternitate, Spitalul Raional Soroca" 

9

 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

                

10

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale    ,,Ziua Autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală"

                 

11

Cu privire la pregătirea tehnicii agricole pentru lucrările agricole de primăvară.

                 

12

Cu privire la constituirea comisiei de primire – predare a unor bunuri

                 

13


Cu privire la modificările în Lista operatorilor de transport antrenați la deservirea rutelor regulate incluse în Programul raional Soroca 

                 

14

Cu privire la desfăşurarea anuală a totalurilor evoluării sportivilor din raionul Soroca la competiţii sportive raionale, naţionale şi internaţionale. 

                  

15

Cu privire la alocarea mijloacele financiare alocate din fondul de rezerva pe anul 2019

                  

16

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a corpurilor de apă din raionul Soroca

                 

17

Cu privire la efectuarea misiunii de audit.

                 

18

Cu privire la grupul de lucru pentru achizițiile publice al Consiliului Raional

19

Cu privire la desemnarea grupului de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectului de restaurare a Muzeului de istorie și etnografie din orașul Soroca.

20

Cu privire la modificarea graficului de circulație și atribuire dreptului de deservire a rutei regulate Egoreni-Soroca SA/Cosăuți +, Cod (4802)

21

Cu privire la măsurile preventiv-profilactice întru diminuarea riscului de incindiere a vegetașiilor uscate în perioada primăvara-vară 2019

22

Cu privire la aprobarea calendarului de acțiuni sportive raionale , naționale și internaționale pentru anul 2019

23

Cu privire la instituirea comisiei de determinare prejudiciului cauzat de locatarul, str. Ștefan cel Mare 13224

Cu privire la crearea Echipei multidisciplinare teritoriale  raionale (EMT) din cadrul Sistemului Național de Referire (SNR)25

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca26

Cu privire la efectuarea misiunii de audit27

 Cu privire la instituirea Comisiei privind recepţia finală a lucrărilor la obiectul ”Reparaţia capitală a sistemei electrice a Secţiei Maternitate, Spitalul Raional Soroca”28

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale ,, Ziua Salvatorului"

29

Cu privire la modificarea Dispoziţiei Preşedintele Raionului Soroca nr. 20 din 18.03.2019 „ Cu privire la modificarea graficului de circulaţie şi atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate Egoreni - Soroca SA/Cosăuţi+, Cod(4802)”

 30

 Cu privire la instituirea comisiei Pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2018”31

 “Cu privire  la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia drepturilor omului ”32

Cu privire la încheierea  sezonului de încălzire în perioada toamnă – iarnă 2018-2019.33

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Bibliotecarului34

Cu privire la constituirea grupului de lucru raional privind acordarea suportului administrației publice locale de nivelul I al r-nul Soroca în vederea implimentării prevederilor Hotărîrii Guvernului R.M. NR.28 DIN 18.01.201935

Cu privire la crearea comisiei de predare a unor bunuri IP Soroca36

Cu privire la crearea comisiei de predare a unu bun DSE Soroca37

Cu privire la crearea comisiei de predare a unui bun DSE Soroca38

Cu privire la instituirea comisiei privind constatarea prețului de comercializare a mijloacelor fixe și materialelor dezasamblate și demontate39


Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor sportive și cultural artistice dedicate Zilei Sportivului și a Mișcării Olimpice


40


Cu privire la premierea cu ocazia sărbătorii Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice


41


Cu privire la instituirea comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor la obiectul ,,Reparația a secției Terapie" a Spitalului Raional Soroca


42

Cu privire la organizarea și desfășurarea Iarmarocului ,,Produs de Soroca'' ediția a II-a și festivalul de muzică populară ,,Victor Postolachi'' ediția a VI-a 

43

Cu privire la crearea comisiei de evaluare a prejudiciului cauzat în urma ploilor torențiale din 17.05-15.05.2019 pe teritoriul raionului Soroca

44

Cu privire la convocarea  ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca45

Cu privire la efectuarea misiunii de audit

46

Cu privire la asigurarea împotriva incendiilor şi bazelor securităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor la instituţiile de odihnă în perioada estivală a anului 2019 47

Cu privire la prevenirea cazurilor de înec în bazinele acvatice din r. Soroca vara 2019

48

Cu privire la măsurile preventiv-profilactice întru diminuarea riscului de incendiere a vegetaţiilor uscate în perioada primăvară-vară 201949

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca   50

Cu privire la crearea comisiei de predare a unor bunuri Direcției Situații Excepționale Soroca

51

Cu privire la constituirea grupului de lucru privind mersul executării lucrărilor de construcție a 2 căsuțe de odihnă la Tabăra pentru copii ,, La Dumbrava"

52

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă pe anul 2019

53

Cu privire la pregătirea şi desfăşurarea campaniei de recoltare 2019

54

Cu privire la acordarea transportului școlar IP Taberei de odihnă,,La Dumbrava”

55

Cu privire la abrogarea Dispozitiei nr.52 din 24.06.2019 ,, Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare alocate din fondul de rezerva pe anul 2019”

56

Cu privire la crearea comisiei de evaluare a stării tehnice și a rezistenței constructive a cladirilor grădinițelor, școlilor, obiectelor de importanță socială, blocurilor de locuit cu multe nivele

57

Cu    privire    la   desemnarea     șefului Serviciului  relații  funciare  și  cadastru în componența comisiilor  de  delimitare a proprietății publice a Statului și a UAT.58

 Cu privire la instituirea Comisiei privind recepția la terminarea  lucrărilor la obiectul ”Construcția căsuțelor la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți ”La Dumbrava”. 59

Cu privire la redistribuirea alocațiilor repartizate pe parcursul anului bugetar 201960

Cu privire la crearea comisiei pentru organizarea și desfăşurarea concursului „Cel mai bun echipaj la recoltarea culturilor de I grupă”61

Cu privire la crearea comisiei de predeare a unor Direcției Situației Excepționale Soroca

62

Cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a instituţiilor de învăţământ general pentru anul de studii 2019-202063

Cu privire la convocarea  ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca64

Cu privire la alocarea mijloacele financiare alocate din fondul de rezerva pe anul 201965

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca cu prilejul celei de-a 28-a aniversare de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova