1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Energie din biomasă

     În sala de protocol a consiliului raional reprezentaţii a şase primării au semnat memorandumul de colaborare şi implementare a proiectelor în cadrul programului "Energie şi biomasă în Moldova".
         Preşedintele raionului Victor Său a menţionat importanţa acestui proiect finanţat de Uniunea Europeană şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare şi susţinere la nivel local. Pentru implementarea a 6 proiecte consiliul raional a alocat 1,3 milioane de lei, iar finanţatorii externi au contribuit cu circa 4 milioane 300 mii de lei. Conform memorandumului pînă în august-septembrie vor fi construite şi puse în funcţiune 6 cazangerii ce vor utiliza preponderent bricheţi confecţionaţi din resturile de produse vegetale. P1450718La Schineni va fi instalat astfel de utilaj la grădiniţa pentru copii, la Iorjniţa - la gimnaziu şi grădiniţa pentru copii din localitate, la Bădiceni astfel se va încălzi sediul primăriei, la Niorcani - şcoala-grădiniţă, la Visoca centrul comunitar şi liceul, la Şolcani - grădiniţa pentru copii. Capacitatea totală a cazanelor constituie 990 de kilovaţi.
     Dar, după cum a menţionat consultantul proiectului Tatiana Crăciun, în rezervă mai sunt încă capacităţi de circa 400 de kilovaţi, care mai pot fi valorificate. Adică nu pretutindeni în primării au apreciat importanţa utilizării resturilor vegetale în scopul încălzirii instituţiilor publice şi economisirii finanţelor.
Actualmente astfel de proiecte se implementează în 13 raioane, iar pînă în 2014 cu acest program va fi cuprinsă toată republica.
  La evenimentul de semnare a memorandumului au participat vicepreşedinţii raionului Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi.