Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

 

 

1

Cu privire la instituirea comisiei de transmitere

a unor bunuri 

 

2

Cu privire la măsurile de pregătire

a protecţiei civile pentru anul 2021

3

Cu privire la desfăşurarea antrenamentului cu efectivul

Punctului de Conducere pentru Situaţii Excepţionale al raionului Soroca la data de 12.02.2021

4

Cu privire la desfăşurarea antrenamentului comun

al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi efectivul
Punctului de conducere pentru situaţii excepţionale
 a raionului Soroca la data de 16.02.2021

5

Cu privire la desfăşurarea antrenamentului

cu membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale

a raionului Soroca la data de 29.01.2021

6

Cu privire la desfăşurarea activităţilor

de prevenire a incidentelor în timpul

formării și menținerii gheții în perioada

 rece a anului 2021

7

Cu privire la desemnarea echipei responsabile

de organizarea procesului de imunizare cu vaccinul anti COVID-19

8 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca
9 Cu privire la modificarea Programului de transport public raional al raionului Soroca
10

Cu privire la modificarea anexei nr.1 la dispoziția nr.77

din 27.06.2020 cu privire la aprobarea componenței

punctului de conducere a protecției civile

a raionului Soroca în redacție nouă

11 Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”
12

Cu privire la aprobarea Planului instruirii angajaților

din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca

în domeniul securității și sănătății în muncă pentru anul 2021

13

Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor

de securitate și sănătate în muncă angajaților

din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca

14

Cu privire la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

15

 Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

16 Cu privire la modificarea Dispoziției nr.15 din 02.02.2021 Cu privire la delegarea la cursurile de instruire la Protecția Civilă
17

 Cu privire la pregătirea inventarierea
și revizia tehnicii agricole  din raion

18 Cu privire la instituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe
19 Cu privire la modificarea mijloacelor financiare
20

Cu privire la instituirea grupului

de lucru pentru achiziționarea  bunurilor,

 serviciilor și lucrărilor.

21

Cu privire la aprobarea calendarului

de acţiuni sportive raionale, naționale și internaționale

şi planul de activităţi în domeniul tineret

din cadrul raionului Soroca pentru anul 2021 
22

Cu privire la delegare la cursurile

 de instruire la Protecţia Civilă

23

Cu privire la  crearea comisiei de transmitere         a unor bunuri  

24

 Cu privire la aprobarea componenței Punctului de conducere a protecţiei civile a raionului Soroca, în redacție nouă

25

Cu privire la  crearea comisiei de transmitere

         a unor bunuri  

26

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor

de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a corpurilor de apă din raionul Soroca

27

Cu privire la modificarea Programului de transport

 public raional al Raionului Soroca 

28

 Cu privire la instituirea grupului de lucru privind acordarea suportului la elaborarea argumentării tehnico-economice pentru construcția podului rutier de frontieră peste râul Nistru la hotarul Ucrainei și Republicii Moldova  în zona localităților Yampil – Cosăuți.

29

Cu privire la instituirea echipei de implementare a proiectului

30

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui

raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale

,,Ziua Salvatorului”
31

Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare 

din fondul de rezerva pe anul 2021

32

Cu privire la modificarea dispoziţiei

 preşedintele raionului Soroca nr. 27 din 24.03.2021

 

33 Cu privire la delegarea la cursurile de instruire la Protecția Civilă
34 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca
35

Cu privire la modificarea Programului de transport

 public raional 

36

 Cu privire la instituirea Comitetului de coordonare a proiectului

37

 Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Bibliotecarului

 

38 Cu privire la modificarea Dispoziției președintelui raionului Soroca nr. 35 din 09.04.2021
39

Cu privire la acordarea consilierilor a indemnizației

pentru participare la ședințele Consiliului raional

40

Cu privire la încheierea  sezonului

de încălzire în perioada toamnă – iarnă 2020-2021.

41

Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor consacrate Zilei Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei și Zilei Europei

 

42

Cu privire la modificarea mijloacelor financiare 

43

Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Soroca

44 Cu privire la delegarea la cursurile de instruire la Protecția Civilă
45 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în cadrul proiectului
46

Cu privire la organizarea și desfășurarea activităților consacrate

sărbătorii naționale „Ziua Familiei”

47

 

Cu privire la modificarea dispoziției nr.20 din 23.02.2021

” Cu privire la instituirea grupului  de lucru pentru

achiziționarea  bunurilor, serviciilor și lucrărilor”.

48

DISPOZIŢIE

Cu privire la instituirea grupului de lucru

privind acordarea suportului pe durata elaborării

 studiului de fezabilitate și de impact asupra mediului pentru

 construcția Stației de epurare a apelor uzate în mun. Soroca

49

Cu privire la modificarea mijloacelor financiare 

50

Cu privire la concursul ,, Cel mai bun antreprenor al anului 2020”

51 Cu privire la instituirea comisiei de predare-primire în comodat a unor bunuri imobile
52

Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

53

 Cu privire la instituirea comisiei de transmitere în comodat  a unui  bun imobil

 

54 Cu privire la instituirea Comisiei raionale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice
55

Cu privire la instituirea grupului de lucru privind examinarea și semnarea actelor de transmitere  a lucrărilor efectuate  pe drumurile publice locale conform programului „Drumuri bune pentru Moldova” în perioada 2019-2020

56

Cu privire la crearea comisiei raionale

 privind  securitatea circulaţiei rutiere
57

 Cu privire la abrogarea Dispoziției Preşedintelui

Raionului Soroca nr.31 din 10.04.2019

 

58

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului Soroca cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sînge

59

 Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului Soroca cu prilejul Zilei Poliției de Frontieră

60   

           Cu privire la instituirea grupului de monitorizare
           și evaluare a  Strategiei

61

Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

 

 

62 Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă
63

Cu privire la decernarea Diplomei

Preşedintelui Raionului Soroca   

64 Cu privire la inventarierea patrimoniului și a mijloacelor bănești din casieria Aparatului Președintelui raionului
65

 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare,în redacție nouă

66

Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor și a altor situații de urgență în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice

67

 

Cu privire organizarea și desfășurarea sărbătorilor naționale

Ziua Independenței Republicii Moldova și Limba Noastră 

68

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

69

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca

 

70

Cu privire la crearea comisiei  pentru organizarea și desfăşurarea concursului
„Cel mai bun echipaj la recoltarea culturilor de I grupă”

71

Cu privire la decernare

 

72

Cu privire la crearea grupului de lucru

73

Cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

74

Cu privire la modificarea  mijloacelor financiare

75

Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

76

Cu privire la instituirea Comisiei privind recepția  lucrărilor finalizate de întreținere și reparație curentă a drumurilor publice locale, pentru anul 2021.

77

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca

78

Cu privire la instituirea comisiei

 de transmitere a unor bunuri

79

Cu privire la instituirea comisiei de primire a încăperii din imobilul de pe str. Petru Rareş

80

    Cu privire la instituirea Comisiei de expertiză a documentelor  

81

Cu privire la instituirea comisiei de transmitere a unor  bunuri  

82

Cu privire la acordarea indemnizației pentru participare la ședințele Consiliului raional 

83

Cu privire la decernare

84

 Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”

 

85 Cu privire la decernare
86

Cu privire la instituirea comisiilor de verificare a respectării prevederilor contractelor de locaţiune 

87

Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

88

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca

cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt

89

Cu privire la abrogarea Dispozitiei Presedintelui raionului Soroca nr.82 din 09.09.2021 

90

Cu privire la instituirea Grupului de lucru

91

 Cu privire la delegare la cursurile de instruire la Protecţia Civilă

92

Cu privire la începerea sezonului de încălzire

 în perioada toamnă - iarnă 2021-2022

93

Cu privire la instituirea Grupului de lucru

94 Cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor și cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii în periada rece a anului 2021-2022
95 Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului soroca cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua automobilistului și drumarului”
96

 

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca


97

 

    Cu privire la instituirea comisiei de transmitere

    a unei părţi din construcţia de pe str. Petru Rareş


98    Cu privire la modificarea Dispoziției nr. 101 din 23.12.2019 ”Cu privire la Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copiilor”
99

Cu privire  la  instituirea comisiei pentru

evaluarea bunurilor imobile100

 

          Cu privire la instituirea grupului de lucru

101

 Cu privire la antrenamentul echipelor de încărcare - descărcare a mijloacelor de protecţie individuală

 


102

Cu privire la modificarea  

mijloacelor financiare

 


103

Cu    privire    la   desemnarea  vicepreședintelui

raionului     Soroca   în    componența   comisiei  

de   delimitare a  bunurilor  imobile    proprietate publică a Consiliului raional Soroca


104

Cu privire la inventarierea

 patrimoniului Consiliul Raional Soroca105

Cu privire la instituirea comisiei  pentru
desfăşurarea concursului „Cel mai bun
agricultor al anului 2021 din raionul Soroca”


106

Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca

 


107

Cu privire la decernarea Diplomei Preşedintelui raionului Soroca 


108 Cu privire la crearea comisiei raionale 
109

 

Cu privire la modificarea  

mijloacelor financiare 


110

Cu privire la organizarea și desfășurarea

totalurilor anilor sportivi 2020-2021 


111

Cu privire la decernarea Diplomei Președintelui raionului Soroca


112

Cu privire la organizarea si desfășurarea Iarmarocului de Crăciun