Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Dispoziții de bază 2020

1

Cu privire la instituirea Grupului de Lucru

101

Cu privire  la decernarea Diplomei  Președintelui Raionului Soroca

102

Cu privire  la decernarea Diplomei Președintelui Raionului Soroca

103

Cu privire la acordarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca cu prilejul Zilei profesionale a  lucrătorilor din învățământ

104

Cu privire la acordarea Diplomei Preşedintelui Raionului Soroca cu prilejul Zilei profesionale

105

Cu privire la constituirea Comisiei privind recepția lucrărilor  de reparație 

106

Cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în perioada rece a anului 2020-2021

107

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 07 din 17.01.2020

108

Cu privire la modificările în Programul de transport public raional al Raionului Soroca aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.31/15 din 19.02.2015

109

Cu privire la convocarea ședinței

ordinare a Consiliului Raional Soroca

110

Cu privire la inventarierea

 patrimoniului Aparatului

 Președintelui Raionului

111

 Cu privire la  începerea sezonului de încălzire în perioada toamnă – iarnă 2020-2021

112

Cu privire la instituirea comisiei pentru realizarea anchetei de serviciu

 

113

Cu privire la instituirea comisiei de  primire-predare  a unor bunuri 

114

Cu privire la modificarea dispoziției
Președintelui raionului nr.30 din 21.02.2017 
„Cu privire la Serviciile Protecţiei Civile a raionului Soroca

115

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele cu CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ,, A. Prisacari”

116

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele cu CNAM al IMSP de asistență medicală primară

117

Cu privire la crearea comisiei  pentru
desfăşurarea concursului „Cel mai bun
agricultor al anului din raionul Soroca”

118

Cu privire la modificarea mijloacelor financiare 

119

Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a apartamentului nr.2, str. Ştefan cel Mare 132  

120

 Cu privire la  crearea comisiei de primire-predare în comodat  a unui bun imobil 

121

Cu privire la modificarea dispoziției nr.86 din 23.11.2019 ”Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor, mărfurilor și serviciilor

 122

 Cu privire la convocarea ședinței

ordinare a Consiliului Raional Soroca din 17.12.2020

               

123

Cu privire la instituirea comisiei de inventariere la  IP Tabăra  de 

odihnă  pentru copii La Dumbrava

124

Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 7 din 17.01.2020

 

125

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului Soroca

126

Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile pentru securitatea și sănătatea în muncă

127

Cu privire la acordarea indemnizației consilierilor

pentru participare la ședințele Consiliului raional

128

Cu privire la modificarea mijloacelor financiare 

129 Cu privire la inițierea efectuării auditului intern