1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Un mănunchi de sărbători

Sărbătorile din august de fapt se transformă într-o perioadă a bilanţurilor, cînd cu toţii, la Ziua Independenţei Republicii Moldova, la cea a Hramurilor în Soroca, Bădiceni, Vărăncău şi alte localităţi, apoi la 31 august, zi cu frumos şi melodios nume de „Limba noastră cea română”, ne întoarcem cu faţa în trecut şi mai totalizăm cele făcute şi nefăcute, ne autoapreciem calea trecută.

Sunt diferite aprecierile politicienilor, experţilor străini. A oamenilor simpli în privinţa acestor toate evenimente, dar cert este un lucru, că 21 de ani în urmă în ţară a avut loc un eveniment istoric şi Moldova a mers pe calea independenţei şi suveranităţii.  Pe cît e de reuşită această cale, e altă vorbă – toate începuturile sunt complicate. E clar un lucru, că ţara şi-a determinat drumul şi ţine calea spre dezvoltare, oricît nu s-ar strădui duşmanii cestor primeniri, lupta de opoziţie din interiorul ţării.

La Soroca sărbătorile legate de Ziua Independenţei au început mai timpuriu ca de obicei. Nu numai fiindcă a fost planificat un larg program oficial, dar şi cultural, dar şi din mi multe cauze obiective, legate de mai multe evenimente din ţară şi raion. În sîmbăta din preajma sărbătorilor mai mulţi oaspeţi, în special din Ucraina şi România, au fost întîmpinaţi cu toate onorurile. Pentru ca să împartă bucuria de sărbătoare la Soroca preşedintele consiliului judeţean Vaslui Dumitru Buzatu, susţinut de vicepreşedinţii Vasile Mihalache şi Corneliu Bichenet, de la Direcţi generală asistenţă socială şi protecţie a copilului din Vaslui, parteneri de nădejde în implementarea multor proiecte transfrontaliere de valoare – şeful de birou Octavian Apostolache, susţinut de colaboratorii Relu Botan şi Cătălin Petreanu. De la Botoşani au sosit preşedintele  consiliului Florin Ţurcan, vicepreşedintele Gheorghe Sorescu, consilierii Roxana Anuşca şi Leontie Constantin, de la Iaşi consilierul preşedintelui judeţean Vasile Mandache. Din ţara vecină, Ucraina, în aceste zile de sărbătoare ne-au onorat cu prezenţa preşedintele Radei judeţe Viniţa, preşedintele Euroregiunii „Nistru” Serghei Tatuseac, de asemenea preşedintele consiliului raional Iampol Vilen Jereb şi şeful aparatului administraţiei raionale de stat din aceiaşi localitate Nicolai Kolodniţkii, de la Hotin şeful administraţiei raionale de stat Iurii Luzva, viceprimarul Nicolai Golovliov, directorul rezervaţiei de stat „Cetatea Hotin” Liubomir Mihailin.  Am nominalizat special pe toţi acei care au venit în zile de sărbătoare la Soroca, fiindcă tot ei sunt acei, care întreţin largi relaţii de colaborare, ne susţin în parteneriat în implementarea diverselor proiecte de dezvoltare economică şi socială. E destul de a menţiona dor, că în ultimii consiliul raional Soroca a avut calitatea de partener pentru Consiliul judeţean Vaslui în şase proiecte transfrontaliere, tot atîtea cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în parteneriat cu consiliul judeţean Iaşi la Soroca a fost implementat cu succes proiectul „Managementul performant şi eficienţa administrării”. În anul 2008, odată cu lansarea Programului Operaţional Comun ENPI CBC România – Ucraina – Moldova 2007 – 2013, au fost identificate şi evoluate împreună cu partenerii transfrontalieri, Hotin şi Suceava noi idei de proiecte eligibile pentru finanţare. La moment proiectul „Bijuterii medievale: Cetăţile Suceava, Hotin şi Soroca” se află în stadiu de implementare. Prin realizarea acestui proiect consiliul raional Soroca îşi propune îmbunătăţirea gradului de atractivitate şi competitivitate economică a regiunilor Soroca – Suceava – Hotin, iar valoarea totală a proiectului constituie 3.003.220,82 euro.

Întîlnirea oficială a oaspeţilor a avut loc în sala de protocol  consiliului raional, unde preşedintele raionului Victor Său a adresat cele mai calde cuvinte de bun sosit, ca mai apoi oaspeţii să-şi exprime recunoştinţa pentru invitaţie, aducînd cadouri şi suvenire spre amintire despre vizita la Soroca.

Adunarea festivă cu ocazia sărbătorii a avut loc în aceiaşi zi în sala mare a Palatului de cultură. În sala cu gust amenajată, după ce u vizitat expoziţia-tîrg cu vînzare, organizată în hol de către consiliul raional şi filiala Soroca a Camerei de comerţ şi industrie, s-a adunat mulţime de soroceni, oaspeţi ai oraşului. Ce-i drept, mai puţini săteni au fost prezenţi, deşi au fost invitaţi toţi primarii satelor şi comunelor,  acceptat să vină dor cîţiva dintre ei.

Pentru început cu un cuvînt de salut şi o succintă trecere în revistă a celor parcurse în ultimul an s-a adresat către audienţă preşedintele raionului Victor Său. Au mai urmat şi alte mici discursuri, inclusiv felicitări cu ocazia sărbătorii ale oaspeţilor. Preşedintele raionului a mai înmînat unui grup de cetăţeni, în special foşti combatanţi pentru independenţa Moldovei, diplome de merit. Conform unor decizii anterioare în această zi au fost nominalizaţi numele a încă trei noi Cetăţeni de Onoare ai raionului Soroca – Mihai Salcuţan, Eva Gudumac şi Daria Radu, care şi-au adus marea lor contribuţie în dezvoltarea culturală şi socială a raionului. Festivitatea a continuat cu un concert de zile mari, susţinut de artişti din Soroca, dar şi din capitala ţării.

Programul de sărbătoare a mai continuat pentru oaspeţi cu vizitarea Cetăţii, Lumînării Recunoştinţei, iar seara au venit cu toţii în faţa aceleiaşi cetăţi medievale pentru a întîmpina cursa olimpică de ciclişti, sosită din capitala ţării. Această cursă, dedicată Zilei Independenţei, a fost organizată anul acesta în premieră, de către Ministerul Sportului şi Tineretului, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii peste 40 de ciclişti, discipoli ai şcolilor sportive de profil din Chişinău, Tiraspol, Bălţi, Dubăsari dimineaţa luaseră startul de pe Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, ca spre seră, cu mici întreruperi, să ajungă la Soroca. cicliştii au fost întîmpinaţi în faţa cetăţii de către preşedintele raionului Victor Său, vicepreşedinţii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, toţi îmbrăcaţi în haine naţionale, primarul oraşului Elena Bodnarenco, mulţime de orăşeni, sportivi. Tradiţionala pîine şi sare imediat a fost împărţită între cicliştii obosiţi şi se părea că e cea mai gustoasă pîine de pe lume. După o scurtă excursie în cetate, cicliştii au ţinut calea spre tabăra „La Dumbravă” pentru a lua o cină gustoasă şi a se caza, pentru ca a doua zi să ţină cale întoarsă spre Chişinău.

Am mai menţionat că o astfel de cursă a fost organizată de Ziua independenţei pentru prima dată şi e îmbucurător faptul că această premieră a avut loc la Soroca.

A doua zi sărbătoarea a continuat pe aceiaşi undă. În întreaga piaţă s-au organizat tejghele, buticuri __ la iarmaroc. Agenţii economici cu realizarea produselor alimentare sau industriale nu au fost chiar atît de mulţi, dar şi vizitatori tot puţini. În orice caz au fost realizate de toate pentru toţi.

A treia zi, chiar de Ziua Independenţei deja la ora 9.00 în Piaţa Libertăţii răsuna fanfara, pentru ca la ora 10.00 conducerea raionului şi oraşului să depună flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. Apoi sărbătoarea a continuat cu un miting solemn. Se pregătise şi un concert de sărbătoare, care avea să fie prezentat cu forţele artiştilor de la Palatul de Cultură, dar ploaia densă a alungat puţinii spectatori din piaţă.