Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

DISPOZIȚII DE BAZĂ 2018

1

Cu privire la reprezentantul Consiliului Raional în componența comisiilor de transmitere - primire a rețelelor de apă publică de la balanța administrației publice locale de nivelul I la balanța administrației publice locale SA ,,Regia Apă Canal’’

             

2

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

              

3

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Naționale a Culturii.

              

4

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă

              

5

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă

              

6

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă

              

7

Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca la data de 26.01.2018

              

8

Cu privire la desfășurarea antrenamentului comun a Comisiei pentru Situații Excepționale și punctului de conducere pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca la data de 09.02. 2018

             

9

Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu Punctului de conducere pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca la data de 15.02.2018.

             

10

Cu privire la atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate Soroca SA- Căinarii Vechi/Vanțina.

             

11

Cu privire la Inventarierea patrimoniului Aparatul Președintelui Raionului.

             

12

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală.

            

13

Cu privire la modificarea Dispoziției  nr. 118 din 10.10. 2016 ,, Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor , mărfurilor și serviciilor

            

14

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unui bun mobil Secției Cultură și Turism.

           

15

Cu privire la desfășurarea anuală a totalurilor evoluării sportivilor din raion la competițiile sportive raionale, naționale și internaționale.

            

16

Cu privire la aprobarea calendarului de acțiuni sportive și planul de activități pentru tineret pentru anul 2018.

            

17

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unor bunuri Direcției Învățămînt.

            

18

Cu privire la instruirea comisiei privind atestarea locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele.

            

19

Cu privire la pregătirea tehnicii agricole pentru lucrările agricole de primăvară.

          

20

Cu privire la instruirea Comosiei pentru organizarea concursului raional ,, Cel mai bun atreprenor al anului 2017

         

21

Cu privire la instituirea Comisiei privind recepția finală a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2017 cu referire la înteținerea și reparația curentă  cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic și prundiș-pietriș.

         

22

Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților și a corpurilor de apă din raionul Soroca.

         

23

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca.

          

24

Cu privire la crearea echipei de elaborare și implimentare a proiectului de reabilitarea a drumului L-103 Volovița- Ruslanovca.

           

25

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă.

           

26

Cu privire la crearea grupului de lucru Pentru verificarea Cantinelor de Ajutor Social.

           

27

Cu privire la implimentarea sistemului de management financiar și control.

           

28

Cu privire la  instituirea comisiei privind determinarea necesității executării lucrărilor de reparație a Teatrului ,, Veniamin Apostol

           

29

Cu privire la modificarea și completarea Programului de transport raional Soroca.

            

30

Cu privire la constituirea comisiei de primire-predare a unor bunuri,, Ziua salvatorului

             

31

Cu privire la constituirea comisiei de primire-predare a unor bunuri.

             

32

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă pe anul 2018.

            

33

Cu privire la închierea sezonului de încălzire în peroada toamnă-iarnă 2017-2018.

            

34

Cu privire la măsurile preventiv profilactice întru diminuarea riscului de incendiere a vegetațiilor uscate în perioada primăvaraă-vară 2018.

             

35

Cu privire la crearea Comitetului raional în domeniul Diasporă , Migrație și dezvoltare. (CDMD)

             

36

Cu privire la Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia în comodat a unui bun imobil.

             

37

Cu privire la  decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei profesionale a Bibliotecarului.

             

38

Cu privire la crearea Comisiei de primire-predare în gestiune a blocurilor locative  ,, Casele Sociale cu 9 nivele, 72 apartamente” din mun. Soroca ,str. Ștefan Cel Mare ,132 și 132/1.

             

39

Cu privire la abrogarea Dispoziției nr.146 din 03.11.2010 ,, Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind reglementarea activității transporturilor auto de călători și bagaje” cu modificările ulterioare.

             

40

Cu privire la Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unui bun Direcției Învățămînt.

             

41

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unor bunuri IMPS Spitalul Raional ,,A. Prisacari

            

42

Cu privire la  instituirea comisiei raionale de examinare și soluționare a litigiului funciar.

           

43

Cu privire la  modificările în Programul de transport public raional al Raionului Soroca nr.31/15 din 19.02.2015.

           

44

Cu privire la  sărbătoarea națională ,,Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

           

45

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă

           

46

Cu privire la verificarea stării de pregătire a instituțiilor (obiectivelor) cu aglomerare în masă a populației pentru reacționarea promtă și eficientă în cazuri de urgență.

            

47

Cu privire la grupul de lucru pentru achizițiile publice a Consiliului Raional.

             

48

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a apartamentului D-nei Natalia Mazur.

             

49

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a materialelor de construcție Colegiului Tehnic Agricol Soroca.

            

50

Cu privire la organizarea și desfășurarea Iarmarocului ,, Produs de Soroca” , I-a ediție și Festivalul Național ,, Fanfara Argintie”.

            

51

Cu privire la semnarea contractului de achiziții publice.

           

52

Cu privire la asigurarea împotriva incendiilor și bazelor securității vieții copiilor și adolescenților la instituțiile de odihnă în perioada estivală a anului 2018.

           

53

Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Soroca.

          

54

Cu privire la  decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei internaționale a Muzeelor.

          

55

Cu privire la premierea cu ocazia sărbătorii ,, Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice”.

          

56

Cu privire la Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului.

           

57

Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor sportive și cultural-artistice dedicate Zilei Sportivului , a Mișcării Olimpice și Zilei Mondiale Olimpice.

           

58

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu ocazia Zilei Lucrătorilor în domeniul Culturii.

            

59

Cu privire la constiturea grupului de lucru privind determinarea consumului de combustibil a transportului auto Dacia Duster Confort.

             

60

Cu privire la cursurile de instruire la Protecția Civilă

            

61

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă pe anul 2018.

             

62

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca

              

63

Cu privire la Instruirea Comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor executate la clădirea Serviciului Arhivă, raionul Soroca.

              

64

Cu privire la prevenirea cazurilor de înec în vara 2018.

              

65

Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada pregătirii și desfășurării companiei de recoltare în vara anului 2018.

              

66

Cu privire la conferirea Diplomei Președintelui Raionului cu ocazia sărbătorii profesionale ,, Ziua Funcționarului public

              

67

Cu privire la instruirea Comisiei privind recepția finală a lucrărilor executate la clădirea Serviciului Arhivă, raionul Soroca.

               

68

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca.

               

69

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a bunurilor OMF Schineni ( IMSP CS Căinarii – Vechi) către IMSP CS Soroca.

               

70

Cu privire la crearea comisiei de predare a sistemului de irigare către Primăria mun. Soroca.

               

71

Cu privire la crearea comisiei de predare în comodat (gestiunea economică) a unor bunuri imobile către IMSP Spitalul Raional Soroca ,, A. Prisacari

               

72

Cu privire la instituirea comisiei privind stabilirea calității sericiilor.

               

73

Cu privire la aprobarea în redacție nouă , a componenței comisiei raionale pentru selectarea candidaților la funcția de asistent social.

                

74

Cu privire la crearea comisei de evaluare a bunurilor imobile de pe str. Decebal,nr.40 transmise în comodat (gestiune economică) IMSP Spitalul Raional Soroca ,, A. Prisacari”  și destinate demolării.

                

75

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unor bunuri materiale Direcției Situației Excepționale Soroca.

                

76

Cu privire la Concursul raional ,,Cea mai bună prezentare a APL" din cadrul Festivalului Național al Mărului, ediția a VIII-a din 23 septembrie 2018

               

77

Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Mărului, ediția a VIII-a

               

78

Cu privire la Concursul raional ,, Cea mai bună expoziție de mere a producătorilor agricoli " din cadrul Festivalului Național al Mărului, ediția a VIII-a din 23 septembire 2018

               

 

79

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă pe anul 2018

              

80

Cu privire la crearea comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului ,, Cel mai bun echipaj la recoltarea culturilor de I grupă

              

81

Cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2018-2019

               

82

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare a unui bun mobil Întreprinderii Municipale  ,,Hoterm Servicii

               

83

Cu privire la crearea comisiei de primire-predare în locațiune a unor încăperi din imobilul de pe str. Petru Rareș

               

84

Cu privire la grupul de lucru pentru achizițiile publice a Consiliului Raional

               

85

Cu privire la constituirea comisiei pentru examinarea activității piscinelor de pe teritoriul raionului Soroca

               

86

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul celei de-a 27 aniversare de la proclamarea Independenței Republicii Moldova

               

87

Cu privire la grupul de lucru pentru achizițiile publice a Consiliului Raional

               

88

Cu privire la constituirea Comisiei de casare a materialelor (piatră spartă, material antiderapant), conform contractelor de antrepriză nr.14 din 27.12.2017.

               

89

Cu privire la instituirea Comisiei privind recepția la terminarea lucrărilor de întreprindere și reparație curentă a drumurilor publice locale cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic și prundiș –pietriș, amplasate în teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2018

               

90

Cu privire la instituirea Comisiei privind recepția finală a drumurilor publice locale cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic și prundiș-pietriș, amplasate în teritoriul raionului Soroca, pentru anul 2018

               

91

Cu privire la crearea comisiei la casarea obiectelor de casare a obiectelor de uz gospodăresc din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca

               

92

Cu privire la crearea comisiei de casare a rechizitelor de birou din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca

               

93

Cu privire la convocarea ședinței Consiliului Raional Soroca

               

94

Cu privire la desfășurarea turneului republican la baschet

               

95

Cu privire la constituirea comisiei privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.

               

96

Cu privire la decernarea Diplomei cu prilejul ,, Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populație

               

97

Cu privire la organizarea și desfășurarea Cupei Republicii Moldova la K-1 amatori

               

98

Cu privire la modificarea dispoziției nr.118 din 10.10.2016 ,, Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor, mărfurilor și serviciilor

              

99

Cu privire la modificarea dispoziției Președintelui Raionului (nr.82.06.2017) ,, Cu privire la instituirea Comisiei raionale Privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

             

100

Cu privire la acordarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorilor din Învățământ.

             

101

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă pe anul 2018

              

102

Cu privire la începerea sezonului de încălzire în perioada toamnă- iarnă 2018-2019

             

103

Cu privire la crearea comisiei de primire –predare a suportului tehnic pentru dotarea centrelor de tineret.

              

104

Cu privire la inventarierea patrimoniului IP Tabără de odihnă pentru copii La Dumbravă

               

105

Cu privire la componența Comisiei raionale privind Combaterea traficului de ființe umane în raionul Soroca

               
106 Cu privire la componența Comisiei raionale privind Combaterea narcomaniei și narcobusinessului în raionul Soroca                
107 Cu privire la efectuarea misiunii de audit                
108 Cu privire la inventarierea patrimoniului Aparatului Președintelui Raionului                
109 Cu privire la modificarea pct.1 al dispoziției nr.102 din 24.08.2018 ,, Privind crearea comisiei de casare a obiectelor de uz gospodăresc din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca”                 
110 Cu privire la conferirea  Diplomei Președintelui  Raionului cu ocazia sărbătorii profesionale ,,Ziua automobilistului și drumarului”                 
111 Cu privire la crearea comisiei pentru desfășurarea concursului ,, Cel mai bun agricultor al anului din raionul Soroca”                 
112

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

                
113

Cu privire la comisia de casare a obiectelor de uz gospodăresc din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca

                
114

Cu privire la modificarea Dispoziției Președintele Raionului Soroca nr.47 din 20.04.2018 ,, Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind reglementarea activității transporturilor auto de călători și bagaje”